csáklyáz ige 4a

1. ts ’csáklyával (magához) húz v. (el)taszít vmit’ ❖ ha két hadi hajó orrával egymásnak ront a sík tengeren, egymást csáklyázzák (1874 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1976, 216) | kialakult bennünk az elhatározás: meg kellene tisztítani a tavat! […] Ezután már a mosógépmaradványokat csáklyázták a vízből (1996 Természet Világa CD50).

1a. ’〈csónakot〉 csáklyával hajt, mozgat’ ❖ ? Tsáklya: vas-horgos rúd a’ hajóſoknál; v. alól vasſzeges bot a’ jégenn-játſzóknál. Tsáklyázni (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 238) | Tsáklyázni a’ hajót, das Schiff mit Hacken ziehen (1800 Márton József¹ C3050, 409. hasáb) | bozótos szigeteken gyalog hatoltunk át, megkönnyitve csolnakunk terhét, mellyet odáig révészünk a partok mellett csáklyázott tova (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A hat méter hosszú, nehézkes faalkotmányokat […] csakis a 3,5 méter vagy annál is hosszabb farúddal […] lehetett „csáklyázni”, mozgatni (2000 Hárs József CD36).

2. ts (ritk) ’〈helyet, területet, kül. folyó- v. tómedret〉 csáklyával (át)vizsgál’ ❖ Később egy szakasz katona jött. Késő estig csáklyázták a folyót. Tibi nem került elő (1960 Népszabadság ápr. 24. C4812, 9).

2a. tn ’ilyen módon keres, kutat (vki v. vmi után)’ ❖ Az odafutott halászok hiába csáklyáztak utánuk (1881 Matkovics Pál C3054, 46) | Elsüllyedt kincs után, megfáradt embertest után csáklyáz [a vízben], ki tudja? (1964 Maróti Lajos 9427004, 10) | Egész éjjel csáklyáztak […], s az utolsó, harmadik holttestet hajnali két óra 20 perckor találták meg [a Tiszában] (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ts ’csáklyával bontva hozzáférhetővé tesz, feltár vmit’ ❖ Két munkás csáklyázza a romokat (1936 Cs. Szabó László CD10).

Ö: meg~.

ÖU: el~, végig~.

Vö. CzF. csáklyáz¹, csáklyáz²; ÉrtSz.; TESz. csáklya; ÉKsz.

csáklyáz ige 4a
1. tárgyas
csáklyával (magához) húz v. (el)taszít vmit
ha két hadi hajó orrával egymásnak ront a sík tengeren, egymást csáklyázzák
(1874 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
kialakult bennünk az elhatározás: meg kellene tisztítani a tavat! […] Ezután már a mosógépmaradványokat csáklyázták a vízből
(1996 Természet Világa)
1a.
〈csónakot〉 csáklyával hajt, mozgat
?
Tsáklya: vas-horgos rúd a’ hajóſoknál; v.vagy alól vasſzeges bot a’ jégenn-játſzóknál. Tsáklyázni
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Tsáklyázni a’ hajót, das Schiff mit Hacken ziehen
(1800 Márton József¹)
bozótos szigeteken gyalog hatoltunk át, megkönnyitve csolnakunk terhét, mellyet odáig révészünk a partok mellett csáklyázott tova
(1858 Vasárnapi Újság)
A hat méter hosszú, nehézkes faalkotmányokat […] csakis a 3,5 méter vagy annál is hosszabb farúddal […] lehetett „csáklyázni”, mozgatni
(2000 Hárs József)
2. tárgyas (ritk)
〈helyet, területet, kül. folyó- v. tómedret〉 csáklyával (át)vizsgál
Később egy szakasz katona jött. Késő estig csáklyázták a folyót. Tibi nem került elő
(1960 Népszabadság ápr. 24.)
2a. tárgyatlan
ilyen módon keres, kutat (vki v. vmi után)
Az odafutott halászok hiába csáklyáztak utánuk
(1881 Matkovics Pál)
Elsüllyedt kincs után, megfáradt embertest után csáklyáz [a vízben], ki tudja?
(1964 Maróti Lajos)
Egész éjjel csáklyáztak […], s az utolsó, harmadik holttestet hajnali két óra 20 perckor találták meg [a Tiszában]
(1996 Magyar Hírlap)
3. tárgyas
csáklyával bontva hozzáférhetővé tesz, feltár vmit
Két munkás csáklyázza a romokat
(1936 Cs. Szabó László)
ÖU: elcsáklyáz, végigcsáklyáz
Vö. CzF. csáklyáz¹, csáklyáz²; ÉrtSz.; TESz. csáklya; ÉKsz.

Beállítások