ciklikus mn 15A2

1. (Tud is) ’ciklus(ok)ban történő, (szabályos időközönként) ismétlődő 〈folyamat, jelenség〉, ill. az ilyen folyamattal, jelenséggel kapcs., arra vonatk.’ ❖ [a halotti tor] az emberi élet ciklikus jelenségeinek sorához fűződő hagyományos gyakorlatok egyik nevezetes fejezete (1897 PallasLex. CD02) | ciklikus depresszióknál (1925 Ignotus ford. CD10) | A település lakószáma […] nagyobb részben rendszeresen, ciklikusan, kisebb részben rendszertelenül változik (1973 Palotás Zoltán–Horváth Mihály² CD52) | a ciklikusan fellépő gazdasági válságok, járványok, háborúk hatására a társadalmi feszültségek fenyegetően megnőttek (1984 Eörsi Anna 1042001, 10) | a hold ciklikus változása (1990 Magyar néprajz CD47) | Az idő múlásának ciklikus felfogását felváltó történelmi időszemlélet (1999 Magyar Könyvszemle CD40).

2. (Tud is) ’ciklust alkotó, ill. ciklusokból álló 〈mű, gyűjtemény〉’ ❖ A trójai és tébai mondakört […] kerek egészben tárgyazó ciklikus eposzok (1894 PallasLex. CD02) | [Zola művei] nagy ciklikus művek, melyek egy nagy szintézisben, adják meg az egész megvizionált élet miértjét, hogyanját és célját (1914 Szabó Dezső 9623022, 140) | a Kiállítás képei c. ciklikus zongorakompozíció (1931 ZeneiLex. CD49) | a szabadabb konvenciótlan szerelemről szól [Richard Dehmel] ciklikus verskötete (1941 Szerb Antal 9668027, 227) | a legendának ez a mozzanata a legkorábbi ciklikus ábrázolások állandósult elemévé lett (2000 Magyar Könyvszemle CD40).

2a. ’〈vmely témának, tartalomnak〉 ciklusban, ciklust alkotó művekben való 〈bemutatása, ábrázolása〉, ill. 〈művek〉 ciklusként való 〈megszerkesztése〉 v. ciklusba rendezett 〈előadása〉’ ❖ Három Strauss-opera: Salome, Ariadne és a Rosenkavalier díszeleg egyedül a műsoron. Ha azonban egyoldalúsága mögött Mádernek ama nagyobb lélegzetű terve lappang, hogy a nagy modern mestereket egymásután, ciklikusan veszi sorra, hogy ezáltal számukra mélyebb, alaposabb kultúrát teremtsen s az idei Strausst jövőre Debussy, Ravel, Schönberg és Sztravinszkij követi, úgy szívesen beérjük egyelőre Strausszal (1921 Tóth Aladár CD10) | A Nemzeti Színház Herczeg Ferenc hetvenötödik születésnapját ünnepli darabjainak ciklikus előadásával (1938 Schöpflin Aladár CD10) | Az 1. sz. elején itáliai sigillátákat [= agyagedényeket] gyakran díszítettek az egész felületet beborító összefüggő jelenetekkel, s ennek a hellenisztikus hatású ciklikus ábrázolásmódnak a későitáliai sigillátagyártásban is érezhető a hatása (1958 Póczy Klára CD52) | ellenpontozó ciklikus szerkesztés (1974 Grezsa Ferenc 2049052, 106).

2b. (Irodt) ’〈a trójai és a thébai mondakör vmely eseményét epikus formában elbeszélő költők megnevezésében〉’ ❖ Arktinos, a milétusi, a trójai háború mondáját feldolgozó görög ciklikus költők legjelesebbike (1893 PallasLex. CD02).

3. (Zene) ’több, egymással szerves(, tematikus) egységet alkotó, kötött (elrendezésű) formai részből álló 〈mű(faj)〉 v. arra jellemző 〈felépítés, formai rend〉, ill. az a 〈műforma〉, hogy a megjelenő téma variációkban később (más tételekben) visszatér’ ❖ Ciklikus formák (zene) alatt értik mindazon darabok formáit, melyek több tételből állanak, p. Suite, Szonáta, Trio, Négyes, Szerenád, Szimfonia stb. (1893 PallasLex. CD02) | A szonáta mint ciklikus műfaj klasszikus formája a három-, ill. négytételességgel, a menuette felvételével és az egyéb táncformák kiszorulásával már készen áll előttünk (1931 ZeneiLex. CD49) | [Rust] e ciklikus művei némelyikének, egyes részletek későbbi tételekben történő megismétlése által, magasabb formai egységet igyekszik biztosítani (1931 ZeneiLex. CD49) | a ciklikus művek tételeinek az összefogása (1960 Gárdonyi Zoltán CD52).

4. (Irodt) ’〈bizonyos állandó ritmusú sorfajtákban:〉 olyan kiegyenlített időtartamú 〈versláb〉, amely időértékében az adott sorra jellemző meghatározó verslábak időértékéhez alkalmazkodott’ ❖ [a szapphói sorban] a harmadik láb (a cyklikus daktylus) (1889 Négyesy László 8329005, 200) | Ciklikus láb (verstan), olyan daktilus, mely egy hosszú, és két rövid szótagból áll ugyan, mint a közönséges daktilus, de nem , hanem csak  értékű, azaz annyit ér mint egy trochaeus és annak az aprózásául tekinthető (1912 RévaiNagyLex. C5700, 496).

5. (Kém) ’többnyire zárt láncot alkotó atomokból álló 〈vegyület〉; gyűrűs’ ❖ 3–5 ciklikus AMP-t (1986 Az emberi test 1114001, 438) | Nagy [Bertalan] pontosan ugyanazokat a ciklikus aromás szénhidrogéneket találta meg a szenes kondritokban, mint amelyeket most David McKay és társai fedeztek fel az ALH84001 meteoritban (1997 Természet Világa CD50).

Vö. ÉrtSz.; TESz. ciklus; ÉKsz.; IdSz.

ciklikus melléknév 15A2
1. (Tud is)
ciklus(ok)ban történő, (szabályos időközönként) ismétlődő 〈folyamat, jelenség〉, ill. az ilyen folyamattal, jelenséggel kapcs., arra vonatk.
[a halotti tor] az emberi élet ciklikus jelenségeinek sorához fűződő hagyományos gyakorlatok egyik nevezetes fejezete
(1897 PallasLex.)
ciklikus depresszióknál
(1925 Ignotus ford.)
A település lakószáma […] nagyobb részben rendszeresen, ciklikusan, kisebb részben rendszertelenül változik
(1973 Palotás Zoltán–Horváth Mihály²)
a ciklikusan fellépő gazdasági válságok, járványok, háborúk hatására a társadalmi feszültségek fenyegetően megnőttek
(1984 Eörsi Anna)
a hold ciklikus változása
(1990 Magyar néprajz)
Az idő múlásának ciklikus felfogását felváltó történelmi időszemlélet
(1999 Magyar Könyvszemle)
2. (Tud is)
ciklust alkotó, ill. ciklusokból álló 〈mű, gyűjtemény〉
A trójai és tébai mondakört […] kerek egészben tárgyazó ciklikus eposzok
(1894 PallasLex.)
[Zola művei] nagy ciklikus művek, melyek egy nagy szintézisben, adják meg az egész megvizionált élet miértjét, hogyanját és célját
(1914 Szabó Dezső)
a Kiállítás képei c.című ciklikus zongorakompozíció
(1931 ZeneiLex.)
a szabadabb konvenciótlan szerelemről szól [Richard Dehmel] ciklikus verskötete
(1941 Szerb Antal)
a legendának ez a mozzanata a legkorábbi ciklikus ábrázolások állandósult elemévé lett
(2000 Magyar Könyvszemle)
2a.
〈vmely témának, tartalomnak〉 ciklusban, ciklust alkotó művekben való 〈bemutatása, ábrázolása〉, ill. 〈művek〉 ciklusként való 〈megszerkesztése〉 v. ciklusba rendezett 〈előadása〉
Három Strauss-opera: Salome, Ariadne és a Rosenkavalier díszeleg egyedül a műsoron. Ha azonban egyoldalúsága mögött Mádernek ama nagyobb lélegzetű terve lappang, hogy a nagy modern mestereket egymásután, ciklikusan veszi sorra, hogy ezáltal számukra mélyebb, alaposabb kultúrát teremtsen s az idei Strausst jövőre Debussy, Ravel, Schönberg és Sztravinszkij követi, úgy szívesen beérjük egyelőre Strausszal
(1921 Tóth Aladár)
A Nemzeti Színház Herczeg Ferenc hetvenötödik születésnapját ünnepli darabjainak ciklikus előadásával
(1938 Schöpflin Aladár)
Az 1. sz.század elején itáliai sigillátákat [= agyagedényeket] gyakran díszítettek az egész felületet beborító összefüggő jelenetekkel, s ennek a hellenisztikus hatású ciklikus ábrázolásmódnak a későitáliai sigillátagyártásban is érezhető a hatása
(1958 Póczy Klára)
ellenpontozó ciklikus szerkesztés
(1974 Grezsa Ferenc)
2b. (Irodt)
〈a trójai és a thébai mondakör vmely eseményét epikus formában elbeszélő költők megnevezésében〉
Arktinos, a milétusi, a trójai háború mondáját feldolgozó görög ciklikus költők legjelesebbike
(1893 PallasLex.)
3. (Zene)
több, egymással szerves(, tematikus) egységet alkotó, kötött (elrendezésű) formai részből álló 〈mű(faj) v. arra jellemző 〈felépítés, formai rend〉, ill. az a 〈műforma〉, hogy a megjelenő téma variációkban később (más tételekben) visszatér
Ciklikus formák (zene) alatt értik mindazon darabok formáit, melyek több tételből állanak, p.például Suite, Szonáta, Trio, Négyes, Szerenád, Szimfonia stb.s a többi
(1893 PallasLex.)
A szonáta mint ciklikus műfaj klasszikus formája a három-, ill.illetve négytételességgel, a menuette felvételével és az egyéb táncformák kiszorulásával már készen áll előttünk
(1931 ZeneiLex.)
[Rust] e ciklikus művei némelyikének, egyes részletek későbbi tételekben történő megismétlése által, magasabb formai egységet igyekszik biztosítani
(1931 ZeneiLex.)
a ciklikus művek tételeinek az összefogása
(1960 Gárdonyi Zoltán)
4. (Irodt)
〈bizonyos állandó ritmusú sorfajtákban:〉 olyan kiegyenlített időtartamú 〈versláb〉, amely időértékében az adott sorra jellemző meghatározó verslábak időértékéhez alkalmazkodott
[a szapphói sorban] a harmadik láb (a cyklikus daktylus)
(1889 Négyesy László)
Ciklikus láb (verstan), olyan daktilus, mely egy hosszú, és két rövid szótagból áll ugyan, mint a közönséges daktilus, de nem , hanem csak  értékű, azaz annyit ér mint egy trochaeus és annak az aprózásául tekinthető
(1912 RévaiNagyLex.)
5. (Kém)
többnyire zárt láncot alkotó atomokból álló 〈vegyület〉; gyűrűs
3–5 ciklikus AMPadenozin-monofoszfát-t
(1986 Az emberi test)
Nagy [Bertalan] pontosan ugyanazokat a ciklikus aromás szénhidrogéneket találta meg a szenes kondritokban, mint amelyeket most David McKay és társai fedeztek fel az ALH84001 meteoritban
(1997 Természet Világa)
Vö. ÉrtSz.; TESz. ciklus; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások