csaknem partikula 0

1. ’〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés stb. épphogy csak be nem következik, hogy majdnem megvalósul〉’ ❖ a’ hajótskák igen meg-telvén a’ halakkal, tsak nem el-merültek (1772 Vajda Sámuel 7365001, 143) | Ő czifra, és márványos Házakat építtet; és mi – csak nem megfagyunk Kunyhónk’ sövény falai köztt (1819 Katona József 8226027, 226) | Én csaknem elaléltam arra a gondolatra, hogy mi lesz most, ha ő is észreveszi azt, mire Lujza néni megjegyzést tett (1900 Váli Mari 8506003, 182) | Félévkor csaknem kiszorította őket [ti. a főiskolára került szakmunkásokat] a zárthelyik kudarca, engedéllyel azonban segítettek rajtuk (1975 Pesti János 2056008, 85).

2. ’〈annak kif-ére, hogy vmi a megnevezett tulajdonságot, állapotot, mennyiséget stb. megközelíti, szinte eléri, ill. szinte azonos vmely dologgal〉’ ❖ nem ſzükſég hogy lágy melegen vegye, ha nem tſak nem jeges hidegen (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 275) | [Somoskő] oldalában elszórva hevernek a hasonnevű falu házai, mellynek lakói csaknem idyllikus életet élnek még (1845 Petőfi Sándor C3510, 32) | egymaga csaknem annyi munkát végzett, mint mi ketten (1919 Elek Artúr ford.–Mérimée CD10) | A szakszervezeti bizalmi mosolyogva hallgatta, amit Kolhász Mihály a védőitalügyről előadott, s ami csaknem szóról szóra megegyezett a főmérnök elé terjesztett panasszal (1975 Hajnóczy Péter 9215003, 102).

3. (ált nm-sal v. az összes szóval) ’〈annak kif-ére, hogy vmely állítás kevés kivétellel, szinte mindenre v. mindenkire érvényes〉’ ❖ Ábrázatja tbbnyire ſetét veres és valóba imitt amott ón ſzin […]. Az öregeknél ezen állapatot tſak nem mindenkor hirtelen halál követi (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 300) | Csaknem az összes uj nemzedék erélytelen, felületes, röst, szűkkeblü, az élvet szereti, a munkát nem, szenvedélyei vannak, nem eszméi, nem ideáljai (1858 Szemere Bertalan 8437004, 104) | A színpad erős sodrú örvény, amely magához von csaknem mindenkit, aki az irodalom vizein evez; nagyon kevesen tudnak ellenállni csábításának. Regényírók, novellaírók csaknem mind megpróbálkoztak vele (1937 Schöpflin Aladár 9590002, 167) | A kelet-európaiak többsége csaknem semmit sem tud a nyugati feminizmusról (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. csak, ~; ÉrtSz.; TESz. csak-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csaknem partikula 0
1.
〈annak kif-ére, hogy vmely cselekvés, történés stb. épphogy csak be nem következik, hogy majdnem megvalósul〉
a’ hajótskák igen meg-telvén a’ halakkal, tsak nem el-merültek
(1772 Vajda Sámuel)
Ő czifra, és márványos Házakat építtet; és mi – csak nem megfagyunk Kunyhónk’ sövény falai köztt
(1819 Katona József)
Én csaknem elaléltam arra a gondolatra, hogy mi lesz most, ha ő is észreveszi azt, mire Lujza néni megjegyzést tett
(1900 Váli Mari)
Félévkor csaknem kiszorította őket [ti. a főiskolára került szakmunkásokat] a zárthelyik kudarca, engedéllyel azonban segítettek rajtuk
(1975 Pesti János)
2.
〈annak kif-ére, hogy vmi a megnevezett tulajdonságot, állapotot, mennyiséget stb. megközelíti, szinte eléri, ill. szinte azonos vmely dologgal〉
nem ſzükſég hogy lágy melegen vegye, ha nem tſak nem jeges hidegen
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[Somoskő] oldalában elszórva hevernek a hasonnevű falu házai, mellynek lakói csaknem idyllikus életet élnek még
(1845 Petőfi Sándor)
egymaga csaknem annyi munkát végzett, mint mi ketten
(1919 Elek Artúr ford.Mérimée)
A szakszervezeti bizalmi mosolyogva hallgatta, amit Kolhász Mihály a védőitalügyről előadott, s ami csaknem szóról szóra megegyezett a főmérnök elé terjesztett panasszal
(1975 Hajnóczy Péter)
3. (ált nm-sal v. az összes szóval)
〈annak kif-ére, hogy vmely állítás kevés kivétellel, szinte mindenre v. mindenkire érvényes〉
Ábrázatja tbbnyire ſetét veres és valóba imitt amott ón ſzin […]. Az öregeknél ezen állapatot tſak nem mindenkor hirtelen halál követi
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Csaknem az összes uj nemzedék erélytelen, felületes, röst, szűkkeblü, az élvet szereti, a munkát nem, szenvedélyei vannak, nem eszméi, nem ideáljai
(1858 Szemere Bertalan)
A színpad erős sodrú örvény, amely magához von csaknem mindenkit, aki az irodalom vizein evez; nagyon kevesen tudnak ellenállni csábításának. Regényírók, novellaírók csaknem mind megpróbálkoztak vele
(1937 Schöpflin Aladár)
A kelet-európaiak többsége csaknem semmit sem tud a nyugati feminizmusról
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. csak, ~; ÉrtSz.; TESz. csak-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások