ciklus fn 4A

1. (szabályos időközönként) azonos v. hasonló módon ismétlődő(, önmagába visszatérő) folyamat, ill. 〈időszámítási egységként is:〉 az az időszak, amely alatt e folyamat eseményei, jelenségei lejátszódnak’ ❖ A’ chinai id-vetés szerént a’ 36-ik cyclusnak 42-ik esztendejében (1807 Farkas Ferenc ford. C1695, 14) | ha mindenben […] Purisztáinkra [= puristáinkra] ügyelünk, […] mind poesiszünk mind prózánkra nézve szüntelen azon egy cycluszban fogunk forgani ’s tespedezni (1816 Berzsenyi Dániel C1074, 27) | örök cyclusban forog minden, ’s midőn hervad a’ virág, legott milliárdnyi uj virág keletkezik a’ rothadásbul (1845 Széchenyi István CD1501) | a holdkör 19 napévre terjed és Dionysius Exiguus e ciklus kezdetét a Kr. e. első évre tette (1893 PallasLex. CD02) | Pápai tanár korában tagja volt a városi képviselőtestületnek, de csak egy cikluson keresztül (1934 e. Móra Ferenc 9459047, 288) | Az év ünnepi ciklusaihoz fűződő szerencsekívánó, adománygyűjtő varázsénekek (1974 Dömötör Tekla 1039002, 121) | az évszakok, a vegetáció váltakozásán alapuló természetes ciklusok (1990 Magyar néprajz CD47) | a különböző állat- és növényfajok biológiai ciklusának (1995 Természet Világa CD50) | A motor által egy ciklus alatt végzett munka (2000 Természet Világa CD50).

1a. (Orvos is) ’menstruációs ciklus’ ❖ oestradiol v. oestron [hiányzó petefészekműködés miatti] alkalmazása esetén […] a felépítendő ciklus első két és fél hetében egyenletesen elosztva 250 000 egységet használunk fel injectióban (1967 OrvosiLex. C6109, 612) | A havi ciklus első felében alacsonyabb a hőmérséklet, míg a második felében 2-3-4 tized fokkal következetesen magasabb (1986 Czeizel Endre 9080012, 101) | a nők ciklusuk különböző pontján más és más hormonális státusban vannak (2000 Természet Világa CD50).

1b. (Inf) ’számítógépes program bizonyos számú utasításból álló, többször megismételt része, ill. e programrész lefutásának időtartama’ ❖ ciklus: […] Számológép-programozásban a program olyan zárt része, mely vmilyen esetleges módosítással többször ismétlődik (1970 MűszakiLex. C5415, 347) | Minden aritmetikai és logikai utasítás egy ciklus alatt hajtódik végre, kivéve természetesen a szorzó és osztó műveleteket (1998 Byte Magazin ford. CD38).

1c. (Föld) ’időszakonként ismétlődő geológiai folyamatok nyomát őrző, azok által létrehozott földtani képződmény’ ❖ a magmás ciklus együttesében az erupciós termékek időben fokozatosan bázisosabbá lesznek (1961 A múlt magyar tudósai CD30) | Az összlet [= ásványegyüttes] túlnyomó részét jellegzetes alluviális ciklusok építik fel (1997 Magyarország földje CD05) | A ciklusokat, cikluskötegeket vastagságuk, illetve képződésük időtartama szerint szokták rendszerezni (1998 Természet Világa CD50).

2. ’szabályos tagolódást mutató jelenség, sorozat, ill. folyamat egy egysége v. szakasza’ ❖ e folyóirat első cyclusának utósó fűzete a közelgő pesti marcziusi vásárra meg fog jelenni (1847 Pesti Divatlap C5840, 4) | A házasság után két évre született az első fiu Károly, másik két év után Eszter, a harmadik két éves cyclus után Lajos (1905 Mikszáth Kálmán C3137, 17) | egy-egy művészet fejletlenebb fázisa közvetlenül érintkezhet egy más közösség művészetének fejlettebb fokú fázisával, s természetesen úgy kapcsolódik hozzá, hogy kihagyja saját fejlődésének akár több egész ciklusát, s ezt a fejlettebb fázissal folytatja (1972–1975 Martinkó András 1104002, 423).

3. ’vmely szempontból együvé tartozó (és sorban következő) dolgok, személyek, jelenségek (teljes, zárt rendszert alkotó) köre, csoportja’ ❖ a grammatika egész ciklusát kidolgozá (1816 u. Kazinczy Ferenc 7163027, 494) | Az itt következő itélet Csokonairol azon számos irások cyclusábol való (1830 Szalay László C3806, 13) | Különösöen nem lehetne egy nagy költőre nézve kétségbeejtőbb, mintha az időjelekből éreznie volna kénytelen, hogy ő zárja be a hivatott egyéniségek cyclusát (1900 Vörösmarty-emlékkönyv C5311, 42) | Annál becsesebb népművészetünk szempontjából: Szent László képciklusa. Ezt a ciklust megleljük hazánkban sok helyütt (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | 10 részes ciklus mutatja be az ugyancsak 300 éve született Händel legszebb alkotásait (1987 Lévai Béla 1094004, 148).

3a. (jelzőként is) (Irodt v. Zene) ’téma, tartalom, eszmei-érzelmi meghatározottság, műfaji azonosság stb. alapján egységes egésszé szerkesztett v. e szempontok szerint utólag csoportba rendezett művek (címmel ellátott) sorozata’ ❖ [Petőfi szerelmi dalai] hosszabb ciklusra terjedendnek (1845 Petőfi napjai C1573, 138) | Van egy ciklus gyermekmese, ezek közt gyönyörűek is (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | a tragikus években keletkeztek [Muszorgszkij] legszebb dalai: a Napvilág nélkül és A halál dalai és táncai c. ciklusok (1931 ZeneiLex. CD49) | tiszta, nagy érzésként áradnak Léda felé Ady versei, hogy az „Illés szekeré”-ben hatalmas ciklussá növekedjenek (1955 Bölöni György 9069001, 142) | Az énekes-hegedűs Iva Bittová nemrég feldolgozta Bartók 44 duett hegedűre ciklusát (2000 Figyelő CD2601).

Ö: dal~, élet~, kilo~, vers~.

Fr: menstruációs.

ÖU: hangverseny~, hold~, nap~, novella~, regény~.

ÖE: ~cím, ~elmélet, ~modell.

Sz: ciklusú.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

ciklus főnév 4A
1.
(szabályos időközönként) azonos v. hasonló módon ismétlődő(, önmagába visszatérő) folyamat, ill. 〈időszámítási egységként is:〉 az az időszak, amely alatt e folyamat eseményei, jelenségei lejátszódnak
A’ chinai id-vetés szerént a’ 36-ik cyclusnak 42-ik esztendejében
(1807 Farkas Ferenc ford.)
ha mindenben […] Purisztáinkra [= puristáinkra] ügyelünk, […] mind poesiszünk mind prózánkra nézve szüntelen azon egy cycluszban fogunk forgani ’s tespedezni
(1816 Berzsenyi Dániel)
örök cyclusban forog minden, ’s midőn hervad a’ virág, legott milliárdnyi uj virág keletkezik a’ rothadásbul
(1845 Széchenyi István)
a holdkör 19 napévre terjed és Dionysius Exiguus e ciklus kezdetét a Kr. e.Krisztus előtti első évre tette
(1893 PallasLex.)
Pápai tanár korában tagja volt a városi képviselőtestületnek, de csak egy cikluson keresztül
(1934 e. Móra Ferenc)
Az év ünnepi ciklusaihoz fűződő szerencsekívánó, adománygyűjtő varázsénekek
(1974 Dömötör Tekla)
az évszakok, a vegetáció váltakozásán alapuló természetes ciklusok
(1990 Magyar néprajz)
a különböző állat- és növényfajok biológiai ciklusának
(1995 Természet Világa)
A motor által egy ciklus alatt végzett munka
(2000 Természet Világa)
1a. (Orvos is)
oestradiol v.vagy oestron [hiányzó petefészekműködés miatti] alkalmazása esetén […] a felépítendő ciklus első két és fél hetében egyenletesen elosztva 250 000 egységet használunk fel injectióban
(1967 OrvosiLex.)
A havi ciklus első felében alacsonyabb a hőmérséklet, míg a második felében 2-3-4 tized fokkal következetesen magasabb
(1986 Czeizel Endre)
a nők ciklusuk különböző pontján más és más hormonális státusban vannak
(2000 Természet Világa)
1b. (Inf)
számítógépes program bizonyos számú utasításból álló, többször megismételt része, ill. e programrész lefutásának időtartama
ciklus: […] Számológép-programozásban a program olyan zárt része, mely vmilyen esetleges módosítással többször ismétlődik
(1970 MűszakiLex.)
Minden aritmetikai és logikai utasítás egy ciklus alatt hajtódik végre, kivéve természetesen a szorzó és osztó műveleteket
(1998 Byte Magazin ford.)
1c. (Föld)
időszakonként ismétlődő geológiai folyamatok nyomát őrző, azok által létrehozott földtani képződmény
a magmás ciklus együttesében az erupciós termékek időben fokozatosan bázisosabbá lesznek
(1961 A múlt magyar tudósai)
Az összlet [= ásványegyüttes] túlnyomó részét jellegzetes alluviális ciklusok építik fel
(1997 Magyarország földje)
A ciklusokat, cikluskötegeket vastagságuk, illetve képződésük időtartama szerint szokták rendszerezni
(1998 Természet Világa)
2.
szabályos tagolódást mutató jelenség, sorozat, ill. folyamat egy egysége v. szakasza
e folyóirat első cyclusának utósó fűzete a közelgő pesti marcziusi vásárra meg fog jelenni
(1847 Pesti Divatlap)
A házasság után két évre született az első fiu Károly, másik két év után Eszter, a harmadik két éves cyclus után Lajos
(1905 Mikszáth Kálmán)
egy-egy művészet fejletlenebb fázisa közvetlenül érintkezhet egy más közösség művészetének fejlettebb fokú fázisával, s természetesen úgy kapcsolódik hozzá, hogy kihagyja saját fejlődésének akár több egész ciklusát, s ezt a fejlettebb fázissal folytatja
(1972–1975 Martinkó András)
3.
vmely szempontból együvé tartozó (és sorban következő) dolgok, személyek, jelenségek (teljes, zárt rendszert alkotó) köre, csoportja
a grammatika egész ciklusát kidolgozá
(1816 u. Kazinczy Ferenc)
Az itt következő itélet Csokonairol azon számos irások cyclusábol való
(1830 Szalay László)
Különösöen nem lehetne egy nagy költőre nézve kétségbeejtőbb, mintha az időjelekből éreznie volna kénytelen, hogy ő zárja be a hivatott egyéniségek cyclusát
(1900 Vörösmarty-emlékkönyv)
Annál becsesebb népművészetünk szempontjából: Szent László képciklusa. Ezt a ciklust megleljük hazánkban sok helyütt
(1916 e. Malonyay Dezső)
10 részes ciklus mutatja be az ugyancsak 300 éve született Händel legszebb alkotásait
(1987 Lévai Béla)
3a. (jelzőként is) (Irodt v. Zene)
téma, tartalom, eszmei-érzelmi meghatározottság, műfaji azonosság stb. alapján egységes egésszé szerkesztett v. e szempontok szerint utólag csoportba rendezett művek (címmel ellátott) sorozata
[Petőfi szerelmi dalai] hosszabb ciklusra terjedendnek
(1845 Petőfi napjai)
Van egy ciklus gyermekmese, ezek közt gyönyörűek is
(1893 Mikszáth Kálmán)
a tragikus években keletkeztek [Muszorgszkij] legszebb dalai: a Napvilág nélkül és A halál dalai és táncai c.című ciklusok
(1931 ZeneiLex.)
tiszta, nagy érzésként áradnak Léda felé Ady versei, hogy az „Illés szekeré”-ben hatalmas ciklussá növekedjenek
(1955 Bölöni György)
Az énekes-hegedűs Iva Bittová nemrég feldolgozta Bartók 44 duett hegedűre ciklusát
(2000 Figyelő)
ÖU: hangversenyciklus, holdciklus, napciklus, novellaciklus, regényciklus
ÖE: cikluscím, cikluselmélet, ciklusmodell
Sz: ciklusú
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások