cimborál tn ige 1a1

1. (átv is) ’közvetlen(, baráti) kapcsolatot létesít, tart fenn vkivel, ill. ilyen kapcsolat keretein belül v. ilyen kapcsolat céljából találkozik, beszélget stb. vkivel, pajtáskodik; cimboráskodik, cimborázik’ ❖ a’ ſzerencse Tzimborál véled (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 268) | czimborálok akárkivel, de nem barátkozom (1844 Vörösmarty Mihály C4537, 61) | a szegény embert nem bántotta, inkább czimborált vele (1898 Ambrus Zoltán C0602, 63) | felbőszült nagyon a vén király, hogy nevelt fia, kit utódának szánt, lovászokkal, kuktákkal cimborál (1952 Benjámin László 9044004, 38) | [a férfi] a hordómosást vállaló Bertha Bulcsút nem nézte le, sőt cimborálni akart vele (1974 Thiery Árpád 2025036, 617).

1a. (kissé rég, szépítő) ’szerelmi kapcsolatot tart fenn, ill. ilyen kapcsolat létesítése céljából ismeretséget köt vkivel; cimboráskodik, cimborázik’ ❖ Bandi zsiros kezü szakácsnékkal czimborál, házsártos kántornékat szeret, s hogy őtet is csak vagyonkájáért kedveli (1859 Vasárnapi Újság CD56) | nem ártana egy jómódú feleség aki ráncba is szedné egy kicsit, de ahelyett ő cselédekkel cimborál, mindenféle lotyóval szűri össze a levet itt a szemem előtt (1916 Babits Mihály CD10).

2. ’vmely etikailag, jogilag elítélendő cselekedet, bűncselekmény elkövetésében (hallgatólagos támogatással v. bűnrészesként) közreműködik, bűnrészességet, cinkosságot vállal vkivel, vmivel’ ❖ Annyira tartottak Jankótól, hogy még a hívatalbeliek sem bátorkodtak ellene véteni, vagy az ő személlyét elfogatni, mikor néha hatalmokban lett vólna is. Sokkal inkább gyalázatos ígéretekkel kecsegtették, és magok haszna keresésből vele titkon czimboráltak a közbátorság csonkúlására (1817 Czövek István ford. C1237, 129) | Tolvajnéppel cimborálok, Én vagyok az orgazdájok (1847 Petőfi Sándor CD01) | a ki gyilkosokat rejteget, […] az velök cimborál (1878 Abonyi Lajos C0500, 226) | orosz csempészekkel cimborált (1937 Cs. Szabó László 9093014, 144) | [Olaszországban] egy velejéig korrupt, a maffiával cimboráló politikai elit tűnt el a süllyesztőben (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (pejor) ’〈személy, csoport〉(titokban) egyezséget köt, elvtelenül összeszövetkezik v. lepaktál, együttműködik vkivel, vmivel; cimboráskodik, cimborázik’ ❖ A’ ki rdggel tzimborál: rdggé kell annak lenni (1775 Kovács Ferenc¹ ford. C2758, 12) | Szükség esetében a’ törökkel is czimborálhatsz titkon (1844 Vörösmarty Mihály 8524413, 170) | a ki gonosz, s gonoszszal czimborál. Annak legyen gyalázat és halál (1871 Rákosi Jenő 8385003, 12) | némely sátánnal czimboráló boszorkánymesterek meg azt tudták „megcsinálni”, hogy a puska mindig talált (1897 Lakatos Károly 8264001, 10) | [Kállay] pártja legnagyobb része nyiltan Imrédyékkel és a nyilasokkal cimborált (1945 Darvas József 9101014, 81).

3a. (pejor is) ’vmely tettel v. eszmei, politikai törekvéssel rokonszenvez, ill. azok elveivel, céljaival jórészt egyetért’ ❖ Egyfelől az orosz ellen, másfelől a’ szláv – ’s azzal czimboráló más forradalmi törekvések ellen kell magát Európának oltalmi helyzetbe ’s bátorságba tenni (1843 Wesselényi Miklós C4686, 185) | [Kossuth] nyiltan czimborált az egész párttal (1884 Beksics Gusztáv C0903, 61) | a kisgazdák elnöke mindeddig óvakodott cimborálni a rasszizmussal (1995 Magyar Hírlap CD09) | Bízhatunk az olyan hatalomban, amelyik nem cimborál szélsőséges politikai erőkkel (1999 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: össze~.

Sz: cimborálás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cimbora; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

cimborál tárgyatlan ige 1a1
1. (átv is)
közvetlen(, baráti) kapcsolatot létesít, tart fenn vkivel, ill. ilyen kapcsolat keretein belül v. ilyen kapcsolat céljából találkozik, beszélget stb. vkivel, pajtáskodik; cimboráskodik, cimborázik
a’ ſzerencse Tzimborál véled
(1777 Baróti Szabó Dávid)
czimborálok akárkivel, de nem barátkozom
(1844 Vörösmarty Mihály)
a szegény embert nem bántotta, inkább czimborált vele
(1898 Ambrus Zoltán)
felbőszült nagyon a vén király, hogy nevelt fia, kit utódának szánt, lovászokkal, kuktákkal cimborál
(1952 Benjámin László)
[a férfi] a hordómosást vállaló Bertha Bulcsút nem nézte le, sőt cimborálni akart vele
(1974 Thiery Árpád)
1a. (kissé rég, szépítő)
szerelmi kapcsolatot tart fenn, ill. ilyen kapcsolat létesítése céljából ismeretséget köt vkivel; cimboráskodik, cimborázik
Bandi zsiros kezü szakácsnékkal czimborál, házsártos kántornékat szeret, s hogy őtet is csak vagyonkájáért kedveli
(1859 Vasárnapi Újság)
nem ártana egy jómódú feleség aki ráncba is szedné egy kicsit, de ahelyett ő cselédekkel cimborál, mindenféle lotyóval szűri össze a levet itt a szemem előtt
(1916 Babits Mihály)
2.
vmely etikailag, jogilag elítélendő cselekedet, bűncselekmény elkövetésében (hallgatólagos támogatással v. bűnrészesként) közreműködik, bűnrészességet, cinkosságot vállal vkivel, vmivel
Annyira tartottak Jankótól, hogy még a hívatalbeliek sem bátorkodtak ellene véteni, vagy az ő személlyét elfogatni, mikor néha hatalmokban lett vólna is. Sokkal inkább gyalázatos ígéretekkel kecsegtették, és magok haszna keresésből vele titkon czimboráltak a közbátorság csonkúlására
(1817 Czövek István ford.)
Tolvajnéppel cimborálok, Én vagyok az orgazdájok
(1847 Petőfi Sándor)
a ki gyilkosokat rejteget, […] az velök cimborál
(1878 Abonyi Lajos)
orosz csempészekkel cimborált
(1937 Cs. Szabó László)
[Olaszországban] egy velejéig korrupt, a maffiával cimboráló politikai elit tűnt el a süllyesztőben
(1998 Magyar Hírlap)
3. (pejor)
〈személy, csoport〉 (titokban) egyezséget köt, elvtelenül összeszövetkezik v. lepaktál, együttműködik vkivel, vmivel; cimboráskodik, cimborázik
A’ ki rdggel tzimborál: rdggé kell annak lenni
(1775 Kovács Ferenc¹ ford.)
Szükség esetében a’ törökkel is czimborálhatsz titkon
(1844 Vörösmarty Mihály)
a ki gonosz, s gonoszszal czimborál. Annak legyen gyalázat és halál
(1871 Rákosi Jenő)
némely sátánnal czimboráló boszorkánymesterek meg azt tudták „megcsinálni”, hogy a puska mindig talált
(1897 Lakatos Károly)
[Kállay] pártja legnagyobb része nyiltan Imrédyékkel és a nyilasokkal cimborált
(1945 Darvas József)
3a. (pejor is)
vmely tettel v. eszmei, politikai törekvéssel rokonszenvez, ill. azok elveivel, céljaival jórészt egyetért
Egyfelől az orosz ellen, másfelől a’ szláv – ’s azzal czimboráló más forradalmi törekvések ellen kell magát Európának oltalmi helyzetbe ’s bátorságba tenni
(1843 Wesselényi Miklós)
[Kossuth] nyiltan czimborált az egész párttal
(1884 Beksics Gusztáv)
a kisgazdák elnöke mindeddig óvakodott cimborálni a rasszizmussal
(1995 Magyar Hírlap)
Bízhatunk az olyan hatalomban, amelyik nem cimborál szélsőséges politikai erőkkel
(1999 Magyar Hírlap)
ÖU: összecimborál
Sz: cimborálás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cimbora; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások