célpont fn 3A1

1. (átv is) ’az a terület, hely, pont, alak, tárgy stb., amelyet dobással, szúrással, lövéssel stb. el akar találni vki v. vmi, ill. amelyre vmely dobás, szúrás, lövés stb. célzottan irányul’ ❖ El-ne veſzeſſze Záſzló-tartó Uram tzély-pontját [a pisztolypárbajban] (1808 Holosovszky Imre C2096, 22) | [a király] fényes fehérségü sátora czélpontúl szolgált a mongol nyilaknak (1861 Szalay László 8419004, 45) | Mamák és leányok gúnyos pillantásokkal szurkálták [Marit]. […] Érezvén, hogy célpontja a nyilaknak, szeretett volna itt nem lenni, elmenekülni (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | Más kutya találomra belemart volna, ahol éri, de ez az acsarkodó korcs fenevad mindenáron a torkát akarta átharapni. S ahogy újra meg újra nekirontott, és az izmos kar eltakarta előle célpontját, a férfi lassan visszanyerte cselekvőképességét (1968 Szőllősy Klára ford.–Maltz 9685003, 230) | Miután Tokió Truman elnök újabb ultimátumára sem válaszolt, egy amerikai repülőerőd a második atombombát is ledobta; a célpont ezúttal Nagaszaki volt (1995 Egedy Gergely CD17).

2. ’vmely út, utazás, mozgás kitűzött térbeli végpontja; célállomás’ ❖ Debrecen után Nagy-Várad volt legközelebbi célpontunk (1842 Erdélyi János² 8131102, 54) | [katonai menetgyakorlatokat] olyan helyeken is lehet végezni, hol a kirándulásnak semmi kellemes czélpontja nincsen (ha van, annál jobb) (1891 Budapesti Szemle 8673001, 382) | 4-5 éves gyerekeknek játékhelyzetben arra a kérdésre kellett felelniük, hogy két egyszerre induló, különböző célpontokba tartó autó közül melyik mikor ér célba (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435003, 218) | Görögország mára az egyik legkedveltebb üdülési célponttá vált (2000 Lakáskultúra CD39).

2a. (Sp, átv is) ’〈sportpályán, versenypályán:〉 az a kijelölt hely, amelyet elérve, megérintve stb. a versenyző célba ér’ ❖ A kereki társaság tehát az első héten megaprehendált [= megneheztelt] rám, mert a kedvemért rendezett versenyevésekből jóval a célpont előtt kidőltem (1894 Rákosi Viktor C3603, 17) | A pálya utolsó megkerülésénél a versenyző leugrott és a szekér mellett futott, kevéssel a czélpont előtt pedig ismét felugrott rá (1902 ÓkoriLex. CD28) | mindkét alkalommal nemcsak egy-két hosszal, hanem a pálya közepén letörve, következetesen lemaradt a célpontról (1940 A magyar nemzet hadtörténelme CD16) | az egyetlen versenykörként végigfutott életút célpontjából már nincs visszatekintés (1980 Szigeti Csaba 2054033, 440).

3. (erőszakos) támadás, hódítás, bántalmazás stb. passzív elszenvedője, alanya’ ❖ Urbán Szamosujvárt is Dézs sorsára juttatá, s igy már Kolozsvár állott utában, melly másfelől a Tordáig nyomult ellenséges császáriaknak is czélpontúl álla (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Legnagyobb jelentőségre emelkedett […] a gyarmatpolitika a XVI. sz.-tól kezdve, amidőn különösen Amerika és Ázsia, későbben Ausztrália a gyarmatosítás célpontjai voltak (1894 PallasLex. CD02) | [Lengyelország] mazóviai és halicsi tartományai kész célpontul kínálkoztak a harcias pogányok támadásának (1928 Hóman Bálint CD42) | A bántalmazó családokban célponttá válhat valamelyik gyerek (1989 Szitó Imre 2035005, 226).

3a. ’vmely cselekvés, szándék, óhaj stb. voltaképpeni tárgya, elérendő célja’ ❖ [Rát Mátyás] a’ Pozsonyi Ev. Gymnasiumba Rector és Theologiae Professornak hívattatott; ’s valóban, ha valaha, ekkor nagy kedve láttatott lenni, azon czélpontra jutni, mellyre termett, ’s mellyet érdemlett (1810 Hazai és Külföldi Tudósítások C0195, 217) | Feledett lőn büszke merényök ’S messze, reményen túl lebegett a’ fénykörü czélpont (1827 Vörösmarty Mihály 8524384, 166) | vágyaim célpontjánál voltam elvégre. Fél lábbal s félig megőszült fejjel, az igaz; de mégis célnál voltam. Ideálom egy királyné (1867 Jókai Mór CD18) | lemondás és önmegtartóztatás az élet legfőbb javai, legméltóbb célpontjai (1901 Budapesti Hírlap dec. 7. C0056, 2) | a kultúra forrása, eredete, ősi magja, az „archetípus” keresése vált a meginduló etnográfiai kutatások célpontjává (1997 Magyar néprajz CD47).

3b. ’az a személy, (nép)csoport, aki, ami (burkolt) támadás, ill. gúnyolódás, kellemetlenkedés alanya, céltáblája’ ❖ Oroszországot … gúnya’ czélpontjául tevé (1840 Budapesti Árvízkönyv C1207, 227) | Működésének utolsó éveiben […] Korányi [Sándor] személye és klinikájának szelleme már a burkoltan aljas és végül burkolatlan támadások célpontja volt (1970 Magyar Imre CD30) | [Keresztelőkor] a templomi szertartás után a meghívott rokonok, komák számára ünnepi ebédet készítettek, s a késő esti órákig együtt mulattak, tréfálkoztak, melynek rendszerint a bába volt a fő célpontja (2000 Baranyi Béla et al. CD36).

4. (rég, ritk) ’célgömb’ ❖ Korn, das: […] tzélpont, tzélzó pont a’ puska végen (1823 Márton József¹ C3048, 52).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

célpont főnév 3A1
1. (átv is)
az a terület, hely, pont, alak, tárgy stb., amelyet dobással, szúrással, lövéssel stb. el akar találni vki v. vmi, ill. amelyre vmely dobás, szúrás, lövés stb. célzottan irányul
El-ne veſzeſſze Záſzló-tartó Uram tzély-pontját [a pisztolypárbajban]
(1808 Holosovszky Imre)
[a király] fényes fehérségü sátora czélpontúl szolgált a mongol nyilaknak
(1861 Szalay László)
Mamák és leányok gúnyos pillantásokkal szurkálták [Marit]. […] Érezvén, hogy célpontja a nyilaknak, szeretett volna itt nem lenni, elmenekülni
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Más kutya találomra belemart volna, ahol éri, de ez az acsarkodó korcs fenevad mindenáron a torkát akarta átharapni. S ahogy újra meg újra nekirontott, és az izmos kar eltakarta előle célpontját, a férfi lassan visszanyerte cselekvőképességét
(1968 Szőllősy Klára ford.Maltz)
Miután Tokió Truman elnök újabb ultimátumára sem válaszolt, egy amerikai repülőerőd a második atombombát is ledobta; a célpont ezúttal Nagaszaki volt
(1995 Egedy Gergely)
2.
vmely út, utazás, mozgás kitűzött térbeli végpontja; célállomás
Debrecen után Nagy-Várad volt legközelebbi célpontunk
(1842 Erdélyi János²)
[katonai menetgyakorlatokat] olyan helyeken is lehet végezni, hol a kirándulásnak semmi kellemes czélpontja nincsen (ha van, annál jobb)
(1891 Budapesti Szemle)
4-5 éves gyerekeknek játékhelyzetben arra a kérdésre kellett felelniük, hogy két egyszerre induló, különböző célpontokba tartó autó közül melyik mikor ér célba
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
Görögország mára az egyik legkedveltebb üdülési célponttá vált
(2000 Lakáskultúra)
2a. (Sp, átv is)
〈sportpályán, versenypályán:〉 az a kijelölt hely, amelyet elérve, megérintve stb. a versenyző célba ér
A kereki társaság tehát az első héten megaprehendált [= megneheztelt] rám, mert a kedvemért rendezett versenyevésekből jóval a célpont előtt kidőltem
(1894 Rákosi Viktor)
A pálya utolsó megkerülésénél a versenyző leugrott és a szekér mellett futott, kevéssel a czélpont előtt pedig ismét felugrott rá
(1902 ÓkoriLex.)
mindkét alkalommal nemcsak egy-két hosszal, hanem a pálya közepén letörve, következetesen lemaradt a célpontról
(1940 A magyar nemzet hadtörténelme)
az egyetlen versenykörként végigfutott életút célpontjából már nincs visszatekintés
(1980 Szigeti Csaba)
3.
(erőszakos) támadás, hódítás, bántalmazás stb. passzív elszenvedője, alanya
Urbán Szamosujvárt is Dézs sorsára juttatá, s igy már Kolozsvár állott utában, melly másfelől a Tordáig nyomult ellenséges császáriaknak is czélpontúl álla
(1848 Kossuth Hírlapja)
Legnagyobb jelentőségre emelkedett […] a gyarmatpolitika a XVI. sz.század-tól kezdve, amidőn különösen Amerika és Ázsia, későbben Ausztrália a gyarmatosítás célpontjai voltak
(1894 PallasLex.)
[Lengyelország] mazóviai és halicsi tartományai kész célpontul kínálkoztak a harcias pogányok támadásának
(1928 Hóman Bálint)
A bántalmazó családokban célponttá válhat valamelyik gyerek
(1989 Szitó Imre)
3a.
vmely cselekvés, szándék, óhaj stb. voltaképpeni tárgya, elérendő célja
[Rát Mátyás] a’ Pozsonyi Ev.Evangélikus Gymnasiumba Rector és Theologiae Professornak hívattatott; ’s valóban, ha valaha, ekkor nagy kedve láttatott lenni, azon czélpontra jutni, mellyre termett, ’s mellyet érdemlett
(1810 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Feledett lőn büszke merényök ’S messze, reményen túl lebegett a’ fénykörü czélpont
(1827 Vörösmarty Mihály)
vágyaim célpontjánál voltam elvégre. Fél lábbal s félig megőszült fejjel, az igaz; de mégis célnál voltam. Ideálom egy királyné
(1867 Jókai Mór)
lemondás és önmegtartóztatás az élet legfőbb javai, legméltóbb célpontjai
(1901 Budapesti Hírlap dec. 7.)
a kultúra forrása, eredete, ősi magja, az „archetípus” keresése vált a meginduló etnográfiai kutatások célpontjává
(1997 Magyar néprajz)
3b.
az a személy, (nép)csoport, aki, ami (burkolt) támadás, ill. gúnyolódás, kellemetlenkedés alanya, céltáblája
Oroszországot … gúnya’ czélpontjául tevé
(1840 Budapesti Árvízkönyv)
Működésének utolsó éveiben […] Korányi [Sándor] személye és klinikájának szelleme már a burkoltan aljas és végül burkolatlan támadások célpontja volt
(1970 Magyar Imre)
[Keresztelőkor] a templomi szertartás után a meghívott rokonok, komák számára ünnepi ebédet készítettek, s a késő esti órákig együtt mulattak, tréfálkoztak, melynek rendszerint a bába volt a fő célpontja
(2000 Baranyi Béla et al.)
4. (rég, ritk)
Korn, das: […] tzélpont, tzélzó pont a’ puska végen
(1823 Márton József¹)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások