búvárlat fn 3A (vál)

1. ’vminek a tanulmányozása v. felszínre hozása céljából történő víz alá merülés’ ❖ [a víz alatt] lassan volt kénytelen előhaladni, hogy lábaival buvárlata tárgyát felfödözhesse (1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.–Gerstäcker C0550, 136).

2. (vminek a) mélyreható(, elemző) vizsgálat(a), tanulmányozás(a), ill. tudományos kutatás(a)’ ❖ mélyebb buvárlat lelkünk indokaiba (1844–1845 Jósika Miklós C2369, 63) | [a] gróf Bercsényi-családnak több évi levéltári búvárlatok nyomán összeállított nemzedékrendjét (1878 Thaly Kálmán CD57) | egész élete az ásványvilág búvárlatában telt el (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | Pénz kell egy tudományos búvárlatra (1906 Ady Endre CD0801) | [a humanista] rendes szokása szerint valamely nagy könyv búvárlatába volt elmerülve (1926 Krúdy Gyula CD54) | a nyelvjárások búvárlata nagy és fontos igazságokra vezethet (1936 Csűry Bálint 1030002, 4) | [Ábel Jenő] Verona és Firenze könyvtáraiban is kutatott, és humanista búvárlatai során egyebek között két újabb Corvin-kódexet fedezett fel (1981 Borzsák István CD30) | a szerkesztő gondos filológiai búvárlatai eredményeként (1995 Új Könyvek CD29).

2a. ’ennek eredménye’ ❖ Kemény [Zsigmond] müvei tanulmányok az olvasóra nézve; miknek minden lapján gazdag ismereteket, mély lélektani buvárlatot, életbölcsességet talál (1856 Vasárnapi Újság CD56) | több mult századi tudósunknak […] hálás elismeréssel tartozunk terjedelmes buvárlataikért (1867 Századok CD57) | [Négyesy László] már mint egyetemi hallgató, figyelmet ébresztett verstani búvárlataival (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 302) | [Vayai Szabolcs: Én, Anonymus című műve] mélylélektani búvárlat is (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’〈könyvtár, levéltár stb.〉 elmélyült (kutató)munka céljából történő látogatása’ ❖ [a feleség] tisztelé ugyan a könyvtárak komoly buvárlatát (1848 Bernát Gáspár 8052001, 5) | [a nagygyűlésen részt vevő tudósok] az illető levéltárak búvárlatára indultak (1869 Századok CD57).

Sz: búvárlati.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. búvár; ÉKsz.

búvárlat főnév 3A (vál)
1.
vminek a tanulmányozása v. felszínre hozása céljából történő víz alá merülés
[a víz alatt] lassan volt kénytelen előhaladni, hogy lábaival buvárlata tárgyát felfödözhesse
(1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.Gerstäcker)
2.
(vminek a) mélyreható(, elemző) vizsgálat(a), tanulmányozás(a), ill. tudományos kutatás(a)
mélyebb buvárlat lelkünk indokaiba
(1844–1845 Jósika Miklós)
[a] gróf Bercsényi-családnak több évi levéltári búvárlatok nyomán összeállított nemzedékrendjét
(1878 Thaly Kálmán)
egész élete az ásványvilág búvárlatában telt el
(1895 Mikszáth Kálmán)
Pénz kell egy tudományos búvárlatra
(1906 Ady Endre)
[a humanista] rendes szokása szerint valamely nagy könyv búvárlatába volt elmerülve
(1926 Krúdy Gyula)
a nyelvjárások búvárlata nagy és fontos igazságokra vezethet
(1936 Csűry Bálint)
[Ábel Jenő] Verona és Firenze könyvtáraiban is kutatott, és humanista búvárlatai során egyebek között két újabb Corvin-kódexet fedezett fel
(1981 Borzsák István)
a szerkesztő gondos filológiai búvárlatai eredményeként
(1995 Új Könyvek)
2a.
ennek eredménye
Kemény [Zsigmond] müvei tanulmányok az olvasóra nézve; miknek minden lapján gazdag ismereteket, mély lélektani buvárlatot, életbölcsességet talál
(1856 Vasárnapi Újság)
több mult századi tudósunknak […] hálás elismeréssel tartozunk terjedelmes buvárlataikért
(1867 Századok)
[Négyesy László] már mint egyetemi hallgató, figyelmet ébresztett verstani búvárlataival
(1928 TolnaiÚjLex.)
[Vayai Szabolcs: Én, Anonymus című műve] mélylélektani búvárlat is
(1998 Magyar Hírlap)
3. (rég)
〈könyvtár, levéltár stb.〉 elmélyült (kutató)munka céljából történő látogatása
[a feleség] tisztelé ugyan a könyvtárak komoly buvárlatát
(1848 Bernát Gáspár)
[a nagygyűlésen részt vevő tudósok] az illető levéltárak búvárlatára indultak
(1869 Századok)
Sz: búvárlati
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. búvár; ÉKsz.

Beállítások