cárság fn 3A8 (Tört is)

1. ’cári méltóság, ill. ennek címe, rangja’ ❖ ő czársága erősiti, hogy ő is catholicus, csak hogy nem egyesült görög (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Ferdinánd] a hatalom mindazon szimbolumait ígéri neki, melyeket Iván a cársághoz szükségesnek tart: piros posztót, arany zászlót, trombitát és díszes kocsit (1928 Szekfű Gyula CD42).

2. ’a mindenkori cári uralom mint államforma, ill. ennek időszaka’ ❖ a moszkvai cárság idejében (1893 PallasLex. CD02) | A leninizmus kiirtotta a cárságot, kivégzett két réteg társadalmat, de sem az orosz, sem a társadalmi problémát nem viszi elébbre (1927 Ignotus CD10) | az osztrák császársággal és az orosz cársággal máris szemben áll III. Napoleon (1933 Pintér Jenő CD44) | Az Oldenburg-házból svéd és dán királyok kerültek ki, sőt a cárság utolsó 150 évében e család egyik ága uralkodott az orosz trónon is (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (tulajdonnév részeként is) ’cári birodalom (vmely része)’ ❖ [Borisz Godunov] Kazán és Asztrakán cárságok helytartója lett (1894 PallasLex. CD02) | a régi szerb cárságból csak igen kevés maradt (1897 PallasLex. CD02) | a czár kegyesen fogadta a hírt, hogy egy uj czárság jutott birtokába (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | [a vlachok] a Második Bolgár Cárság alattvalói voltak (1991 Bartha Antal ford.–Susarin 2037012, 1496) | III. Iván (1462–1505) moszkvai nagyfejedelem, a független orosz cárság megalapítója (1996 Rubicon CD17).

Vö. ÉrtSz.; TESz. cár; ÉKsz.

cárság főnév 3A8 (Tört is)
1.
cári méltóság, ill. ennek címe, rangja
ő czársága erősiti, hogy ő is catholicus, csak hogy nem egyesült görög
(1843 Pesti Hírlap)
[Ferdinánd] a hatalom mindazon szimbolumait ígéri neki, melyeket Iván a cársághoz szükségesnek tart: piros posztót, arany zászlót, trombitát és díszes kocsit
(1928 Szekfű Gyula)
2.
a mindenkori cári uralom mint államforma, ill. ennek időszaka
a moszkvai cárság idejében
(1893 PallasLex.)
A leninizmus kiirtotta a cárságot, kivégzett két réteg társadalmat, de sem az orosz, sem a társadalmi problémát nem viszi elébbre
(1927 Ignotus)
az osztrák császársággal és az orosz cársággal máris szemben áll III. Napoleon
(1933 Pintér Jenő)
Az Oldenburg-házból svéd és dán királyok kerültek ki, sőt a cárság utolsó 150 évében e család egyik ága uralkodott az orosz trónon is
(1997 Magyar Hírlap)
3. (tulajdonnév részeként is)
cári birodalom (vmely része)
[Borisz Godunov] Kazán és Asztrakán cárságok helytartója lett
(1894 PallasLex.)
a régi szerb cárságból csak igen kevés maradt
(1897 PallasLex.)
a czár kegyesen fogadta a hírt, hogy egy uj czárság jutott birtokába
(1901 Nagy képes világtörténet)
[a vlachok] a Második Bolgár Cárság alattvalói voltak
(1991 Bartha Antal ford.Susarin)
III. Iván (1462–1505) moszkvai nagyfejedelem, a független orosz cárság megalapítója
(1996 Rubicon)
Vö. ÉrtSz.; TESz. cár; ÉKsz.

Beállítások