csapong tn ige 3a

1. (rég)(céltalanul) ide-oda megy, kóborol, vándorol vki’ ❖ [ha a gazda az orvos költségét összeveti azzal,] a’ mit  holmi házról házra tsapongó Ámítóknak […] esztendrl esztendre kifityított, tehát most igen sokat megnyert (1788 Gelei József ford.–Sintenis C1869, 354) | azok is a falukon csopongtak, tanyájokat észre vették (1817 Czövek István ford. C1238, 320) | a’ pogány Magyarok csak síkon tanyáztak, sőtt egész Geiza Herczegig ide ’s tova szűntelen vérengezve csapongottak (1823 Katona József C5556, 52) | Mintha visszatértek volna az arany szabadság napjai. Tibor megint kedvére csaponghatott, kószálhatott (1884 Reviczky Gyula 8392097, 242).

1a. (rég, irod) ’〈folyóvíz〉 irányát sűrűn változtatva folyik’ ❖ a’ tsapongó patakot nevedékeny ſzl-veſszk veſzik árnyékokba (1788–1789 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C0352, 35) | Látod e mint csapong játékos futással, végig a’ zöldellő völgyen, ama’ folyam? (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner C2524, 46) | Zörgő Gallyak alatt csapongó csergeteg (1817 Vörösmarty Mihály CD01) | a’ kiáradt Hortobágy [folyó] csapongott zavaros özönnel (1846 Kuthy Lajos C2856, 157).

2. ’egymástól különböző dolgok, lehetőségek, gyakr. ellentétek, szélsőségek között (szabadon) ide-oda mozog vki v. vmi’ ❖ Soha egy nemzet se csapongott oly könnyelműen a változó népkegy végletei közt, mint az excellentiátoké (1847 Kuthy Lajos 8261004, 64) | [a vidéket] szélsőségek közt csapongó völgyi éghajlat jellemzi (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Illyésnek] a nagy indulati szélsőségek közt csapongó Bartók-verse (1991 Csoóri Sándor 9090056, 263) | A tervező szabadon csaponghat az irányzatok között, nincsen szabályok által korlátozva (2000 Figyelő CD2601).

3. (irod)(cikázva) ide-oda repked, száll’ ❖ az öſzve kötött és hordott kévéket, A’ ſzél viſzi mint a’ tsapongó pilléket (1785 Göböl Gáspár 7121008, 56) | az éhes pók feketén és dongva csapongó Légynek, az eltévedt szunyogoknak fonja veszélyét (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 69) | [A darázs] nem mert leszállani az édes csemegére, csak csapongott, keringett az aromától ittasan (1900 Mikszáth Kálmán C3143, 208) | kékeszöld mellű, gesztenyevörös hátú nagy madár röpdös csapongva, a csóka formájú szalakóta (1987 Antalffy Gyula 1004004, 125).

3a. (irod) ’〈szél〉 nagy erővel csapdos, ill. 〈szélben〉 ide-oda verődik, csapódik vmi’ ❖ csapongva zúg a szél (1825 Kölcsey Ferenc CD01) | Ottan terem az árnyvitéz, Szelére a függöny csapong (1876 Tamásfi Gyula C4083, 75) | [a város] utcáin édes, puha szél csapongott (1893 Herczeg Ferenc 9241019, 75) | Hídról hajolnál a sötét folyóra, Csapongna hajad szőke lobogója (1932 Reményik Sándor CD01).

4. (irod) ’〈gondolat, képzelet stb.〉 tartalmát megváltoztatva szüntelenül más és más témára tér(ve szárnyal)’ ❖ Az illyen ide ’s tova tsapongó gondolatokból utóbb […] el-tökéllés származott (1792 Pálóczi Horváth Ádám C2111, 418) | Végig nyult pamlagán Serédi, képzete csapongott ide ’s tova (1837 Jósika Miklós C2373, 73) | gondolatai egészen másfelé csapongtak (1886 Bródy Sándor C1193, 82) | szabadjára eresztett gondolatai céltalanul csaponghatnak (1941 Reichard Piroska 2041009, 549).

4a. ’〈vki v. vkinek a beszéde, írásműve〉 a közlés tartalmát szüntelenül változtatva más és más témára tér’ ❖ az Areopagus éjtſzaka, vagy legalább setétbenn tartotta gyűlését […]; és nem engedte, hogy az ügynek előadásábann Rhetori mesterséggel éljenek a’ Prokátorok, és ide ’s tova tsapongjanak (1800 Budai Ézsaiás 7059002, 231) | Kearsley-t a’ ház előlülője felszolítá, ne csapongjon szanaszétt, hanem szóljon a’ dologhoz (1832 Jelenkor C0223, 227) | [Széchenyi irodalmi műveiben] soha sem rendszeres, gyakran messze csapong, de mindig visszatér tárgyához (1910 Halász Imre CD10) | [Verancsics Antal] gazdag, a szigorúbb antik eszményektől ugyan erősen elhajló, de annál szabadabban csapongó, érzelmileg túlfűtött stílű levelezése (1964 Varjas Béla CD53).

5. (rég, átv is) ’〈láng, tűz, víz stb.〉 több ízben hirtelen, nagy erővel (fel)csap (vhova), csapdos’ ❖ minden fell a’ láng tsapongani (1787 Csenkeszfai Poóts András C1279, 34) | lángok csapongtak ereiben (1829 Gaal György C0036, 247) | De im a hegedü keserve Vidám örömre változik; Szivélesztő szózatja, hangja Csapong az égi boltokig (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a fáradhatatlanul csapongó óceán (1929 Nagy Endre CD10).

5a. (rég) ’〈szomszédos területre〉 katonai támadással ismételten behatol’ ❖ felkérte Herberstein, gréczi kamarai elnököt, ne hagyja a németeket a Muraközbe csapongni, nehogy a kanizsai töröknek ürügye legyen beavatkozni (1867 Pauler Gyula CD57).

6. (rég) ’csapodár módon viselkedik, ill. kicsapongó életmódot folytat’ ❖ Tsapongani: állhatatlankodni (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 240) | Még azok a nők sem bocsátják meg a férj szerelmi kicsapongásait, kik maguk is csaponganak (1918 Pesti Napló szept. 6. C5284, 19).

Ö: ki~.

ÖU: el~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

csapong tárgyatlan ige 3a
1. (rég)
(céltalanul) ide-oda megy, kóborol, vándorol vki
[ha a gazda az orvos költségét összeveti azzal,] a’ mit  holmi házról házra tsapongó Ámítóknak […] esztendrl esztendre kifityított, tehát most igen sokat megnyert
(1788 Gelei József ford.Sintenis)
azok is a falukon csopongtak, tanyájokat észre vették
(1817 Czövek István ford.)
a’ pogány Magyarok csak síkon tanyáztak, sőtt egész Geiza Herczegig ide ’s tova szűntelen vérengezve csapongottak
(1823 Katona József)
Mintha visszatértek volna az arany szabadság napjai. Tibor megint kedvére csaponghatott, kószálhatott
(1884 Reviczky Gyula)
1a. (rég, irod)
〈folyóvíz〉 irányát sűrűn változtatva folyik
a’ tsapongó patakot nevedékeny ſzl-veſszk veſzik árnyékokba
(1788–1789 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Látod e mint csapong játékos futással, végig a’ zöldellő völgyen, ama’ folyam?
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
Zörgő Gallyak alatt csapongó csergeteg
(1817 Vörösmarty Mihály)
a’ kiáradt Hortobágy [folyó] csapongott zavaros özönnel
(1846 Kuthy Lajos)
2.
egymástól különböző dolgok, lehetőségek, gyakr. ellentétek, szélsőségek között (szabadon) ide-oda mozog vki v. vmi
Soha egy nemzet se csapongott oly könnyelműen a változó népkegy végletei közt, mint az excellentiátoké
(1847 Kuthy Lajos)
[a vidéket] szélsőségek közt csapongó völgyi éghajlat jellemzi
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Illyésnek] a nagy indulati szélsőségek közt csapongó Bartók-verse
(1991 Csoóri Sándor)
A tervező szabadon csaponghat az irányzatok között, nincsen szabályok által korlátozva
(2000 Figyelő)
3. (irod)
(cikázva) ide-oda repked, száll
az öſzve kötött és hordott kévéket, A’ ſzél viſzi mint a’ tsapongó pilléket
(1785 Göböl Gáspár)
az éhes pók feketén és dongva csapongó Légynek, az eltévedt szunyogoknak fonja veszélyét
(1826 Vörösmarty Mihály)
[A darázs] nem mert leszállani az édes csemegére, csak csapongott, keringett az aromától ittasan
(1900 Mikszáth Kálmán)
kékeszöld mellű, gesztenyevörös hátú nagy madár röpdös csapongva, a csóka formájú szalakóta
(1987 Antalffy Gyula)
3a. (irod)
〈szél〉 nagy erővel csapdos, ill. 〈szélben〉 ide-oda verődik, csapódik vmi
csapongva zúg a szél
(1825 Kölcsey Ferenc)
Ottan terem az árnyvitéz, Szelére a függöny csapong
(1876 Tamásfi Gyula)
[a város] utcáin édes, puha szél csapongott
(1893 Herczeg Ferenc)
Hídról hajolnál a sötét folyóra, Csapongna hajad szőke lobogója
(1932 Reményik Sándor)
4. (irod)
〈gondolat, képzelet stb.〉 tartalmát megváltoztatva szüntelenül más és más témára tér(ve szárnyal)
Az illyen ide ’s tova tsapongó gondolatokból utóbb […] el-tökéllés származott
(1792 Pálóczi Horváth Ádám)
Végig nyult pamlagán Serédi, képzete csapongott ide ’s tova
(1837 Jósika Miklós)
gondolatai egészen másfelé csapongtak
(1886 Bródy Sándor)
szabadjára eresztett gondolatai céltalanul csaponghatnak
(1941 Reichard Piroska)
4a.
〈vki v. vkinek a beszéde, írásműve〉 a közlés tartalmát szüntelenül változtatva más és más témára tér
az Areopagus éjtſzaka, vagy legalább setétbenn tartotta gyűlését […]; és nem engedte, hogy az ügynek előadásábann Rhetori mesterséggel éljenek a’ Prokátorok, és ide ’s tova tsapongjanak
(1800 Budai Ézsaiás)
Kearsley-t a’ ház előlülője felszolítá, ne csapongjon szanaszétt, hanem szóljon a’ dologhoz
(1832 Jelenkor)
[Széchenyi irodalmi műveiben] soha sem rendszeres, gyakran messze csapong, de mindig visszatér tárgyához
(1910 Halász Imre)
[Verancsics Antal] gazdag, a szigorúbb antik eszményektől ugyan erősen elhajló, de annál szabadabban csapongó, érzelmileg túlfűtött stílű levelezése
(1964 Varjas Béla)
5. (rég, átv is)
〈láng, tűz, víz stb.〉 több ízben hirtelen, nagy erővel (fel)csap (vhova), csapdos
minden fell a’ láng tsapongani
(1787 Csenkeszfai Poóts András)
lángok csapongtak ereiben
(1829 Gaal György)
De im a hegedü keserve Vidám örömre változik; Szivélesztő szózatja, hangja Csapong az égi boltokig
(1859 Vasárnapi Újság)
a fáradhatatlanul csapongó óceán
(1929 Nagy Endre)
5a. (rég)
〈szomszédos területre〉 katonai támadással ismételten behatol
felkérte Herberstein, gréczi kamarai elnököt, ne hagyja a németeket a Muraközbe csapongni, nehogy a kanizsai töröknek ürügye legyen beavatkozni
(1867 Pauler Gyula)
6. (rég)
csapodár módon viselkedik, ill. kicsapongó életmódot folytat
Tsapongani: állhatatlankodni
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Még azok a nők sem bocsátják meg a férj szerelmi kicsapongásait, kik maguk is csaponganak
(1918 Pesti Napló szept. 6.)
Ö: kicsapong
ÖU: elcsapong
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások