cikornyátlan mn 14A (kissé rég)

1. ’egyszerű, felesleges vonalaktól, cirádáktól mentes 〈írás〉’ ❖ a cikornyátlan aláírásban meglelhetni a magát túl nem becsülő szerénységet (1854 Jókai Mór C2244, 241).

1a. ’egyenes vonalú, kanyarulatok, kacskaringók nélküli 〈út〉’ ❖ a sima, cikornyátlan úton eltévedt (1928 Laziczius Gyula CD10).

2. ’felesleges szófordulatoktól, bonyolult, dagályos kifejezésektől mentes, egyszerűen megformált 〈szöveg〉’ ❖ Dávid cikornyátlan tudósitásából (1846 Gondol Dániel ford.–Cooper C1887, 108) | [Deák Ferenc] czikornyátlan szónoklatának befolyása állandóbb maradott, mint Kossuth-nál a lángésznek elragadtató ellentállhatatlan fölvillanásai (1876 Századok CD57) | szereti az egyenes, cikornyátlan beszédet (1943 e. Harsányi Zsolt 9226003, 85).

3. ’díszítőmotívum nélküli 〈dallam〉’ ❖ szívesen elgyönyörködött régi nótáknak egyszerű, cikornyátlan hangmenetében (1880 Beöthy Zsolt C1021, 19).

4. ’minden mesterkéltségtől mentes, természetes(en egyszerű) 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző’ ❖ Tournefort fűszéres [= botanikus] tzikornyátlanab’ minden egyéb hazafiainál (1802 Molnár János C0307, 2) | a’ természetes, formákhoz, módokhoz nem szabott czikornyátlan élet (1825 Kisfaludy Sándor C2683, 168) | Finom volt iróniájában Fejérváryval szemben, élénk, cikornyátlan és üde volt véges-végig (1888 Mikszáth Kálmán CD04) | [A színész] maga a megtestesült bensőséges egyszerűség és cikornyátlan közvetlenség (1926 Hevesy Iván CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cikornyás; ÉKsz.

cikornyátlan melléknév 14A (kissé rég)
1.
egyszerű, felesleges vonalaktól, cirádáktól mentes 〈írás〉
a cikornyátlan aláírásban meglelhetni a magát túl nem becsülő szerénységet
(1854 Jókai Mór)
1a.
egyenes vonalú, kanyarulatok, kacskaringók nélküli 〈út〉
a sima, cikornyátlan úton eltévedt
(1928 Laziczius Gyula)
2.
felesleges szófordulatoktól, bonyolult, dagályos kifejezésektől mentes, egyszerűen megformált 〈szöveg〉
Dávid cikornyátlan tudósitásából
(1846 Gondol Dániel ford.Cooper)
[Deák Ferenc] czikornyátlan szónoklatának befolyása állandóbb maradott, mint Kossuth-nál a lángésznek elragadtató ellentállhatatlan fölvillanásai
(1876 Századok)
szereti az egyenes, cikornyátlan beszédet
(1943 e. Harsányi Zsolt)
3.
díszítőmotívum nélküli 〈dallam〉
szívesen elgyönyörködött régi nótáknak egyszerű, cikornyátlan hangmenetében
(1880 Beöthy Zsolt)
4.
minden mesterkéltségtől mentes, természetes(en egyszerű) 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző
Tournefort fűszéres [= botanikus] tzikornyátlanab’ minden egyéb hazafiainál
(1802 Molnár János)
a’ természetes, formákhoz, módokhoz nem szabott czikornyátlan élet
(1825 Kisfaludy Sándor)
Finom volt iróniájában Fejérváryval szemben, élénk, cikornyátlan és üde volt véges-végig
(1888 Mikszáth Kálmán)
[A színész] maga a megtestesült bensőséges egyszerűség és cikornyátlan közvetlenség
(1926 Hevesy Iván)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cikornyás; ÉKsz.

Beállítások