csillagjegy fn 2B

1. ’az állatöv 12 csillagképének egyike’ ❖ ? Ime! Dionéus Tsászár tsillag-jegye fénylik (1787 Rájnis József ford.–Vergilius C3579, 292) | Mily csillagjegyben született urad? (1877 Paulay Ede ford.–Molière C3177, 10) | A mathematikus már kitette viasztábláját az asztalra. Keskeny kettős kör volt belerajzolva a zodiacus tizenkét csillagjegyével, a belső körben háromszög, amelynek egyik csúcsa a Nyilast, a másik a Szűzet, harmadik a Kost érintette (1932 Móra Ferenc 9459035, 151) | A csíziók jó részét a különböző csillagjegyekben születettek vélt tulajdonságai, fantasztikus állatokról szóló híradások, a gazdasági év regulái, időjóslások, orvosi tanácsok tették ki (1990 Magyar néprajz CD47).

1a. (rég) ’az égboltnak ugyanazon helyén feltűnő égitesteknek, az állócsillagoknak felismerhető alakzatba foglalt csoportja; csillagkép’ ❖ Langier párisi csillagász october 28-dikán esti 7 óra felé a’ „Sárkány” csillagjegyben telescop által egy cometát fedezett föl (1842 Pesti Hírlap CD61) | örülnénk, ha [az üstökös felfedezője] a világrészt, mellyen megjelent, p. o. kelet-, nyugoton stb., az időt, az órát, s a csillagjegyet, p. o. gönczölszekerénél, fiastyuknál stb., mellyben először volt látható, merre állt üstöke? stb. szépen följegyezvén, vagy jegyeztetvén, tapasztalatait hozzánk nyomban beküldeni nem sajnálná (1856 Vasárnapi Újság CD56).

2. (rég) ’〈szövegben:〉 csillag formájú, lapalji jegyzetre utaló v. szövegrészeket elválasztó, ill. a figyelmet vmire felhívó, rendsz. egyezményes jel’ ❖ e’ lapok olvasói nem tudják, […] valljon a’ csillagjegy – * – mi oknál fogva tünt le olly hirtelen, a’ fővárosi ujdonságok elől (1843 Pesti Hírlap CD61) | A törzs kis unokájának I. Imrének Hubert Máriától három fia és hét leánya volt, kik mindnyájan a családfára el nem férvén, alatta csillagjegy alatt olvashatók (1858 Nagy Iván CD31) | A szöveg egyes részeinek aláhúzása, kéz-, csillag-jegyek […] sürűn váltakoznak (1876 Szilágyi Sándor CD40).

3. (rég, ritk) ’〈testrészen:〉 csillag alakú folt’ ❖ Guiderius Nyakán egy véres csillagjegy vala (1872 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare C3735, 141).

csillagjegy főnév 2B
1.
az állatöv 12 csillagképének egyike
?
Ime! Dionéus Tsászár tsillag-jegye fénylik
(1787 Rájnis József ford.Vergilius)
Mily csillagjegyben született urad?
(1877 Paulay Ede ford.Molière)
A mathematikus már kitette viasztábláját az asztalra. Keskeny kettős kör volt belerajzolva a zodiacus tizenkét csillagjegyével, a belső körben háromszög, amelynek egyik csúcsa a Nyilast, a másik a Szűzet, harmadik a Kost érintette
(1932 Móra Ferenc)
A csíziók jó részét a különböző csillagjegyekben születettek vélt tulajdonságai, fantasztikus állatokról szóló híradások, a gazdasági év regulái, időjóslások, orvosi tanácsok tették ki
(1990 Magyar néprajz)
1a. (rég)
az égboltnak ugyanazon helyén feltűnő égitesteknek, az állócsillagoknak felismerhető alakzatba foglalt csoportja; csillagkép
Langier párisi csillagász october 28-dikán esti 7 óra felé a’ „Sárkány” csillagjegyben telescop által egy cometát fedezett föl
(1842 Pesti Hírlap)
örülnénk, ha [az üstökös felfedezője] a világrészt, mellyen megjelent, p. o.példának okáért kelet-, nyugoton stb.s a többi, az időt, az órát, s a csillagjegyet, p. o.példának okáért gönczölszekerénél, fiastyuknál stb.s a többi, mellyben először volt látható, merre állt üstöke? stb.s a többi szépen följegyezvén, vagy jegyeztetvén, tapasztalatait hozzánk nyomban beküldeni nem sajnálná
(1856 Vasárnapi Újság)
2. (rég)
〈szövegben:〉 csillag formájú, lapalji jegyzetre utaló v. szövegrészeket elválasztó, ill. a figyelmet vmire felhívó, rendsz. egyezményes jel
e’ lapok olvasói nem tudják, […] valljon a’ csillagjegy – * – mi oknál fogva tünt le olly hirtelen, a’ fővárosi ujdonságok elől
(1843 Pesti Hírlap)
A törzs kis unokájának I. Imrének Hubert Máriától három fia és hét leánya volt, kik mindnyájan a családfára el nem férvén, alatta csillagjegy alatt olvashatók
(1858 Nagy Iván)
A szöveg egyes részeinek aláhúzása, kéz-, csillag-jegyek […] sürűn váltakoznak
(1876 Szilágyi Sándor)
3. (rég, ritk)
〈testrészen:〉 csillag alakú folt
Guiderius Nyakán egy véres csillagjegy vala
(1872 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)

Beállítások