csorbítlan (I. 14A1 II. 0) l. csorbítatlan

csorbítatlan mn és hsz  csorbítlan (rég)

I. mn 14A1

’hiánytalan, ép, ill. egész, teljes’ ❖ A megdicsőült [ti. Kölcsey Ferenc] irományai […] a magok ép és csorbítlan egészében részint a nemzetnek, részint pedig Kálmánkának tulajdonai (1838 Szemere Pál 8439088, 327) | [a vagyonos gazdák] azt, mit apáiktul öröklöttek, el nem tékozolva épen, csorbitatlanul fentartották (1858 Táncsics Mihály 8463002, 59) | [1848-ban a magyar nemesség] eltörülte minden előjogát, szabadalmát, kiváltságát; de nemességét azért csorbitatlanul megtartotta, sőt ez ujabb honfiui tettel még tetézte (1865 Asbóth János C0670, 328) | [a pécsi minaret] nem dőlt, megállt csorbítatlanul (1927 Reményik Sándor CD01) | [a levél] szerencsére teljes, csorbítatlan szövegében maradt ránk (1965 Déry Tibor 9107006, 162) | csorbítatlan lesz Koszovó önrendelkezése (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. hsz 0

’hiánytalanul, épen, ill. egészben, teljesen’ ❖ törvényes Fejedelmem jussai csorbitatlan maradjanak (1832 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | távolról sem merek csak olly adókivetést is indítványozni, minőre a só jövedelemnek csorbítatlan hagyása mellett is szükségünk volna (1848 Kossuth Lajos CD32) | [I. Károly] fogadta, hogy […] csorbíttatlan meg fogja hagyni jogaik és szabadságaik élvezetében [a lengyeleket] (1892 Pór Antal CD55) | Megragadtam vadul a poharat S falhoz vágtam. Ezer darabra ment. De rögtön csorbítatlan megjelent (1934 Reményik Sándor CD01).

Sz: csorbítatlanság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

csorbítlan lásd csorbítatlan
csorbítatlan melléknév és határozószó
csorbítlan I. 14A1 II. 0 (rég)
I. melléknév 14A1
hiánytalan, ép, ill. egész, teljes
A megdicsőült [ti. Kölcsey Ferenc] irományai […] a magok ép és csorbítlan egészében részint a nemzetnek, részint pedig Kálmánkának tulajdonai
(1838 Szemere Pál)
[a vagyonos gazdák] azt, mit apáiktul öröklöttek, el nem tékozolva épen, csorbitatlanul fentartották
(1858 Táncsics Mihály)
[1848-ban a magyar nemesség] eltörülte minden előjogát, szabadalmát, kiváltságát; de nemességét azért csorbitatlanul megtartotta, sőt ez ujabb honfiui tettel még tetézte
(1865 Asbóth János)
[a pécsi minaret] nem dőlt, megállt csorbítatlanul
(1927 Reményik Sándor)
[a levél] szerencsére teljes, csorbítatlan szövegében maradt ránk
(1965 Déry Tibor)
csorbítatlan lesz Koszovó önrendelkezése
(1999 Magyar Hírlap)
II. határozószó 0
hiánytalanul, épen, ill. egészben, teljesen
törvényes Fejedelmem jussai csorbitatlan maradjanak
(1832 Kossuth Lajos összes munkái)
távolról sem merek csak olly adókivetést is indítványozni, minőre a só jövedelemnek csorbítatlan hagyása mellett is szükségünk volna
(1848 Kossuth Lajos)
[I. Károly] fogadta, hogy […] csorbíttatlan meg fogja hagyni jogaik és szabadságaik élvezetében [a lengyeleket]
(1892 Pór Antal)
Megragadtam vadul a poharat S falhoz vágtam. Ezer darabra ment. De rögtön csorbítatlan megjelent
(1934 Reményik Sándor)
Sz: csorbítatlanság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások