családos mn és fn 

I. mn 15A2

1. ’olyan 〈személy〉, akinek házastársa és gyermeke(i) van(nak)’ ❖ familiás ember: családos v. háznépes ember (1835 Kunoss Endre C2852, 36) | nős, sőt családos volt (1913 Halász Imre CD10) | Nem örülnek a családos nőknek a munkaerőpiacon (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ilyen személyre jellemző 〈élet, állapot〉’ ❖ [a kisebb csetepaték] a családos életben sokszor unalom elüzésből is szükségesek (1852 Kövér Lajos 8256004, 212) | a családos állapot rendes körülmények közt a bün utjáról visszatart ugyan, de ott, hol a családfőnek nyomorral kell küzdenie, még gyorsabban érlelheti tetté a bünös szándékot (1893 PallasLex. CD02) | Minimális cél, hogy a házas vagy családos állapot ne jelentsen hátrányos helyzetet a családon kívüli állapottal szemben (1999 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’családtagokkal együtt végzett 〈cselekedet, tevékenység〉’ ❖ Családos kalandozás Franciaországban (1963 Nagy Péter² C0234, 1896) | [Az üdülőcentrum] csoportosan, családosan és egyénileg is igénybe vehető (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vmely v. vhány család számára való, ill. családok számára szóló’ ❖ legyen minden családos uri házban, a többi csinos szoba-butor között feltalálható még egy, a mi maiglan hiányzik, – a csinos könyv-szekrény (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a könyvtár gyarapítására táncmulatságokat, családos összejöveteleket rendeznek a Casino helyiségeiben (1940 Réti István CD10) | apu végre megkapta a családos beutalót (1980 Janikovszky Éva 1071001, 28) | a XIV. kerületi családos menhely (1995 Magyar Hírlap CD09) | a dunavarsányi Petőfi Mgtsz által 1992-ben kialakított 13 családos lakótelep (1997 Országgyűlési Napló CD62) | [a múzeumokban lesz] családos kedvezmény, és ingyenesen léphetnek be a pedagógusok is (1998 Magyar Hírlap CD09).

4. ’párjával és kicsinyeivel együtt levő 〈állat〉, ill. vmely állat ilyen 〈élete〉’ ❖ [Az őz] leginkább családosan él; egy bak 2-3 tehénnel és borjaival, de télen több család is összeverődik (1896 PallasLex. CD02) | [a nyári lúd] március elején jelenik meg és foglalja el fészkelőhelyét családosan vagy kis társaságokban (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Az aranysakál, továbbá a dingó […] csoportos, családos és magános életet egyaránt folytat (1992 Szinák János–Veress István CD59).

5. (nyj) ’családjában vhány gyermeket nevelő 〈személy〉’ ❖ Hóka Béni, a kilenc családos kántor (1947 Hunyady József 9265001, 10) | egy 12 családos apa-anya (1990 Országgyűlési Napló CD62).

6. ’vhány méhcsaláddal rendelkező 〈méhész(et)〉’ ❖ 100–300 családos méhészek vannak most már nagy gyakorisággal, ami azt jelenti, hogy versenyképesen tudnak megjelenni a nemzetközi piacon is (1997 Országgyűlési Napló CD62) | Egy méhcsalád egész évi kezelése 10 családosnál nagyobb méhészetben vándorlás nélkül körülbelül 6-7 órát igényel (1999 Magyar néprajz CD47).

II. fn 4A

’olyan személy, akinek házastársa és gyermeke(i) van(nak)’ ❖ a nagyrészint családosokból álló nemzetőrségnek buzgóvá tételéből reménylett eredmények a kivitel, az alkalmazás után várakozásainknak meg nem feleltek (1849 Kossuth Lajos CD32) | Először a családosok mennek [szabadságra a frontról]. Akinek gyereke van meg felesége (1939 Schöpflin Gyula CD10) | ha megnézzük, hogy annak a fogyasztói kosárnak, amelyből, mondjuk, egy nyugdíjas vagy egy fiatal családos részesül, a fogyasztói áremelkedése és összetétele hogyan változott, akkor feketén fehéren lehet igazolni […], hogy a gyermeket nevelők 1990 óta egy vesztes pályán vannak (1998 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. család; ÉKsz.; ÚMTsz.

családos melléknév és főnév
I. melléknév 15A2
1.
olyan 〈személy〉, akinek házastársa és gyermeke(i) van(nak)
familiás ember: családos v.vagy háznépes ember
(1835 Kunoss Endre)
nős, sőt családos volt
(1913 Halász Imre)
Nem örülnek a családos nőknek a munkaerőpiacon
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
ilyen személyre jellemző 〈élet, állapot〉
[a kisebb csetepaték] a családos életben sokszor unalom elüzésből is szükségesek
(1852 Kövér Lajos)
a családos állapot rendes körülmények közt a bün utjáról visszatart ugyan, de ott, hol a családfőnek nyomorral kell küzdenie, még gyorsabban érlelheti tetté a bünös szándékot
(1893 PallasLex.)
Minimális cél, hogy a házas vagy családos állapot ne jelentsen hátrányos helyzetet a családon kívüli állapottal szemben
(1999 Országgyűlési Napló)
2.
családtagokkal együtt végzett 〈cselekedet, tevékenység〉
Családos kalandozás Franciaországban
(1963 Nagy Péter²)
[Az üdülőcentrum] csoportosan, családosan és egyénileg is igénybe vehető
(1998 Magyar Hírlap)
3.
vmely v. vhány család számára való, ill. családok számára szóló
legyen minden családos uri házban, a többi csinos szoba-butor között feltalálható még egy, a mi maiglan hiányzik, – a csinos könyv-szekrény
(1860 Vasárnapi Újság)
a könyvtár gyarapítására táncmulatságokat, családos összejöveteleket rendeznek a Casino helyiségeiben
(1940 Réti István)
apu végre megkapta a családos beutalót
(1980 Janikovszky Éva)
a XIV. kerületi családos menhely
(1995 Magyar Hírlap)
a dunavarsányi Petőfi MgtszMezőgazdasági Termelőszövetkezet által 1992-ben kialakított 13 családos lakótelep
(1997 Országgyűlési Napló)
[a múzeumokban lesz] családos kedvezmény, és ingyenesen léphetnek be a pedagógusok is
(1998 Magyar Hírlap)
4.
párjával és kicsinyeivel együtt levő 〈állat〉, ill. vmely állat ilyen 〈élete〉
[Az őz] leginkább családosan él; egy bak 2-3 tehénnel és borjaival, de télen több család is összeverődik
(1896 PallasLex.)
[a nyári lúd] március elején jelenik meg és foglalja el fészkelőhelyét családosan vagy kis társaságokban
(1933 Az állatok világa ford.)
Az aranysakál, továbbá a dingó […] csoportos, családos és magános életet egyaránt folytat
(1992 Szinák János–Veress István)
5. (nyj)
családjában vhány gyermeket nevelő 〈személy〉
Hóka Béni, a kilenc családos kántor
(1947 Hunyady József)
egy 12 családos apa-anya
(1990 Országgyűlési Napló)
6.
vhány méhcsaláddal rendelkező 〈méhész(et)
100–300 családos méhészek vannak most már nagy gyakorisággal, ami azt jelenti, hogy versenyképesen tudnak megjelenni a nemzetközi piacon is
(1997 Országgyűlési Napló)
Egy méhcsalád egész évi kezelése 10 családosnál nagyobb méhészetben vándorlás nélkül körülbelül 6-7 órát igényel
(1999 Magyar néprajz)
II. főnév 4A
olyan személy, akinek házastársa és gyermeke(i) van(nak)
a nagyrészint családosokból álló nemzetőrségnek buzgóvá tételéből reménylett eredmények a kivitel, az alkalmazás után várakozásainknak meg nem feleltek
(1849 Kossuth Lajos)
Először a családosok mennek [szabadságra a frontról]. Akinek gyereke van meg felesége
(1939 Schöpflin Gyula)
ha megnézzük, hogy annak a fogyasztói kosárnak, amelyből, mondjuk, egy nyugdíjas vagy egy fiatal családos részesül, a fogyasztói áremelkedése és összetétele hogyan változott, akkor feketén fehéren lehet igazolni […], hogy a gyermeket nevelők 1990 óta egy vesztes pályán vannak
(1998 Országgyűlési Napló)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. család; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások