cég fn 3B

1. (cégjegyzékbe felvett,) jogi személyiséggel rendelkező, közvetlen gazdasági, rendsz. ipari, kereskedelmi, szolgáltatási stb. tevékenységet végző szervezet’ ❖ Czég […] Firma (1853 Jósika Miklós C2362, 193) | Ma a stájer czégek védő jegyei a rajnavidéki és franczia czégekéi mellett pompáznak [a nagy borkereskedésekben] (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A Schultz és Weber czég alkalmazottja vagyok (1905 Petelei István 8361001, 14) | kereskedelmileg bejegyzett cég Schwartz[, a fűszeres] (1932 Krúdy Gyula CD54) | egy angol céggel vagyok levelezésben (1956 Németh László² 9485043, 406) | Vállalkozó az, aki önálló céget alapít. A jogi személyiségű cég rendelkezik ugyanis önálló, a tulajdonos magánvagyonától elkülöníthető vagyonnal, ami egy vállalkozás, vagyis tőkebefektetés alapfeltétele (1997 Czakó Ágnes 2047004, 98).

1a. (ritk) ’ennek székhelye v. üzlete, az az épület v. terület, ahol e szervezet működik’ ❖ másodszor és harmadszor is csöngetett, mintha csak valami cég kapuja előtt lett volna (1918 Szini Gyula ford.–Louÿs CD10) | Pécsi gyermekkoromban Felsővámház utcai házunktól a Széchenyi térig öt hentesüzlet volt. […] E cégek mindegyikében három-négy fajta disznósajtot árultak (1979 Galsai Pongrác 9171007, 253) | 1921. január 1-jén […] a Tábornoki Bizottság tagjai a soproni Várkerületen, a Haas Fülöp és fiai cég előtt az antantkatonák díszmenetére várnak (1991 Király Tibor CD52).

1b. (ritk) ’az e szervezetnél dolgozók összessége’ ❖ A vállalati szórakoztatáson […] sok ember van ott – gyakran az egész cég –, s tulajdonképpen játszik (2000 Figyelő CD2601).

2. (rég) ’e szervezet cégjegyzékbe bejegyzett neve’ ❖ [a borkereskedés] Székelyhidon Kosztka János és társai czég alatt alakult (1858 Vasárnapi Újság CD56) | utalvány, melyre a bankár czége van nyomva (check [= csekk]) (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381003, 175) | Minden kávémérés a tulajdonos nevét, vagy a czéget feltüntető táblán kivül „Kávémérés” czimmel jelölendő meg (1901 A Vendéglős 2100001, 8).

3. (rég) ’Cégér.’

3a. ’vmely mesterség jelvényeként haszn., rendsz. a műhely, üzlet stb. bejáratánál kifüggesztett tárgy v. címerszerű ábra, alakzat, ill. ahhoz kapcsolódó felirat’ ❖ [a szabóüzlet,] fakó cégével, elég érdekes arra, hogy a novellaíró felkeresse (1864 Rózsaági Antal C3645, 209) | A mi specerei-boltunknak [= fűszerüzletünknek] a czége: „a vad emberhez” (1872 Jókai Mór C2283, 273) | Mondja meg kérem, miért vették le a gyógyszertárról a czéget? (1877 Brassai Sámuel ford.–Szollogub C1185, 83) | [Vilmos] czégeket festett külvárosi boltosoknak (1898 Petelei István C3493, 95).

3b. (átv is) ’cég- v. márkajelzés, védjegy, ill. vminek a rendeltetésére, tartalmára stb. utaló egyéb jelzés, megjelölés, cím’ ❖ [az embereket megbetegítő kórok közül] legfőbbek és leggyakoribbak azok, melyek egy egész csoportot képeznek ezen czég alatt „lelki bántalmak.” (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a könyv] az Akadémia könyvkiadó hivatalának díszes cége alatt jelent meg (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | a cégül vett „Hitel” szó […] nála [ti. Széchenyinél] költői értelmezést nyer (1896 Zichy Antal CD44) | minden héten új [parfüm]illatba bomlott bele, vagy csak az üvegcséjükbe, vagy csak a cégekbe, vagy az illatok nevébe? (1920 Szép Ernő 9665042, 65).

3c. (gyakr. alatt szóval) (pejor) ’vkinek v. vminek az igazi lényét, valóját, célját stb. elfedő, elrejtő, álcázó dolog’ ❖ Lázas lelkesedésük csak czég, mely mögé vétkes hajlamaik vonulnak (1860 Dózsa Dániel C1434, 101) | [a jezsuiták] a kereszt harczosai voltak, csakhogy annak czége alatt saját érdekeik előmozditására törtek (1873 Lidérc naptár C0250, 26) | [Eötvös József az 1869-es általános választásokban] a szabadság czége alatt a pénz és brutalitás szerepét látja (1903 Ferenczi Zoltán CD55) | az önkormányzatnak tetszetős, de valóságban hamis cége alatt hirdetett ideológia [ti. a decentralizáció] (1914 Halász Imre CD10).

3d. (ritk) ’olyan jelenség, esemény, összefüggés stb., amelyből vminek a meglétére, bekövetkezésére v. okára következtethetünk; jel’ ❖ E nyugalom […] a tiszta lelkiisméret czége (1858 Jósika Miklós C2368, 25).

4. (kissé rég, biz) ’emberek vmilyen cél érdekében történő (alkalmi) társulása’ ❖ [Jasztrab tót rabló bandája] mint a legrégibb cég, nagy renoméval bírt úgy a rablók, a közönség, mint a tekintetes vármegye előtt (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | cég: baráti szövetkezés két vagy több diák között (1898 Dobos Károly C1419, 34) | Magyarországon csak ő [ti. Ambrus Zoltán] tudta pontosan, hogy a J. H. Rosny írói cég két emberből áll: más a J. és más a H. (1940 Illés Endre CD10).

5. (sajtó) ’vmely állam kémszervezete, ill. titkosszolgálata’ ❖ A hangulat egyre zaklatottabb a Cégnél, menekül, ki merre lát […]. A titkosszolgálati központban mindenfelé kisméretű plakátokat aggasztottak ki (1990 Lovass Zoltán 1097002, 222) | [szenzációhajhász művekből] megtudhatjuk: J. F. Kennedyt a CIA ölte meg, mert cserbenhagyta a „céget” a Disznó-öbölbeli kalandnál (1994 Magyarics Tamás CD17) | [Putyin hangsúlyozta] a titkosszolgálatok szerepét a terroristák elleni harcban – nem véletlenül tette ezt, hiszen […] korábban 16 évet húzott le a „cégnél(2000 Magyar Hírlap CD09).

6. (ritk, tréf v. gúny) ’jómadár, kétes hírű alak; firma’ ❖ anya ölbe kapja, úgy viszi be a szobába. […] Odabent ég a villany, apa az asztalnál ül. – Hallottam, hogy mi történt már megint. – De közben mosolyog. – Jó cég vagy, jó cég vagy, az már igaz (1969 Mándy Iván 9420039, 555).

Ö: bróker~, divat-, magán~, mamut~, világ~; a -cég címszó alatt: biztosító~, export~, ingatlan~, kereskedő~, kiadó~, lemez~, lízing~, marketing~, olaj~, szállító~, szoftver~, szolgáltató~.

UB: -nyilvántartás.

ÖU: fejvadász~, óriás~, szabó~.

ÖE: ~alapítás, ~alapító, ~felírás, ~hitel, ~jegyző, ~jog, ~név, ~vezetés.

Sz: cégű.

Vö. CzF. czég¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.

cég főnév 3B
1.
(cégjegyzékbe felvett,) jogi személyiséggel rendelkező, közvetlen gazdasági, rendsz. ipari, kereskedelmi, szolgáltatási stb. tevékenységet végző szervezet
Czég […] Firma
(1853 Jósika Miklós)
Ma a stájer czégek védő jegyei a rajnavidéki és franczia czégekéi mellett pompáznak [a nagy borkereskedésekben]
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A Schultz és Weber czég alkalmazottja vagyok
(1905 Petelei István)
kereskedelmileg bejegyzett cég Schwartz[, a fűszeres]
(1932 Krúdy Gyula)
egy angol céggel vagyok levelezésben
(1956 Németh László²)
Vállalkozó az, aki önálló céget alapít. A jogi személyiségű cég rendelkezik ugyanis önálló, a tulajdonos magánvagyonától elkülöníthető vagyonnal, ami egy vállalkozás, vagyis tőkebefektetés alapfeltétele
(1997 Czakó Ágnes)
1a. (ritk)
ennek székhelye v. üzlete, az az épület v. terület, ahol e szervezet működik
másodszor és harmadszor is csöngetett, mintha csak valami cég kapuja előtt lett volna
(1918 Szini Gyula ford.Louÿs)
Pécsi gyermekkoromban Felsővámház utcai házunktól a Széchenyi térig öt hentesüzlet volt. […] E cégek mindegyikében három-négy fajta disznósajtot árultak
(1979 Galsai Pongrác)
1921. január 1-jén […] a Tábornoki Bizottság tagjai a soproni Várkerületen, a Haas Fülöp és fiai cég előtt az antantkatonák díszmenetére várnak
(1991 Király Tibor)
1b. (ritk)
az e szervezetnél dolgozók összessége
A vállalati szórakoztatáson […] sok ember van ott – gyakran az egész cég –, s tulajdonképpen játszik
(2000 Figyelő)
2. (rég)
e szervezet cégjegyzékbe bejegyzett neve
[a borkereskedés] Székelyhidon Kosztka János és társai czég alatt alakult
(1858 Vasárnapi Újság)
utalvány, melyre a bankár czége van nyomva (check [= csekk])
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Minden kávémérés a tulajdonos nevét, vagy a czéget feltüntető táblán kivül „Kávémérés” czimmel jelölendő meg
(1901 A Vendéglős)
3. (rég)
Cégér.
3a.
vmely mesterség jelvényeként haszn., rendsz. a műhely, üzlet stb. bejáratánál kifüggesztett tárgy v. címerszerű ábra, alakzat, ill. ahhoz kapcsolódó felirat
[a szabóüzlet,] fakó cégével, elég érdekes arra, hogy a novellaíró felkeresse
(1864 Rózsaági Antal)
A mi specerei-boltunknak [= fűszerüzletünknek] a czége: „a vad emberhez”
(1872 Jókai Mór)
Mondja meg kérem, miért vették le a gyógyszertárról a czéget?
(1877 Brassai Sámuel ford.Szollogub)
[Vilmos] czégeket festett külvárosi boltosoknak
(1898 Petelei István)
3b. (átv is)
cég- v. márkajelzés, védjegy, ill. vminek a rendeltetésére, tartalmára stb. utaló egyéb jelzés, megjelölés, cím
[az embereket megbetegítő kórok közül] legfőbbek és leggyakoribbak azok, melyek egy egész csoportot képeznek ezen czég alatt „lelki bántalmak.”
(1860 Vasárnapi Újság)
[a könyv] az Akadémia könyvkiadó hivatalának díszes cége alatt jelent meg
(1886 Mikszáth Kálmán)
a cégül vett „Hitel” szó […] nála [ti. Széchenyinél] költői értelmezést nyer
(1896 Zichy Antal)
minden héten új [parfüm]illatba bomlott bele, vagy csak az üvegcséjükbe, vagy csak a cégekbe, vagy az illatok nevébe?
(1920 Szép Ernő)
3c. (gyakr. alatt szóval) (pejor)
vkinek v. vminek az igazi lényét, valóját, célját stb. elfedő, elrejtő, álcázó dolog
Lázas lelkesedésük csak czég, mely mögé vétkes hajlamaik vonulnak
(1860 Dózsa Dániel)
[a jezsuiták] a kereszt harczosai voltak, csakhogy annak czége alatt saját érdekeik előmozditására törtek
(1873 Lidérc naptár)
[Eötvös József az 1869-es általános választásokban] a szabadság czége alatt a pénz és brutalitás szerepét látja
(1903 Ferenczi Zoltán)
az önkormányzatnak tetszetős, de valóságban hamis cége alatt hirdetett ideológia [ti. a decentralizáció]
(1914 Halász Imre)
3d. (ritk)
olyan jelenség, esemény, összefüggés stb., amelyből vminek a meglétére, bekövetkezésére v. okára következtethetünk; jel
E nyugalom […] a tiszta lelkiisméret czége
(1858 Jósika Miklós)
4. (kissé rég, biz)
emberek vmilyen cél érdekében történő (alkalmi) társulása
[Jasztrab tót rabló bandája] mint a legrégibb cég, nagy renoméval bírt úgy a rablók, a közönség, mint a tekintetes vármegye előtt
(1878 Mikszáth Kálmán)
cég: baráti szövetkezés két vagy több diák között
(1898 Dobos Károly)
Magyarországon csak ő [ti. Ambrus Zoltán] tudta pontosan, hogy a J. H. Rosny írói cég két emberből áll: más a J. és más a H.
(1940 Illés Endre)
5. (sajtó)
vmely állam kémszervezete, ill. titkosszolgálata
A hangulat egyre zaklatottabb a Cégnél, menekül, ki merre lát […]. A titkosszolgálati központban mindenfelé kisméretű plakátokat aggasztottak ki
(1990 Lovass Zoltán)
[szenzációhajhász művekből] megtudhatjuk: J. F. Kennedyt a CIACentral Intelligence Agency ’Központi Hírszerző Ügynökség’ ölte meg, mert cserbenhagyta a „céget” a Disznó-öbölbeli kalandnál
(1994 Magyarics Tamás)
[Putyin hangsúlyozta] a titkosszolgálatok szerepét a terroristák elleni harcban – nem véletlenül tette ezt, hiszen […] korábban 16 évet húzott le a „cégnél
(2000 Magyar Hírlap)
6. (ritk, tréf v. gúny)
jómadár, kétes hírű alak; firma
anya ölbe kapja, úgy viszi be a szobába. […] Odabent ég a villany, apa az asztalnál ül. – Hallottam, hogy mi történt már megint. – De közben mosolyog. – Jó cég vagy, jó cég vagy, az már igaz
(1969 Mándy Iván)
ÖU: fejvadászcég, óriáscég, szabócég
ÖE: cégalapítás, cégalapító, cégfelírás, céghitel, cégjegyző, cégjog, cégnév, cégvezetés
Sz: cégű
Vö. CzF. czég¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások