csillagképlet fn 3B (rég)

’az égboltnak ugyanazon helyén feltűnő égitesteknek, az állócsillagoknak felismerhető alakzatba foglalt csoportja; csillagkép’ ❖ Az éj rémseregével körülfogta a vidéket: […] ollykor a’ halotti fellegkárpitokon fénylő kék paizs szakadott át csillagképleteivel (1843 Jósika Miklós C2440, 154) | A magyar nép az égbolton a csillagoknak és csillagképleteknek csupa emberien felfogható neveket adott (1897 Jókai Mór C2333, 142) | az asztronomusok ma is ugy hivják ezt a csillag-képletet, hogy: a Berenice hajfürtjei (1913 Ambrus Zoltán C0606, 285).

a. ’bizonyos csillagok együttállása’ ❖ Hány ezer év kellett hozzá, míg a hatodik teremtés meleg iszapja egy sugalmas csillagképlet napján […] megszülte az első embert? (1870 Jókai Mór C2281, 23) | Mária Jozefa jól imádkozott, amikor a gyermek születése idején kikerülte azt a tragikus csillagképletet, amely alatt nemrégiben annyi Habsburg (Miksa, Rudolf, Ottó stb.) született szerencsétlenségre (1925 Krúdy Gyula CD54).

Vö. ÉrtSz.

csillagképlet főnév 3B (rég)
az égboltnak ugyanazon helyén feltűnő égitesteknek, az állócsillagoknak felismerhető alakzatba foglalt csoportja; csillagkép
Az éj rémseregével körülfogta a vidéket: […] ollykor a’ halotti fellegkárpitokon fénylő kék paizs szakadott át csillagképleteivel
(1843 Jósika Miklós)
A magyar nép az égbolton a csillagoknak és csillagképleteknek csupa emberien felfogható neveket adott
(1897 Jókai Mór)
az asztronomusok ma is ugy hivják ezt a csillag-képletet, hogy: a Berenice hajfürtjei
(1913 Ambrus Zoltán)
a.
bizonyos csillagok együttállása
Hány ezer év kellett hozzá, míg a hatodik teremtés meleg iszapja egy sugalmas csillagképlet napján […] megszülte az első embert?
(1870 Jókai Mór)
Mária Jozefa jól imádkozott, amikor a gyermek születése idején kikerülte azt a tragikus csillagképletet, amely alatt nemrégiben annyi Habsburg (Miksa, Rudolf, Ottó stb.s a többi) született szerencsétlenségre
(1925 Krúdy Gyula)
Vö. ÉrtSz.

Beállítások