cselédség fn 3B8 (kissé rég v. Tört)

’a vkinél, vhol szolgáló cselédek összessége’ ❖ én és a’ feleségem a’ cselédséggel (Római értelemben vévén a’ famíliát) felette szelíden bánunk, […] jól tartjuk és fizetjük bérét szentül az utolsó fillérig (1807 Kazinczy Ferenc C4940, 139) | Ashburton lord elég régen vendégli már a’ congressus tagjait Washingtonban, ’s széditgeti a’ republicanus fejeket arany tálak és fényes cselédség által diszített lakomáival (1842 Pesti Hírlap ford. CD61) | a nyugat európai főbb nemesség kíséretében volt ekkor az a kisebb nemesség, mely a főúr hadi szolgálatában állott, mintegy fegyveres cselédségét képezte (1876 Salamon Ferenc CD57) | Az ő világuk a miénktől nagyon távol esett, régi úriházzal, hintóval, cselédséggel, mulatságokkal (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 129) | Régi cselédségéből csak komornáját vitte magával az új otthonba (1985 Hegedüs Géza 9233001, 102).

a. (a tevékenységi körre, szolgálati helyre stb. utaló jelzővel is) ’ilyen személyekből álló társadalmi réteg v. csoport’ ❖ Az általános népfelkelés kiállításában önök a tellyesen nélkülözhetetlen cselédségnek honmaradására méltányos figyelemmel leendnek (1848 Kossuth Lajos CD32) | A cselédség oly osztálya a népnek, mely, véleményem szerint, a törvényhozás figyelmét méltán igényli (1867 Deák Ferenc CD51) | a mezőgazdasági cselédség kategóriánál, – amelynek sorsa és helyzete éppenséggel nem mondható kívánatosnak, – legnagyobb a szaporodás (1937 Adorján János 2045041, 139) | Az agrárproletariátust a társadalmilag mobil napszámosok és a gyakorlatilag helyhez kötött uradalmi cselédség alkotta (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

b. ’ilyen személy(ek) (társadalmi) helyzete, állapota’ ❖ Kukorica Jancsi cseléd, de ő nem is pusztai, hanem falusi. S ő is hamar elrugja a cselédséget, hogy mesebeli hőssé váljon (1936 Babits Mihály CD10) | A cselédségből kilépett a nép, földje volt: s mehetett a cselédsorba megint! (1964 Sánta Ferenc 9585001, 60) | a nyomorító gyári munkánál vagy a megalázó cselédségnél nemesebb és magasabb rendű volt az ápolónői hivatás (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 100).

Sz: cselédségi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cseléd; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

cselédség főnév 3B8 (kissé rég v. Tört)
a vkinél, vhol szolgáló cselédek összessége
én és a’ feleségem a’ cselédséggel (Római értelemben vévén a’ famíliát) felette szelíden bánunk, […] jól tartjuk és fizetjük bérét szentül az utolsó fillérig
(1807 Kazinczy Ferenc)
Ashburton lord elég régen vendégli már a’ congressus tagjait Washingtonban, ’s széditgeti a’ republicanus fejeket arany tálak és fényes cselédség által diszített lakomáival
(1842 Pesti Hírlap ford.)
a nyugat európai főbb nemesség kíséretében volt ekkor az a kisebb nemesség, mely a főúr hadi szolgálatában állott, mintegy fegyveres cselédségét képezte
(1876 Salamon Ferenc)
Az ő világuk a miénktől nagyon távol esett, régi úriházzal, hintóval, cselédséggel, mulatságokkal
(1937 Remenyik Zsigmond)
Régi cselédségéből csak komornáját vitte magával az új otthonba
(1985 Hegedüs Géza)
a. (a tevékenységi körre, szolgálati helyre stb. utaló jelzővel is)
ilyen személyekből álló társadalmi réteg v. csoport
Az általános népfelkelés kiállításában önök a tellyesen nélkülözhetetlen cselédségnek honmaradására méltányos figyelemmel leendnek
(1848 Kossuth Lajos)
A cselédség oly osztálya a népnek, mely, véleményem szerint, a törvényhozás figyelmét méltán igényli
(1867 Deák Ferenc)
a mezőgazdasági cselédség kategóriánál, – amelynek sorsa és helyzete éppenséggel nem mondható kívánatosnak, – legnagyobb a szaporodás
(1937 Adorján János)
Az agrárproletariátust a társadalmilag mobil napszámosok és a gyakorlatilag helyhez kötött uradalmi cselédség alkotta
(1993 A magyarság kézikönyve)
b.
ilyen személy(ek) (társadalmi) helyzete, állapota
Kukorica Jancsi cseléd, de ő nem is pusztai, hanem falusi. S ő is hamar elrugja a cselédséget, hogy mesebeli hőssé váljon
(1936 Babits Mihály)
A cselédségből kilépett a nép, földje volt: s mehetett a cselédsorba megint!
(1964 Sánta Ferenc)
a nyomorító gyári munkánál vagy a megalázó cselédségnél nemesebb és magasabb rendű volt az ápolónői hivatás
(1986 Losonczi Ágnes)
Sz: cselédségi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. cseléd; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások