aláereszkedik tn ige 12b (vál)

1. (repülve v. lebegve) magasabb helyről alacsonyabban levő hely felé halad v. ilyen helyre jut’ ❖ minden tál étket négy ſzarka hozott, és mintha váluban hozták volna azt, ugy ereſzkedtek alá (1783 Győrffy József¹ ford. 7129002, 286) | a felhők feketén ereszkednek alá (1881 Mikszáth Kálmán 8312029, 62) | [a búbos vöcsök leszálláskor] lassan rézsut ereszkedik alá, s a vízre mintegy reádobja magát (1899 Chernel István CD34) | a nyárfa lombjain át aláereszkedő napsugárnak (1913 Krúdy Gyula CD54) | Reggel köd ereszkedett alá (1949 Szőllősy Klára ford.–Tolsztoj² 9685006, 138) | [a] vendégek a csodálatos Árpád-kori templom mellett ejtőernyővel ereszkedtek alá, úgy csatlakoztak a násznéphez (1992 Huszár János 2012004, 143).

1a. ’lejjebb levő helyzetbe v. alsó, nyugalmi helyzetébe kerül’ ❖ az a szemhéj egyszer felment, s egyszer ismét aláereszkedett (1851 Vas Gereben C3635, 51) | [kis ökle] bágyadtan ereszkedett alá (1898 Abonyi Árpád C0471, 38) | A felvonó híd nagy zökkenések és lánccsördülések közepett alá ereszkedett. A deák kiügetett a várból (1908 Herczeg Ferenc 9241007, 38) | Hosszú, fekete szempillái pedig oly lassan, lágyan ereszkedtek alá, mint némely bűnös fiatal lányoké (1961 Füst Milán 9161044, 63).

1b. (rég, ritk) ’〈Nap〉 lenyugszik, lemegy’ ❖ a nap erdős hegyek megett Veres fátyolával alá ereszkedett (1886 Jakab Ödön C2194, 238).

1c. (kissé rég) ’〈est, alkonyat stb.〉 beáll, bekövetkezik’ ❖ lassan aláereszkedik az est (1881 Mikszáth Kálmán C3124, 85) | langyos alkonyat ereszkedett alá (1899 Jakab Ödön C2193, 12) | A fenséges kupolán, mely a világot borítja, ezernyi csillag gyúlt ki, szikrázva, nevetve s mélységes csöndesség ereszkedett alá (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 111).

2. ’〈ember, állat v. jármű〉 lassan haladva lejjebb fekvő hely felé, ill. helyre ereszkedik’ ❖ A’ hegyről [a tábor] aláereszkedett (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 162) | a szőlőhegyekről aláereszkedtek a hintók (1882 Jókai Mór C2306, 244) | a lomposjárású, csontosfarú, nehéztőgyű tehenek most ereszkednek alá a lejtőn hazafelé (1931 Sárközi György 9587010, 49) | [a színész] koldusgúnyában, egy hosszú lépcsőn ereszkedett alá a színpadra (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈víz(csepp), ill. jéggé fagyott hótömeg〉 vmin folyva v. csúszva lassan lefelé tart’ ❖ A ránczos kopasz homlokon gyöngyöző verejték […] széles barázdákban ereszkedik alá a meztelen, eres, sovány nyakra (1897 Tolnai Lajos C4193, 4) | A Zsidovina mögött az Üreg-havasról aláereszkedő patak völgyében van Nagy-Oklos (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | pókhálós vén szeméből két nagy könnycsepp ereszkedett alá megvénűlt orcáján (1914 Gárdonyi Géza C1828, 34) | Az aláereszkedő gleccserek eróziója nyomán U keresztmetszetű gleccservölgyek alakultak ki (1997 Magyarország földje CD05).

2b. ’〈vminek, kül. útnak a felszíne〉 ferdén lefelé tart, lejt’ ❖ mélyen kiégett craterhez hasonló hegykebel ereszkedik hirtelen alá (1844–1845 Jósika Miklós C2370, 134) | hegyi róna ereszkedik egy völgybe alá (1847 Jósika Miklós C2405, 22) | romba dült lépcső […] ereszkedik alá a hegyoldalon (1876 Hevesi Lajos C2087, 113) | [az akol] nádteteje mélyen ereszkedik alá, úgy hogy elérik (1934 Nagy Lajos 9472007, 133) | [az] agyagos talajba taposott ösvény meredeken ereszkedett alá (1986 Nádas Péter 9466002, 32) | [a Hegyhát] északi, a Rábára néző oldala meredek, […] déli oldala viszont enyhén lejtős, fokozatosan ereszkedik alá (2000 Zágorhidi Czigány Balázs CD36).

2c. ’〈növény, állat〉 alacsonyabban, ill. délebbre fekvő hely felé terjeszkedik’ ❖ 1300-1400 m. magasságban a fenyvesek kezdődnek, de ezek a K-i oldalon 7-800 méternyire is aláereszkednek (1893 PallasLex. CD02) | A nagy pirók a magas északon lévő hazájából ritkán ereszkedik alá a mérsékelt övekbe, így Magyarországon is rendkívül ritka téli vendég (1933 Az állatok világa ford. CD46) | A karsztos, kopár [aggteleki] oldalak sztyepprétjein […] emeli magasra hatlevelű lila virágleplét a Kárpátokból aláereszkedett felvidéki kökörcsin (1987 Antalffy Gyula 1004001, 72).

2d. ’〈hangmagasság〉 fokozatosan mélyül’ ❖ [az ária] lassan, lépcsőzetesen ereszkedve alá, mind lejjebb, még eggyel és újra még eggyel, […] ott ért véget, az élettani lehetőségek legmélyén, egy hosszan kinyújtott, sötét záróhangban (1970 Karinthy Ferenc 9308002, 95) | a negyedik [dallamsor] valamennyi húr lépcsőjén a magasból ereszkedik alá (1975 Kroó György 1085003, 249).

3. ’vmibe fogódzva, kapaszkodva, ill. vmilyen eszköz, szerkezet segítségével fentről leengedi magát’ ❖ Kötélen kellett volna aláereszkedni [a szakadékba]; de az nem volt sehol (1890 Jókai Mór CD18) | Ha gyorsan ereszkedik alá a pók fonószemölcseiből kihúzódó fonalán, akkor a lábait kinyujtva nem fogja ezt a szálat (1933 Az állatok világa ford. CD46) | [fentről] szárnyas leánykák ereszkednek alá hosszú kötélen, piros paróka rajtuk, angyalmód osztogatják a trikókat (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈felfüggesztett tárgy〉 fokozatosan lefelé mozog’ ❖ a [kettős szálú] kötél lassan-lassan mindig mélyebbre ereszkedett alá egyik felül, a másikon pedig a láda mindig magasabbra emelkedett fölfelé (1857 Szegfi Mór 8430009, 226) | Egy kertre nyíló ablak […] felnyílt, s azon egy kötéllajtorja aláereszkedék (1895 Jókai Mór CD18) | [a plafonról] vetítővászon ereszkedik csendben alá (2000 Lakáskultúra CD39).

3b. ’〈felül rögzített tárgy, dolog〉 lecsüng, lelóg’ ❖ a boltívekről nagy üvegprizmákkal elhalmozott csillárok ereszkednek alá (1857 Jókai Mór C2233, 97) | Göndör gesztenye fürtei aláreszkedtek nagy domboru homlokára (1882 Tolnai Lajos C4198, 51) | A falakat aranykárpit borítja, az asztal fölött három címeres bársonyfüggöny ereszkedik alá (1939 Magyar művelődéstörténet CD43).

4. (átv is) ’vminek, kül. földnek a felszíne alá, vminek a mélyére (le)ereszkedik’ ❖ [Ingmar Bergman] elsőrangú prózai műveket ír, egyre mélyebbre ereszkedik alá családja történetének bugyraiba (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a turista] aláereszkedett a Matmata földbe vájt, többszobás barlanglakásaiba (1998 Magyar Hírlap CD09) | A bányába heten ereszkedtünk alá (2000 Természet Világa CD50).

5. (vál) ’rangját tekintve alsóbb szinten levő személyhez leereszkedik’ ❖ [leányodat] át kell engedned […], mihelyt királyod azzal aláereszkedik kéjelegni (1837 Garay János C1808, 20) | a jövő felkent írófejedelmei […] vakációkor a pesti Parnasszus fellegeiből ereszkednek alá a közönséges diáknép körébe (1963 Rubin Szilárd 9578001, 49).

5a. (kissé rég) ’vmely kevésbé rangos(nak), hozzá méltatlan(nak tartott) dologgal foglalkozni kezd, ill. részt vesz benne’ ❖ Az évezredekig tartó hintázatoktól aláereszkedtünk a másodperczenkint megszámlálhatatlan mennyiségben hemzsegő rezgésekig (1869 e. Greguss Gyula C1918, 356) | A mily magas röptű elme Madách Imre, oly mélyen szeret aláereszkedni a földi dolgokhoz (1900 Palágyi Menyhért 9509001, 232) | nem célunk most eszmei magasságunkból a filológia hasznos kicsinyességeibe ereszkedni alá (1913 Babits Mihály C0696, 191).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

aláereszkedik tárgyatlan ige 12b (vál)
1.
(repülve v. lebegve) magasabb helyről alacsonyabban levő hely felé halad v. ilyen helyre jut
minden tál étket négy ſzarka hozott, és mintha váluban hozták volna azt, ugy ereſzkedtek alá
(1783 Győrffy József¹ ford.)
a felhők feketén ereszkednek alá
(1881 Mikszáth Kálmán)
[a búbos vöcsök leszálláskor] lassan rézsut ereszkedik alá, s a vízre mintegy reádobja magát
(1899 Chernel István)
a nyárfa lombjain át aláereszkedő napsugárnak
(1913 Krúdy Gyula)
Reggel köd ereszkedett alá
(1949 Szőllősy Klára ford.Tolsztoj²)
[a] vendégek a csodálatos Árpád-kori templom mellett ejtőernyővel ereszkedtek alá, úgy csatlakoztak a násznéphez
(1992 Huszár János)
1a.
lejjebb levő helyzetbe v. alsó, nyugalmi helyzetébe kerül
az a szemhéj egyszer felment, s egyszer ismét aláereszkedett
(1851 Vas Gereben)
[kis ökle] bágyadtan ereszkedett alá
(1898 Abonyi Árpád)
A felvonó híd nagy zökkenések és lánccsördülések közepett alá ereszkedett. A deák kiügetett a várból
(1908 Herczeg Ferenc)
Hosszú, fekete szempillái pedig oly lassan, lágyan ereszkedtek alá, mint némely bűnös fiatal lányoké
(1961 Füst Milán)
1b. (rég, ritk)
〈Nap〉 lenyugszik, lemegy
a nap erdős hegyek megett Veres fátyolával alá ereszkedett
(1886 Jakab Ödön)
1c. (kissé rég)
〈est, alkonyat stb.〉 beáll, bekövetkezik
lassan aláereszkedik az est
(1881 Mikszáth Kálmán)
langyos alkonyat ereszkedett alá
(1899 Jakab Ödön)
A fenséges kupolán, mely a világot borítja, ezernyi csillag gyúlt ki, szikrázva, nevetve s mélységes csöndesség ereszkedett alá
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
2.
〈ember, állat v. jármű〉 lassan haladva lejjebb fekvő hely felé, ill. helyre ereszkedik
A’ hegyről [a tábor] aláereszkedett
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
a szőlőhegyekről aláereszkedtek a hintók
(1882 Jókai Mór)
a lomposjárású, csontosfarú, nehéztőgyű tehenek most ereszkednek alá a lejtőn hazafelé
(1931 Sárközi György)
[a színész] koldusgúnyában, egy hosszú lépcsőn ereszkedett alá a színpadra
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
〈víz(csepp), ill. jéggé fagyott hótömeg〉 vmin folyva v. csúszva lassan lefelé tart
A ránczos kopasz homlokon gyöngyöző verejték […] széles barázdákban ereszkedik alá a meztelen, eres, sovány nyakra
(1897 Tolnai Lajos)
A Zsidovina mögött az Üreg-havasról aláereszkedő patak völgyében van Nagy-Oklos
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
pókhálós vén szeméből két nagy könnycsepp ereszkedett alá megvénűlt orcáján
(1914 Gárdonyi Géza)
Az aláereszkedő gleccserek eróziója nyomán U keresztmetszetű gleccservölgyek alakultak ki
(1997 Magyarország földje)
2b.
〈vminek, kül. útnak a felszíne〉 ferdén lefelé tart, lejt
mélyen kiégett craterhez hasonló hegykebel ereszkedik hirtelen alá
(1844–1845 Jósika Miklós)
hegyi róna ereszkedik egy völgybe alá
(1847 Jósika Miklós)
romba dült lépcső […] ereszkedik alá a hegyoldalon
(1876 Hevesi Lajos)
[az akol] nádteteje mélyen ereszkedik alá, úgy hogy elérik
(1934 Nagy Lajos)
[az] agyagos talajba taposott ösvény meredeken ereszkedett alá
(1986 Nádas Péter)
[a Hegyhát] északi, a Rábára néző oldala meredek, […] déli oldala viszont enyhén lejtős, fokozatosan ereszkedik alá
(2000 Zágorhidi Czigány Balázs)
2c.
〈növény, állat〉 alacsonyabban, ill. délebbre fekvő hely felé terjeszkedik
1300-1400 m.méter magasságban a fenyvesek kezdődnek, de ezek a K-ikeleti oldalon 7-800 méternyire is aláereszkednek
(1893 PallasLex.)
A nagy pirók a magas északon lévő hazájából ritkán ereszkedik alá a mérsékelt övekbe, így Magyarországon is rendkívül ritka téli vendég
(1933 Az állatok világa ford.)
A karsztos, kopár [aggteleki] oldalak sztyepprétjein […] emeli magasra hatlevelű lila virágleplét a Kárpátokból aláereszkedett felvidéki kökörcsin
(1987 Antalffy Gyula)
2d.
〈hangmagasság〉 fokozatosan mélyül
[az ária] lassan, lépcsőzetesen ereszkedve alá, mind lejjebb, még eggyel és újra még eggyel, […] ott ért véget, az élettani lehetőségek legmélyén, egy hosszan kinyújtott, sötét záróhangban
(1970 Karinthy Ferenc)
a negyedik [dallamsor] valamennyi húr lépcsőjén a magasból ereszkedik alá
(1975 Kroó György)
3.
vmibe fogódzva, kapaszkodva, ill. vmilyen eszköz, szerkezet segítségével fentről leengedi magát
Kötélen kellett volna aláereszkedni [a szakadékba]; de az nem volt sehol
(1890 Jókai Mór)
Ha gyorsan ereszkedik alá a pók fonószemölcseiből kihúzódó fonalán, akkor a lábait kinyujtva nem fogja ezt a szálat
(1933 Az állatok világa ford.)
[fentről] szárnyas leánykák ereszkednek alá hosszú kötélen, piros paróka rajtuk, angyalmód osztogatják a trikókat
(1997 Magyar Hírlap)
3a.
〈felfüggesztett tárgy〉 fokozatosan lefelé mozog
a [kettős szálú] kötél lassan-lassan mindig mélyebbre ereszkedett alá egyik felül, a másikon pedig a láda mindig magasabbra emelkedett fölfelé
(1857 Szegfi Mór)
Egy kertre nyíló ablak […] felnyílt, s azon egy kötéllajtorja aláereszkedék
(1895 Jókai Mór)
[a plafonról] vetítővászon ereszkedik csendben alá
(2000 Lakáskultúra)
3b.
〈felül rögzített tárgy, dolog〉 lecsüng, lelóg
a boltívekről nagy üvegprizmákkal elhalmozott csillárok ereszkednek alá
(1857 Jókai Mór)
Göndör gesztenye fürtei aláreszkedtek nagy domboru homlokára
(1882 Tolnai Lajos)
A falakat aranykárpit borítja, az asztal fölött három címeres bársonyfüggöny ereszkedik alá
(1939 Magyar művelődéstörténet)
4. (átv is)
vminek, kül. földnek a felszíne alá, vminek a mélyére (le)ereszkedik
[Ingmar Bergman] elsőrangú prózai műveket ír, egyre mélyebbre ereszkedik alá családja történetének bugyraiba
(1994 Magyar Hírlap)
[a turista] aláereszkedett a Matmata földbe vájt, többszobás barlanglakásaiba
(1998 Magyar Hírlap)
A bányába heten ereszkedtünk alá
(2000 Természet Világa)
5. (vál)
rangját tekintve alsóbb szinten levő személyhez leereszkedik
[leányodat] át kell engedned […], mihelyt királyod azzal aláereszkedik kéjelegni
(1837 Garay János)
a jövő felkent írófejedelmei […] vakációkor a pesti Parnasszus fellegeiből ereszkednek alá a közönséges diáknép körébe
(1963 Rubin Szilárd)
5a. (kissé rég)
vmely kevésbé rangos(nak), hozzá méltatlan(nak tartott) dologgal foglalkozni kezd, ill. részt vesz benne
Az évezredekig tartó hintázatoktól aláereszkedtünk a másodperczenkint megszámlálhatatlan mennyiségben hemzsegő rezgésekig
(1869 e. Greguss Gyula)
A mily magas röptű elme Madách Imre, oly mélyen szeret aláereszkedni a földi dolgokhoz
(1900 Palágyi Menyhért)
nem célunk most eszmei magasságunkból a filológia hasznos kicsinyességeibe ereszkedni alá
(1913 Babits Mihály)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások