családfa fn 6A

1. ’vmely személynek v. családnak leszármazási rendjét és rokonságát (fa alakjában) szemléltető ábra, ill. vkinek az apai egyenes ágú felmenőit ismertető felsorolás’ ❖ Az anyakönyvek nem létét egy részben pótolták hajdan a családfák, nemzetségi táblázatok, de csak az előkelő családoknál (1855 Vasárnapi Újság CD56) | odább függött üveg alatt rámában az Inokay-nemzetség családfája (1904 Mikszáth Kálmán CD04) | az Újsz.-ben található családfák (1923 Keresztény Magvető 2129002, 12) | csikorgó fogú kálvinista kurucok voltak a felmenői ennek a lánynak, ha akarod, megmutatom a családfáját (1978 Bereményi Géza 9048001, 199).

1a. ’egy őstől való leszármazottak sora’ ❖ családfája egy Dezsővel szaporodott (1835 e. Kolmár József¹ C2717, 98) | A családfa végén álló Jakab és Miklós gyermekei (1857 Nagy Iván CD31) | Legyen átkozott, haljon ki a családfája (1979 Kornis Mihály 1082001, 140).

1b. ’vmely jelenséghez hasonló, egymásnak például szolgáló előzmények sora’ ❖ az irodalmi dandyknek messze felnyúlik a családfájuk (1908 Laczkó Géza CD10) | Ez az állásfoglalás (mely franciátlannak bélyegzett minden Franciaországban írt zenét, ha az nem kapcsolódott a Couperin–Rameau–Debussy-féle családfához) […] heves ellenzést váltott ki (1957 Fábián László C1659, 88) | A politikaellenes beállítottság családfája igen előkelő: az ószövetségi próféták (akik érdekesen kombinálják a hatalom szkeptikus gyűlöletét a szociális utópiával), a sztoikusok, a középkori eretnekmozgalmak, a múlt századi „dekadensek” szerepelnek rajta (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈személlyel v. családdal kapcs.:〉 eredet, származás’ ❖ ezen elgyöngült nemzedék ivadékának, ki családfája rajzát sem képes már fölemelni, nyujtá kezét (1839 Nagy Ignác ford.–Hugo C5743, 10) | [Teleki József] egyenesen a Hunyadiakkal kötötte össze családfáját (1884 Szathmáry Károly 8428005, 56) | az Árpád-család a maga családfáját Attiláig vezette vissza (1977 László Gyula¹ 9384002, 242).

2. ’vmely nép v. nyelv eredetét és rokonságát (fa alakjában) szemléltető ábra, ill. vmely nép v. nyelv fejlődésének története, eredete’ ❖ az altáji nyelv családfája így képzelhető nagyjában véve (1896 Irodalomtörténeti Közlemények C0213, 314) | a nemzet – Arany úgy érezhette – azt várja költőjétől, hogy világbíró Attila népéig, a hunokig vigye vissza a magyarság családfáját (1971 Keresztury Dezső CD30) | a hunok és a magyarok között nem áll fenn […] áttekinthető családfán ábrázolható rokoni kapcsolat (1987–1988 Kulcsár Péter 2019001, 523).

3. ’törzskönyvezett háziállatnak v. vmely háziállat fajtájának eredete, származása, ill. az ezt szemléltető ábra’ ❖ Én harminc év óta tanítom a kutyát. Hogy hány lába van, milyen a szőrözete, fogazata és a családfáját (1920 Réti Ödön CD10) | a mult idők legjobb versenyparipájának, a soha le nem győzött „Eclipse”-nek […] családfája még 16 ismeretlen nevű, bizonnyal hazai kanca-őst tüntet föl (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A német rottweiler családfája egészen a rómaiak koráig származtatható vissza (1995 Szinák János–Veress István CD59).

4. ’vmely tárgy v. jelenség fejlődésének története, ill. különféle előzményei(nek egymásra gyakorolt hatásá)t szemléltető ábra’ ❖ Általában a népdalok mindenike visszavihető valamely régi forrásra, […] s nem volna érdektelen a rokondallamok családfáját ekkép felállítni (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | olyik ruhadarab családfája sok ezer éves (1908 Laczkó Géza CD10) | az esztétika még mindig az az arisztokratikus tudomány, amelynek kétezer éves a családfája (1913 Schiller Ottó CD10) | A betűírások családfája (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

5. (azonos gyártótól származó) árucikkek v. szellemi termékek fajtáinak csoportja’ ❖ az éghajlatmodelleknek egész családfája alakult ki (1996 Természet Világa CD50) | Kiteljesedett a Volvo családfája (1998 Magyar Hírlap CD09) | megismertet a kötet a női és a férfi illatok családfájával, mindazokkal a növényekkel, valamint állati eredetű anyagokkal, amelyek alapul szolgálnak a parfümkészítéshez (1999 Új Könyvek CD29).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

családfa főnév 6A
1.
vmely személynek v. családnak leszármazási rendjét és rokonságát (fa alakjában) szemléltető ábra, ill. vkinek az apai egyenes ágú felmenőit ismertető felsorolás
Az anyakönyvek nem létét egy részben pótolták hajdan a családfák, nemzetségi táblázatok, de csak az előkelő családoknál
(1855 Vasárnapi Újság)
odább függött üveg alatt rámában az Inokay-nemzetség családfája
(1904 Mikszáth Kálmán)
az Újsz.Újszövetség-ben található családfák
(1923 Keresztény Magvető)
csikorgó fogú kálvinista kurucok voltak a felmenői ennek a lánynak, ha akarod, megmutatom a családfáját
(1978 Bereményi Géza)
1a.
egy őstől való leszármazottak sora
családfája egy Dezsővel szaporodott
(1835 e. Kolmár József¹)
A családfa végén álló Jakab és Miklós gyermekei
(1857 Nagy Iván)
Legyen átkozott, haljon ki a családfája
(1979 Kornis Mihály)
1b.
vmely jelenséghez hasonló, egymásnak például szolgáló előzmények sora
az irodalmi dandyknek messze felnyúlik a családfájuk
(1908 Laczkó Géza)
Ez az állásfoglalás (mely franciátlannak bélyegzett minden Franciaországban írt zenét, ha az nem kapcsolódott a Couperin–Rameau–Debussy-féle családfához) […] heves ellenzést váltott ki
(1957 Fábián László)
A politikaellenes beállítottság családfája igen előkelő: az ószövetségi próféták (akik érdekesen kombinálják a hatalom szkeptikus gyűlöletét a szociális utópiával), a sztoikusok, a középkori eretnekmozgalmak, a múlt századi „dekadensek” szerepelnek rajta
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
〈személlyel v. családdal kapcs.:〉 eredet, származás
ezen elgyöngült nemzedék ivadékának, ki családfája rajzát sem képes már fölemelni, nyujtá kezét
(1839 Nagy Ignác ford.Hugo)
[Teleki József] egyenesen a Hunyadiakkal kötötte össze családfáját
(1884 Szathmáry Károly)
az Árpád-család a maga családfáját Attiláig vezette vissza
(1977 László Gyula¹)
2.
vmely nép v. nyelv eredetét és rokonságát (fa alakjában) szemléltető ábra, ill. vmely nép v. nyelv fejlődésének története, eredete
az altáji nyelv családfája így képzelhető nagyjában véve
(1896 Irodalomtörténeti Közlemények)
a nemzet – Arany úgy érezhette – azt várja költőjétől, hogy világbíró Attila népéig, a hunokig vigye vissza a magyarság családfáját
(1971 Keresztury Dezső)
a hunok és a magyarok között nem áll fenn […] áttekinthető családfán ábrázolható rokoni kapcsolat
(1987–1988 Kulcsár Péter)
3.
törzskönyvezett háziállatnak v. vmely háziállat fajtájának eredete, származása, ill. az ezt szemléltető ábra
Én harminc év óta tanítom a kutyát. Hogy hány lába van, milyen a szőrözete, fogazata és a családfáját
(1920 Réti Ödön)
a mult idők legjobb versenyparipájának, a soha le nem győzött „Eclipse”-nek […] családfája még 16 ismeretlen nevű, bizonnyal hazai kanca-őst tüntet föl
(1929 Az állatok világa ford.)
A német rottweiler családfája egészen a rómaiak koráig származtatható vissza
(1995 Szinák János–Veress István)
4.
vmely tárgy v. jelenség fejlődésének története, ill. különféle előzményei(nek egymásra gyakorolt hatásá)t szemléltető ábra
Általában a népdalok mindenike visszavihető valamely régi forrásra, […] s nem volna érdektelen a rokondallamok családfáját ekkép felállítni
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
olyik ruhadarab családfája sok ezer éves
(1908 Laczkó Géza)
az esztétika még mindig az az arisztokratikus tudomány, amelynek kétezer éves a családfája
(1913 Schiller Ottó)
A betűírások családfája
(1993 A magyarság kézikönyve)
5.
(azonos gyártótól származó) árucikkek v. szellemi termékek fajtáinak csoportja
az éghajlatmodelleknek egész családfája alakult ki
(1996 Természet Világa)
Kiteljesedett a Volvo családfája
(1998 Magyar Hírlap)
megismertet a kötet a női és a férfi illatok családfájával, mindazokkal a növényekkel, valamint állati eredetű anyagokkal, amelyek alapul szolgálnak a parfümkészítéshez
(1999 Új Könyvek)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások