alábbvaló mn 19A12

1. (kissé rég, vál) ’kevésbé értékes, gyengébb, silányabb’ ❖ aznap estve akiknek tetszik 20 krajcárért a főhelyre, tízért a középre, hatért pedig a legfelsőre, amely alábbvaló szokott lenni, elmehetnek (1778 Rettegi György 7282004, 384) | A’ Portugulliai és Spanyol olajak nagyobb részént zöldszínűk, és a’ jóféle frantzia olajaknál alább valók (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315015, 253) | A legény is szép barnapiros fiu volt, de a leány sem volt semmivel hitványabb, sem alábbvaló (1867 Lidérc naptár C0245, 32) | Anatole France-nál mélység és művészi gazdagság tekintetében semmivel sem alábbvaló a nagy Ibsen (1914 Oláh Gábor 9487063, 172) | a szocialista diákegyesületben minduntalan azt vágták fejemhez, hogy minden szomszédunknál alábbvalók, elmaradottabbak, fejlődésre képtelenebbek vagyunk (1964 Vas István 9760019, 16).

2. (rég) ’enyhébb fokú, kisebb mértékű’ ❖ Limakus nem alább való tſudálkozáal nézi vala az Idegenyt, mint verekedésében vitézségén álmélkodott (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 6) | Így eshetne meg […] a’ legalább való költségek felosztása (1809 Fejér György C1740, 22).

3. (rég) ’alacsonyabb rangú, alsóbbrendű’ ❖ amazoknak pedig nagy elméjek mindenféle tudományokkal tellyes lévén, nem fér ugyan nemes terméſzetekhez az alább valóknak tsekély munkájokat meg vetni (1774 Báróczi Sándor 7031007, XI) |  ugyan Patricius vólt, de még-is a’ leg-alább való polgárt-is úgy ſzerette, mint a’ leg-fbbet (1796 Gvadányi József ford.–Millot 7125026, 108) | e néposztály a társadalom többi osztályai akármelyikénél magát alábbvalónak nem fogja tartani, s mig a többi osztályok, melyek miveltségükkel szeretnek dicsekedni, önként el fogják ismerni, hogy ők a földmivelő osztálynál nem érdemesebbek (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 63).

3a. (kissé rég, vál) ’lenézettebb, megvetettebb’ ❖ Ezek végezetre az embert egy darab ſárnak, vagy pornak birodalma alá vetik, és azt tselekeſzik, hogy  a’ füst, és ſzél után fusson, és tet, vagy magánál ſokkal alább-valóvá téſzik, vagy pedig magánál ſokkal fellyebb magaſztallyák (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252012, 17) | A’ leg-szegényebb, a’ leg-alább-való koldús gyakran néktek nagy dolgokban szolgálhat (1789 Földi Ferenc ford.–Campe C1757, 115) | a jog és szavazat nélküli rabszolgarend […] alábbvaló munkákra használtatott (1865 Salamon Ferenc 8402006, 9) | A világ legutolsó emberének, […] kapcarongynál is alábbvalónak érezte magát (1982 Jékely Zoltán 9278103, 26).

Sz: alábbvalóság.

Vö. CzF. ~, alábbvalóan; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

alábbvaló melléknév 19A12
1. (kissé rég, vál)
kevésbé értékes, gyengébb, silányabb
aznap estve akiknek tetszik 20 krajcárért a főhelyre, tízért a középre, hatért pedig a legfelsőre, amely alábbvaló szokott lenni, elmehetnek
(1778 Rettegi György)
A’ Portugulliai és Spanyol olajak nagyobb részént zöldszínűk, és a’ jóféle frantzia olajaknál alább valók
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
A legény is szép barnapiros fiu volt, de a leány sem volt semmivel hitványabb, sem alábbvaló
(1867 Lidérc naptár)
Anatole France-nál mélység és művészi gazdagság tekintetében semmivel sem alábbvaló a nagy Ibsen
(1914 Oláh Gábor)
a szocialista diákegyesületben minduntalan azt vágták fejemhez, hogy minden szomszédunknál alábbvalók, elmaradottabbak, fejlődésre képtelenebbek vagyunk
(1964 Vas István)
2. (rég)
enyhébb fokú, kisebb mértékű
Limakus nem alább való tſudálkozáal nézi vala az Idegenyt, mint verekedésében vitézségén álmélkodott
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Így eshetne meg […] a’ legalább való költségek felosztása
(1809 Fejér György)
3. (rég)
alacsonyabb rangú, alsóbbrendű
amazoknak pedig nagy elméjek mindenféle tudományokkal tellyes lévén, nem fér ugyan nemes terméſzetekhez az alább valóknak tsekély munkájokat meg vetni
(1774 Báróczi Sándor)
 ugyan Patricius vólt, de még-is a’ leg-alább való polgárt-is úgy ſzerette, mint a’ leg-fbbet
(1796 Gvadányi József ford.Millot)
e néposztály a társadalom többi osztályai akármelyikénél magát alábbvalónak nem fogja tartani, s mig a többi osztályok, melyek miveltségükkel szeretnek dicsekedni, önként el fogják ismerni, hogy ők a földmivelő osztálynál nem érdemesebbek
(1851–1854 Táncsics Mihály)
3a. (kissé rég, vál)
lenézettebb, megvetettebb
Ezek végezetre az embert egy darab ſárnak, vagy pornak birodalma alá vetik, és azt tselekeſzik, hogy  a’ füst, és ſzél után fusson, és tet, vagy magánál ſokkal alább-valóvá téſzik, vagy pedig magánál ſokkal fellyebb magaſztallyák
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
A’ leg-szegényebb, a’ leg-alább-való koldús gyakran néktek nagy dolgokban szolgálhat
(1789 Földi Ferenc ford.Campe)
a jog és szavazat nélküli rabszolgarend […] alábbvaló munkákra használtatott
(1865 Salamon Ferenc)
A világ legutolsó emberének, […] kapcarongynál is alábbvalónak érezte magát
(1982 Jékely Zoltán)
Sz: alábbvalóság
Vö. CzF. ~, alábbvalóan; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások