búvárlás fn 4A (vál)

’a búvárol igével kifejezett cselekvés’ ❖ Sondírozás: buvárlás (1835 Kunoss Endre C2852, 100).

a. ’a tudományos kutatómunka eredménye’ ❖ [a főherceg] buvárlásait külföldöni nyelvkutatók … is bőven felhasználták (1886 Jókai Mór C2308, 172) | [Toldy Ferenc irodalomtörténet-írásában] bizonyos hagyatékra is támaszkodik. S itt nemcsak olyan előzményekre gondolunk, mint Pápay Sámuel munkája, hanem azokra a korai kezdeményekre is, mint aminő a XVIII. században Zrínyi, a Hunyadi-témakör jelentőségének felismerése, Kazinczy irodalomtörténeti tárgyú megjegyzései, kiadásai, Révai Miklós búvárlásai (1986 Wéber Antal CD30).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

búvárlás főnév 4A (vál)
a búvárol igével kifejezett cselekvés
Sondírozás: buvárlás
(1835 Kunoss Endre)
a.
a tudományos kutatómunka eredménye
[a főherceg] buvárlásait külföldöni nyelvkutatók … is bőven felhasználták
(1886 Jókai Mór)
[Toldy Ferenc irodalomtörténet-írásában] bizonyos hagyatékra is támaszkodik. S itt nemcsak olyan előzményekre gondolunk, mint Pápay Sámuel munkája, hanem azokra a korai kezdeményekre is, mint aminő a XVIII. században Zrínyi, a Hunyadi-témakör jelentőségének felismerése, Kazinczy irodalomtörténeti tárgyú megjegyzései, kiadásai, Révai Miklós búvárlásai
(1986 Wéber Antal)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások