alábbszállít ts ige 4a4 (rég, vál)

(erejében, mértékében) csökkent, mérsékel vmit’ ❖ az igen számos Ünnep-napoknak száma […] alább szállittatott (1794 Berta György ford.–Öhler C1066, 42) | E gáncs a jelen értekezés becsét teljességgel nem szállítja alább (1841 Szemere Pál 8439039, 287) | [a figyelmetlenség] a kiadók hitelét is jóval alábbszállítja (1844 Pesti Divatlap C5835, 1038) | Sem a Gerendy sem a Gáthy név nem engedte, hogy életrendünket, selejtesebb helyzetünk daczára is alább szállitsuk (1882 Szathmáry Károly 8428009, 136).

a. ’〈árat, vmely összeget〉 vmennyivel leszállít, csökkent, mérsékel’ ❖ [a nyomtatványok] ára alább is fog szállitatni (1797 Magyar Kurír C0331, 288) | kénytelenek voltak annak árát, vagyis árulmányuk’ haszonbérét, azaz kamatját alább szállítani (1833 A törvények lelkéről ford. 8320005, 240) | felhivtuk a beregszászi hitelintézet igazgatóságát, miszerint a hazai összes takarékpénztárak és hitelintézetek példájára […] a kamatlábakat szállitsa alább (1884 Bereg 8606001, 3).

b. ’〈indulatot, érzelmet〉(le)csillapít, enyhít’ ❖ mely gyászos siremlékek […] a könnyü vérü fiatal franciák kedvét is jóval alább szállitanák (1843 e. Nagy Ignác C3244, 224) | Alábbszállítnák ők e büszkeséget, Mihelyt ti nem csúsznátok, mint a féreg (1883–1889 Reviczky Gyula ford.–Bürger 8392091, 221).

Sz: alábbszállítás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

alábbszállít tárgyas ige 4a4 (rég, vál)
(erejében, mértékében) csökkent, mérsékel vmit
az igen számos Ünnep-napoknak száma […] alább szállittatott
(1794 Berta György ford.Öhler)
E gáncs a jelen értekezés becsét teljességgel nem szállítja alább
(1841 Szemere Pál)
[a figyelmetlenség] a kiadók hitelét is jóval alábbszállítja
(1844 Pesti Divatlap)
Sem a Gerendy sem a Gáthy név nem engedte, hogy életrendünket, selejtesebb helyzetünk daczára is alább szállitsuk
(1882 Szathmáry Károly)
a.
〈árat, vmely összeget〉 vmennyivel leszállít, csökkent, mérsékel
[a nyomtatványok] ára alább is fog szállitatni
(1797 Magyar Kurír)
kénytelenek voltak annak árát, vagyis árulmányuk’ haszonbérét, azaz kamatját alább szállítani
(1833 A törvények lelkéről ford.)
felhivtuk a beregszászi hitelintézet igazgatóságát, miszerint a hazai összes takarékpénztárak és hitelintézetek példájára […] a kamatlábakat szállitsa alább
(1884 Bereg)
b.
〈indulatot, érzelmet〉 (le)csillapít, enyhít
mely gyászos siremlékek […] a könnyü vérü fiatal franciák kedvét is jóval alább szállitanák
(1843 e. Nagy Ignác)
Alábbszállítnák ők e büszkeséget, Mihelyt ti nem csúsznátok, mint a féreg
(1883–1889 Reviczky Gyula ford.Bürger)
Sz: alábbszállítás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzT.

Beállítások