búvárol ts ige 6a3 (vál)

1. (rég, átv is) ’víz alá merülve alaposan szemügyre vesz, tanulmányoz, ill. felszínre hoz vmit’ ❖ Ábrándos lelkem a hullámba mélyed, Vágyban elúszva búvárlom a mélyet (1861 Arany János 8014107, 307) | Gyöngyöket búvárolni a zöld tengerben vagy a perzsa öbölben (1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Moore C2938, 153) | A regényíró adottságú [író] szükségképpen mindig a mást, az életet búvárolja a felszinre, a versírói adottságú meg mindig önmagát, önmagának ezer alakját, amelyek egy benyomáshoz kapcsoltan ereszkedtek annak idején öntudatalattisága mélyébe (1928 Laczkó Géza CD10).

2. (tárgy n. is) ’elmélyülten tanulmányoz, vizsgál, ill. (tudományos szempontok figyelembevételével) kutat vmit’ ❖ Sondíroz: buvárol (1835 Kunoss Endre C2852, 100) | Hogyha, mint te, lányka volnék S szívet olly könnyen rabolnék A szerelmi harczokon. – Kémlelő [!] buvárlanám én: Milly imádóm szelleme? (1843 Kunoss Endre 8260021, 75) | Firdusi a shah levéltáraiban … évtizedeken át buvárolja nemzete multját (1860 k. Arany János C0641, 307) | nem lehet történetirót képzelni, ki ezen levéltárban haszonnal ne búvárolhatna (1872 Századok CD57) | [Ferenczi Sándor] lelkünk legmélyét búvárolta, érzéseinkbe, érzéseink mögé nézett (1933 Kosztolányi Dezső CD10) | Tasnádi-Kubacska András, a jeles paleontológus, rokonszenvvel búvárolta a mondák állatvilágát (1972 Várkonyi Nándor 9758005, 520).

3. ’〈könyvtárat, levéltárat stb.〉 elmélyült (kutató)munka céljából látogat’ ❖ Wenzel Gusztáv – ki Thaly Kálmánnal együtt már több hónap óta a magy. kir. kamara budai levéltárát buvárolja (1867 Századok CD57) | [Révai Miklós 1802-ben] Bécsben a könyvtárakat buvárolta (1924 RévaiNagyLex. C5712, 212) | A Bárczi-hagyatékot búvárolván az akadémiai levéltárban (1995 Szathmári István CD30).

ÖU: át~, fel~, ki~, végig~.

Sz: búvárló.

Vö. CzF. búvárol · buvárol; ÉrtSz.; TESz. búvár; ÉKsz.

búvárol tárgyas ige 6a3 (vál)
1. (rég, átv is)
víz alá merülve alaposan szemügyre vesz, tanulmányoz, ill. felszínre hoz vmit
Ábrándos lelkem a hullámba mélyed, Vágyban elúszva búvárlom a mélyet
(1861 Arany János)
Gyöngyöket búvárolni a zöld tengerben vagy a perzsa öbölben
(1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Moore)
A regényíró adottságú [író] szükségképpen mindig a mást, az életet búvárolja a felszinre, a versírói adottságú meg mindig önmagát, önmagának ezer alakját, amelyek egy benyomáshoz kapcsoltan ereszkedtek annak idején öntudatalattisága mélyébe
(1928 Laczkó Géza)
2. (tárgy n. is)
elmélyülten tanulmányoz, vizsgál, ill. (tudományos szempontok figyelembevételével) kutat vmit
Sondíroz: buvárol
(1835 Kunoss Endre)
Hogyha, mint te, lányka volnék S szívet olly könnyen rabolnék A szerelmi harczokon. – Kémlelő [!] buvárlanám én: Milly imádóm szelleme?
(1843 Kunoss Endre)
Firdusi a shah levéltáraiban … évtizedeken át buvárolja nemzete multját
(1860 k. Arany János)
nem lehet történetirót képzelni, ki ezen levéltárban haszonnal ne búvárolhatna
(1872 Századok)
[Ferenczi Sándor] lelkünk legmélyét búvárolta, érzéseinkbe, érzéseink mögé nézett
(1933 Kosztolányi Dezső)
Tasnádi-Kubacska András, a jeles paleontológus, rokonszenvvel búvárolta a mondák állatvilágát
(1972 Várkonyi Nándor)
3.
〈könyvtárat, levéltárat stb.〉 elmélyült (kutató)munka céljából látogat
Wenzel Gusztáv – ki Thaly Kálmánnal együtt már több hónap óta a magy.magyar kir.királyi kamara budai levéltárát buvárolja
(1867 Századok)
[Révai Miklós 1802-ben] Bécsben a könyvtárakat buvárolta
(1924 RévaiNagyLex.)
A Bárczi-hagyatékot búvárolván az akadémiai levéltárban
(1995 Szathmári István)
ÖU: átbúvárol, felbúvárol, kibúvárol, végigbúvárol
Sz: búvárló
Vö. CzF. búvárol · buvárol; ÉrtSz.; TESz. búvár; ÉKsz.

Beállítások