csigavér fn és msz 

I. fn 4B8 (rég)

1. (jelzőként is) ’〈a nyugodt, higgadt természet v. (lelki)állapot jelképeként〉’ ❖ Illy csigavér kényhez ne siess (1794 Paap János C1688, [III]) | [a legtöbb jó dolog] azért nem diszlik ’s virágzik a világon, ’s kivált hazánkban, mert forró vérrel fontoltatik, szalmalángra lobban, ’s csiga vérrel hajtatik végre (1831 Széchenyi István C3903, 95) | e csillogó szempár nemcsak egy tizéves házasember üvegbe fojtott csigavérét hanem sokkal erősebb sziveket is […] mozgásba hozott (1857 Frankenburg Adolf C1771, 33) | [A haragosok] hajnal felé fölálltak, kifizették a cehhet, elköszöntek rendesen és csigavérrel, csizmalépéssel mérték az utat a falun át (1932 Szentivány József CD10).

2. (rég) ’jelentéktelen dolog, csekélység’ ❖ a basaság kerekszámmal tizenötezer forintjába kerül évenként […]. Ezen összeg azonban csigavér neki, mert – bár ezt a világért sem vallaná be – ő a leggazdagabb török urak egyike (1856 Vasárnapi Újság CD56) | egy kis ijedtség volt az egész: katonadolog; csigavér! Estem én már nagyobbakat is ennél (1860 Jókai Mór C2345, 65) | Mathesis és földrajz bliktri neked s csigavér (1882 Tóth Lőrinc C4299, 126).

3. (rég) ’bíborfesték’ ❖ Mit kereſed azt a’ haſzontalan kintset, Mellyre a’ Természet tett illy nagy bilintset? A’ telhetetlenség vihet-e ennyire, Hogy fejed ki-tégyed a’ halál’ révire? Ama’ halhatatlan léleknek, mellyel birſz, tsiga-vérért ’s gyöngyért ſententzát hogy irsz (1785 Göböl Gáspár C1897, 20) | Tsiga vérrel veresre festett Posztó (1801 Sokféle C1532, 104) | Jobban pirúlok, mint a csigavér, Mely megfesté a bíbor limlomot (1880 Bartók Lajos C0871, 35) | Mit végzett itt e szent életű férfiú, kitűnt V. János császár piros csigavérrel írt, arany pecséttel megerősített leveléből, melylyel ő szentségét biztosítja, hogy követét tisztelettel fogadta és örűlt az általa hozott levélnek (1892 Pór Antal CD55).

3a. (rég)(ilyen festékanyaggal létrehozott) mélyvörös szín v. árnyalat’ ❖ Fejér hó, tsiga-vér laknak két ortzáján (1790 Aranka György C1506, 126) | Ezen ſzárnyas kis Állat a legelevenebb Szinekkel vólt fel éketve- Lazúr, tsigavér, és arany tündöklöttek mindenfell a ſzárnyain (1799 Sándor István 7287095, 149).

II. msz 0 (biz)

’〈türelemre, nyugalomra, higgadtságra való intésként〉’ ❖ Egyszerre egész sorlövés fogadja az ostromlókat. – Csigavér! kiált Egerton, szétcsapva a szeme köré omló füstöt (1855 Jókai Mór C2258, 160) | Csigavér! – morogta Totyó s könyökével hátralökte. – Csak semmi izgalom! (1947 Déry Tibor 2005098, 10) | A kövér, csuhás pap négykézláb áll, s már rohan is a kádhoz. Az Írástudó Vén leinti. – Csigavér, plébános úr, még nem a mennyországban vagyunk … (1972 Csoóri Sándor 9090027, 66).

ÖE: ~szín.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csigavér főnév és mondatszó
I. főnév 4B8 (rég)
1. (jelzőként is)
〈a nyugodt, higgadt természet v. (lelki)állapot jelképeként〉
Illy csigavér kényhez ne siess
(1794 Paap János)
[a legtöbb jó dolog] azért nem diszlik ’s virágzik a világon, ’s kivált hazánkban, mert forró vérrel fontoltatik, szalmalángra lobban, ’s csiga vérrel hajtatik végre
(1831 Széchenyi István)
e csillogó szempár nemcsak egy tizéves házasember üvegbe fojtott csigavérét hanem sokkal erősebb sziveket is […] mozgásba hozott
(1857 Frankenburg Adolf)
[A haragosok] hajnal felé fölálltak, kifizették a cehhet, elköszöntek rendesen és csigavérrel, csizmalépéssel mérték az utat a falun át
(1932 Szentivány József)
2. (rég)
jelentéktelen dolog, csekélység
a basaság kerekszámmal tizenötezer forintjába kerül évenként […]. Ezen összeg azonban csigavér neki, mert – bár ezt a világért sem vallaná be – ő a leggazdagabb török urak egyike
(1856 Vasárnapi Újság)
egy kis ijedtség volt az egész: katonadolog; csigavér! Estem én már nagyobbakat is ennél
(1860 Jókai Mór)
Mathesis és földrajz bliktri neked s csigavér
(1882 Tóth Lőrinc)
3. (rég)
Mit kereſed azt a’ haſzontalan kintset, Mellyre a’ Természet tett illy nagy bilintset? A’ telhetetlenség vihet-e ennyire, Hogy fejed ki-tégyed a’ halál’ révire? Ama’ halhatatlan léleknek, mellyel birſz, tsiga-vérért ’s gyöngyért ſententzát hogy irsz
(1785 Göböl Gáspár)
Tsiga vérrel veresre festett Posztó
(1801 Sokféle)
Jobban pirúlok, mint a csigavér, Mely megfesté a bíbor limlomot
(1880 Bartók Lajos)
Mit végzett itt e szent életű férfiú, kitűnt V. János császár piros csigavérrel írt, arany pecséttel megerősített leveléből, melylyel ő szentségét biztosítja, hogy követét tisztelettel fogadta és örűlt az általa hozott levélnek
(1892 Pór Antal)
3a. (rég)
(ilyen festékanyaggal létrehozott) mélyvörös szín v. árnyalat
Fejér hó, tsiga-vér laknak két ortzáján
(1790 Aranka György)
Ezen ſzárnyas kis Állat a legelevenebb Szinekkel vólt fel éketve- Lazúr, tsigavér, és arany tündöklöttek mindenfell a ſzárnyain
(1799 Sándor István)
II. mondatszó 0 (biz)
〈türelemre, nyugalomra, higgadtságra való intésként〉
Egyszerre egész sorlövés fogadja az ostromlókat. – Csigavér! kiált Egerton, szétcsapva a szeme köré omló füstöt
(1855 Jókai Mór)
Csigavér! – morogta Totyó s könyökével hátralökte. – Csak semmi izgalom!
(1947 Déry Tibor)
A kövér, csuhás pap négykézláb áll, s már rohan is a kádhoz. Az Írástudó Vén leinti. – Csigavér, plébános úr, még nem a mennyországban vagyunk …
(1972 Csoóri Sándor)
ÖE: csigavérszín
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások