csak-csak partikula 0

1. (rendsz. szembeállító ellentétes viszonyban) ’〈vmely soha elő nem forduló, be nem következő dologgal szemben: annak kif-ére, hogy vmely dolog elvétve, hébe-hóba v. esetlegesen előfordul〉’ ❖ az Élettel fölhagyott bölcsesség, hétfő-keddi fájdalom, s az a Halál, akivel valamikor csak-csak kacérkodtunk (1913 Ady Endre CD10) | pálinkát még csak-csak, de hagymát azt nem adnak (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 324) | Titkot, erőt, lenyűgöző leleményt nemigen rejteget már a nyelv. Gondolatot még csak-csak, de életet, amely hitelesítője, társa lehetne a gondolatnak, mint nő a férfinak, alig (1973 Csoóri Sándor 9090074, 236).

2. (hiányos tagmondatban) ’〈annak kif-ére, hogy vmely dolog, helyzet stb. még éppen elfogadható, még éppen megüti a mértéket〉’ ❖ Még az csak-csak, de oly forróság volt, hogy nem győztük törülgetni homlokunkról az izzadtságot (1869–1872 Déryné Széppataki Róza C1411, 313) | – S hát hogy s mint Gábriel? – Csak csak (1930 Móricz Zsigmond CD10) | Feladatul a frissen államosított könyvkiadók megszervezését és elvi irányítását kaptam. A szervezés még csak-csak: új lektorokat kellett keresni (1956 Irodalmi Újság aug. 18. C5231, 4).

3. ’〈annak nyomatékos kif-ére, hogy vmely dolog a (szövegkörnyezetben kifejtett) körülmények ellenére érvényes, ill. a (szövegkörnyezetbeli v. beszédhelyzetbeli előzmények alapján) várttól eltérően mégis bekövetkezett〉’ ❖ ? Felolvastatott a tisztválasztást szabályozó kormányrendelet. Erre nézve tulajdon azon okok fejtegettetvén, miket már más megyékből többízben közlöttem, a vitatásokból csak csak némelyeket szükséges megjegyeznem (1837 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A kocsis bevezetésül jó sort húzott a fonott ostorral lovai bőrére, mire azok egy kissé tanakodtak magukban, hogy mire értelmezzék ezt a megszokott intést […] Az egyik aztán csak-csak felvette a fejét a földről (1867 Jókai Mór CD18) | Homonnait úgy esmérem, mint a tenyeremet, Sorbán Radullal bejártam Lengyelt, láttam, hogy csak-csak vége lett a bujdosásnak, mert a lengyelek nem akarták átereszteni az országon (1930 Móricz Zsigmond CD10) | Végül Ferreira csak-csak megszerezte a szükséges pontokat, és 6 : 6-ra egyenlített (1995 Magyar Hírlap CD09) | ellenszavazatot nem kapott ez az anyag; tartózkodást kapott, ami, úgy gondolom, csak-csak kifejez valamit (1999 Országgyűlési Napló CD62).

4. (rég) ’〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét nyomatékosan és kizárólag az utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉’ ❖ ? A’ ki olvassa Mátyásit, Tsak, tsak ásitt (1795 Csokonai Vitéz Mihály C6223, 139) | káros lehet az építtető Gazdának; ha az Építőmester betsűletét előtte nem tartja, hanem tsak tsak a’ forog eszébenn, hogy magának hol, és mibenn nyerjen egész a’ lehetőségig (1819 Beregszászi Nagy Pál² 8051003, 150) | elnevezték a tósztmondók Rákóczit csillagnak, napnak, tündérnek, oroszlánnak, félistennek, – csak csak éppen e szót: „fejedelem” nem szalasztották ki az ajkaikon (1882 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF. csak; ÉrtSz.; ÉKsz.

csak-csak partikula 0
1. (rendsz. szembeállító ellentétes viszonyban)
〈vmely soha elő nem forduló, be nem következő dologgal szemben: annak kif-ére, hogy vmely dolog elvétve, hébe-hóba v. esetlegesen előfordul〉
az Élettel fölhagyott bölcsesség, hétfő-keddi fájdalom, s az a Halál, akivel valamikor csak-csak kacérkodtunk
(1913 Ady Endre)
pálinkát még csak-csak, de hagymát azt nem adnak
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Titkot, erőt, lenyűgöző leleményt nemigen rejteget már a nyelv. Gondolatot még csak-csak, de életet, amely hitelesítője, társa lehetne a gondolatnak, mint nő a férfinak, alig
(1973 Csoóri Sándor)
2. (hiányos tagmondatban)
〈annak kif-ére, hogy vmely dolog, helyzet stb. még éppen elfogadható, még éppen megüti a mértéket〉
Még az csak-csak, de oly forróság volt, hogy nem győztük törülgetni homlokunkról az izzadtságot
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
– S hát hogy s mint Gábriel? – Csak csak
(1930 Móricz Zsigmond)
Feladatul a frissen államosított könyvkiadók megszervezését és elvi irányítását kaptam. A szervezés még csak-csak: új lektorokat kellett keresni
(1956 Irodalmi Újság aug. 18.)
3.
〈annak nyomatékos kif-ére, hogy vmely dolog a (szövegkörnyezetben kifejtett) körülmények ellenére érvényes, ill. a (szövegkörnyezetbeli v. beszédhelyzetbeli előzmények alapján) várttól eltérően mégis bekövetkezett〉
?
Felolvastatott a tisztválasztást szabályozó kormányrendelet. Erre nézve tulajdon azon okok fejtegettetvén, miket már más megyékből többízben közlöttem, a vitatásokból csak csak némelyeket szükséges megjegyeznem
(1837 Kossuth Lajos összes munkái)
A kocsis bevezetésül jó sort húzott a fonott ostorral lovai bőrére, mire azok egy kissé tanakodtak magukban, hogy mire értelmezzék ezt a megszokott intést […] Az egyik aztán csak-csak felvette a fejét a földről
(1867 Jókai Mór)
Homonnait úgy esmérem, mint a tenyeremet, Sorbán Radullal bejártam Lengyelt, láttam, hogy csak-csak vége lett a bujdosásnak, mert a lengyelek nem akarták átereszteni az országon
(1930 Móricz Zsigmond)
Végül Ferreira csak-csak megszerezte a szükséges pontokat, és 6 : 6-ra egyenlített
(1995 Magyar Hírlap)
ellenszavazatot nem kapott ez az anyag; tartózkodást kapott, ami, úgy gondolom, csak-csak kifejez valamit
(1999 Országgyűlési Napló)
4. (rég)
〈a mondat vmely, kül. a lényegi, új információt hordozó részének a kiemelésére, az állítás érvényességét nyomatékosan és kizárólag az utána álló főhangsúlyos állítm-ra v. más (szerkezetes) mondatrészre korlátozva, es. lefokozó, lekicsinylő jelleggel is〉
?
A’ ki olvassa Mátyásit, Tsak, tsak ásitt
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
káros lehet az építtető Gazdának; ha az Építőmester betsűletét előtte nem tartja, hanem tsak tsak a’ forog eszébenn, hogy magának hol, és mibenn nyerjen egész a’ lehetőségig
(1819 Beregszászi Nagy Pál²)
elnevezték a tósztmondók Rákóczit csillagnak, napnak, tündérnek, oroszlánnak, félistennek, – csak csak éppen e szót: „fejedelem” nem szalasztották ki az ajkaikon
(1882 Jókai Mór)
Vö. CzF. csak; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások