csillagvizsgálás fn 4A (rég)

’égitestek szabad szemmel v. távcsővel való észlelése, megfigyelése’ ❖ ki eggy magas hegyre felmenvén csillagvizsgálás végett, […] többé onnan le nem jött vólna (1810 Vályi Nagy Ferenc C4344, 56) | csillagvizsgáláshoz akarék fogni (1855 Tárcanaptár 1856-ra C4092, 125) | Ma este búcsúestély van a kastélyban a trónörökös tiszteletére. […] Ezért marad el a csillagvizsgálás (1921 Molnár Ferenc² CD10).

a. ’asztronómia’ ❖ Azt tanitja a’ Tsillag visgálásról való Tudomány, […] hogy az állandó Tsillagok […] a’ végre rendeltettek a’ Teremtötöl, hogy a’ mi földünkhöz haſonló homályos Égi testeknek adjanak világoſságot (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 67) | kedves előttem a’ Csillagvizsgálás; mivel ez nyujtya nekem a’ nagy Világnak méltó észfogását […]. Valóban valamint a’ Csillagjózsolást méltán neveti, és megveti a’ bölcs, úgy a’ Csillagtudományt egy legkedvesebb szent haszonnal gyönyörködtető foglalatosságának nézi a’ magát és Istenét okosan kereső és illendően becsűlő ember (1830 Imre János 8195002, 29) | Oktatás tárgya volt [a keltáknál] a tudás minden ága: orvoslás, hittan, bölcselet, államtudomány, csillagvizsgálás (1900 Nagy képes világtörténet CD03).

b. ’asztrológia’ ❖ én mint a’ tenyérbl való varásláshoz, mint a’ Tsillag-visgáláshoz jól értek; mert mi Aſtrologuſok vagyunk (1790 Fejér György ford. 7104001, 25) | Astrŏlŏgĭa […] tsillagvizsgálás (1818 Márton József¹ C3043, 272) | Zoroastest nemcsak mint bölcs vallás-alapítót hanem mint a csillagvizsgálás, titkos jóslás és magusi tudomány megalapítóját is tisztelték és bámulták és számos ilyféle munka szerzőjének tekintették (1904 ÓkoriLex. CD28).

Vö. CzF.

csillagvizsgálás főnév 4A (rég)
égitestek szabad szemmel v. távcsővel való észlelése, megfigyelése
ki eggy magas hegyre felmenvén csillagvizsgálás végett, […] többé onnan le nem jött vólna
(1810 Vályi Nagy Ferenc)
csillagvizsgáláshoz akarék fogni
(1855 Tárcanaptár 1856-ra)
Ma este búcsúestély van a kastélyban a trónörökös tiszteletére. […] Ezért marad el a csillagvizsgálás
(1921 Molnár Ferenc²)
a.
Azt tanitja a’ Tsillag visgálásról való Tudomány, […] hogy az állandó Tsillagok […] a’ végre rendeltettek a’ Teremtötöl, hogy a’ mi földünkhöz haſonló homályos Égi testeknek adjanak világoſságot
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
kedves előttem a’ Csillagvizsgálás; mivel ez nyujtya nekem a’ nagy Világnak méltó észfogását […]. Valóban valamint a’ Csillagjózsolást méltán neveti, és megveti a’ bölcs, úgy a’ Csillagtudományt egy legkedvesebb szent haszonnal gyönyörködtető foglalatosságának nézi a’ magát és Istenét okosan kereső és illendően becsűlő ember
(1830 Imre János)
Oktatás tárgya volt [a keltáknál] a tudás minden ága: orvoslás, hittan, bölcselet, államtudomány, csillagvizsgálás
(1900 Nagy képes világtörténet)
b.
én mint a’ tenyérbl való varásláshoz, mint a’ Tsillag-visgáláshoz jól értek; mert mi Aſtrologuſok vagyunk
(1790 Fejér György ford.)
Astrŏlŏgĭa […] tsillagvizsgálás
(1818 Márton József¹)
Zoroastest nemcsak mint bölcs vallás-alapítót hanem mint a csillagvizsgálás, titkos jóslás és magusi tudomány megalapítóját is tisztelték és bámulták és számos ilyféle munka szerzőjének tekintették
(1904 ÓkoriLex.)
Vö. CzF.

Beállítások