csorda fn 6A

1. ’haszonállatok, kül. szarvasmarhák, es. sertések olyan együtt legeltetett csoportja, amelyet reggel a legelőre hajtanak, esténként pedig hazaterelnek, ill. ritk. olyan nagyobb haszonállatcsoport, amely tavasztól őszig éjjel-nappal kint van a legelőn’ ❖ nem vólna Szégyen, a’ juhok, ’s tsordák után pergö orsóval járni (1775 Molnár János 7232026, 75) | [a rénszarvas] megszelidítve […] nagy csordákban tartatik (1847 Peregriny Elek 8360010, 128) | a nyári legelőről haza térő csorda (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Kúnfajta, nagyszemű legény volt, Kínzottja sok-sok méla vágynak, Csordát őrzött és nekivágott A híres magyar Hortobágynak (1906 Ady Endre 9003084, 47) | A kanásznak […] rossz időben még jobban a csorda mellett kell lennie (1911 Malonyay Dezső 8292024, 94) | [a] csordákat azok a lovas, fegyveres férfiak hajtották észak felé, akiket világszerte cowboyok („tehenészfiúk”) néven emlegetnek (1994 Hahner Péter CD17).

1a. (jelzőként) ’vhány, es. vmekkora ilyen csoportnyi 〈állat〉’ ❖ egéſz tsorda, ’s nyáj marhákat által hajthatnak (1789 Gvadányi József 7125001, 138) | egy csorda hízott puikáért (1818 Cserey Farkas² C2569, 127) | egész kis csorda marhát (1858 Táncsics Mihály 8463002, 75) | [Alvinczi] egy csorda jószágot óhajtott küldeni Moszkvába a professzornak, a gulyások már készülődtek is a nagy útra (1913 Krúdy Gyula 9365011, 61) | [a kisgömböc] bekap egy csapat aratót, egy szakasz katonát, egy csorda disznót (1980 NéprajziLex. CD47).

2. (nyj) ’az a hely, ahol haszonállatok ilyen csoportja tartózkodik, legel’ ❖ [a] trágya jobbára oda vész, a hol a marha tsordára jár (1780 Magyar Hírmondó C0268, 543) | Másnap kora hajnalban csordára hajtá [a megerősödött tehenet] (1844 Gaal József 8149005, 240) | most jöttek be a csordáról a zárda tehenei (1917 Kaffka Margit 9290048, 34) | [a megvadult tehénnek] a csordán egy tinó szurta ki a szemét (1957 Csoóri Sándor 9090031, 5).

3. ’〈kül. vadon élő, nagy testű, növényevő állatokra vonatkoztatva:〉 azonos fajba tartozó egyedek alkalmilag v. ösztönösen összeállt csoportja, csapata, falkája’ ❖ az erdei-bikák és beléndek [= bölények] tsordánként járták a’ Német Orſzágot (1793 Sándor István 7287037, 372) | [zebrák] és más négylábu füevők’ csordáihoz (1834 Fillértár 8623002, 157) | [mikor a rozmárok] alusznak, őröket állítanak ki, hogy azok a közeledő veszélyre a csordát felköltsék (1847 Peregriny Elek 8360008, 84) | a kutyák egész csordástól jönnek elő a temetőkről s marakodnak a piaczon hagyott hulladékok felett (1854 Jókai Mór C2245, 210) | havasi ordasok csordája (1956 Gereblyés László 2025136, 779).

3a. (jelzőként)(vhány v. vmekkora) ilyen csoportnyi 〈állat〉’ ❖ alig tért Tsorda kutyád ide, már zúrzavar éri fejünk (1786 Baróti Szabó Dávid 7021023, 101) | [a pataknál] nagy csorda jávor szarvast láttunk (1858 Xantus János 8531005, 127) | [Selous] megfigyelt egy csorda elefántot, amint egy ösvényen libasorban haladt (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a csizmás kandúr] nagy csorda nyulat, rókát, farkast […] visz a királynak (1977 NéprajziLex. CD47).

4. (jelzőként is) (pejor) ’fegyelmezetlenül, féktelenül, erkölcsi felelősség nélkül viselkedő, ill. nyájszerűen összeterelt, vezetésre, gondoskodásra szoruló, vkit, vmit bárgyún követő emberekből álló csoport’ ❖ a’ rosz gonosz Férfiak … tsordájoknak éktelen a’ sokasága (1778 Faludi Ferenc ford. C1666, 77) | Föl hát, magyar nép, e gaz csorda ellen, Mely birtokodra s életedre tör (1848 Petőfi Sándor 8366423, 188) | Az orosz nép nem azért csinált forradalmat, hogy néma csorda maradjon (1917 Budapesti Hírlap 2102002, 7) | ennek a csorda társaságnak […] elég, ha a parancsot végrehajtják, elég, ha enni van mit (1953 Sarkadi Imre 9586002, 21) | Vandál csordák pengével szétnyesték az ülések műbőr borítását (1995 Magyar Hírlap CD09).

5. (kissé rég) ’embercsoport, csapat’ ❖ Végre az Aszszonyok jöttek egy tsordába (1796 Gvadányi József C1923, 243) | Az utczán a tanítványai virágszállal ajándékozták meg hunczfutságból s a nevenapján az egész csorda reá szállt verssel, énekkel, hogy kifacsarjanak tőle egy szónoklatot (1905 Petelei István 8361002, 21).

5a. (jelzőként) (/ritk) ’ilyen csoportot kitevő számú, (vmekkora) csoportnyi 〈személy〉’ ❖ [Zrínyi Miklós 1566-ban] kéntelenitetnék olyan nagy tſorda vagy gulya Törökre ki-ütni (1790 Andrád Sámuel 7008011, 1) | hozatnék a számodra Párizsból […] egy csorda francia táncmestert (1892 Jókai Mór CD18) | a vízvezető csapja mellett sokadozott egy csorda cselédnép vihánczolva (1905 Petelei István 8361006, 97) | Egy csorda leányt látok. […] És milyen vidámak! (1985 Sütő András 9620022, 29).

6. (irod v. vál) ’térben egymáshoz közel eső, egynemű, vmilyen egységet alkotó tárgyak, dolgok összessége, csoportja’ ❖ a vétkeknek minden csordája előjött (1822 Vörösmarty Mihály C4540, 101) | már egy csordát őrzök ennek a ficzkónak a firkálásából (1882 Petelei István C3486, 63) | autobuszok és a gépkocsik csordája (1936 Márai Sándor 9421007, 108) | Örvénylenek csordákban csillagok (1965 Csanádi Imre 9082023, 624).

6a. (jelzőként) (irod v. vál)(vhány) ilyen csoportnyi mennyiségű 〈tárgy, dolog〉’ ❖ Majd mínden elgyenglt testet egy egy tsorda ollyan nyavaja késér, mellynek megfordítását talám egyedl tsak a’ vasas borvizektl lehet remélleni (1800 Nyulas Ferenc C3341, 31) | egy csorda lánctalpas [keresztülment] a fiatal erdőn (1989 Csengey Dénes 1028003, 60).

Ö: bivaly~; a -csorda címszó alatt: barom~, bölény~, disznó~, elefánt~, farkas~, marha~, ökör~, sertés~, szarvas~, tehén~.

UB: -legelő, -pásztor.

ÖU: borjú~, ember~, ló~, nép~, rabló~, tatár~.

ÖE: ~hajtó, ~nép.

Vö. CzF. ~, csordánként; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csorda főnév 6A
1.
haszonállatok, kül. szarvasmarhák, es. sertések olyan együtt legeltetett csoportja, amelyet reggel a legelőre hajtanak, esténként pedig hazaterelnek, ill. ritk. olyan nagyobb haszonállatcsoport, amely tavasztól őszig éjjel-nappal kint van a legelőn
nem vólna Szégyen, a’ juhok, ’s tsordák után pergö orsóval járni
(1775 Molnár János)
[a rénszarvas] megszelidítve […] nagy csordákban tartatik
(1847 Peregriny Elek)
a nyári legelőről haza térő csorda
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Kúnfajta, nagyszemű legény volt, Kínzottja sok-sok méla vágynak, Csordát őrzött és nekivágott A híres magyar Hortobágynak
(1906 Ady Endre)
A kanásznak […] rossz időben még jobban a csorda mellett kell lennie
(1911 Malonyay Dezső)
[a] csordákat azok a lovas, fegyveres férfiak hajtották észak felé, akiket világszerte cowboyok („tehenészfiúk”) néven emlegetnek
(1994 Hahner Péter)
1a. (jelzőként)
vhány, es. vmekkora ilyen csoportnyi 〈állat〉
egéſz tsorda, ’s nyáj marhákat által hajthatnak
(1789 Gvadányi József)
egy csorda hízott puikáért
(1818 Cserey Farkas²)
egész kis csorda marhát
(1858 Táncsics Mihály)
[Alvinczi] egy csorda jószágot óhajtott küldeni Moszkvába a professzornak, a gulyások már készülődtek is a nagy útra
(1913 Krúdy Gyula)
[a kisgömböc] bekap egy csapat aratót, egy szakasz katonát, egy csorda disznót
(1980 NéprajziLex.)
2. (nyj)
az a hely, ahol haszonállatok ilyen csoportja tartózkodik, legel
[a] trágya jobbára oda vész, a hol a marha tsordára jár
(1780 Magyar Hírmondó)
Másnap kora hajnalban csordára hajtá [a megerősödött tehenet]
(1844 Gaal József)
most jöttek be a csordáról a zárda tehenei
(1917 Kaffka Margit)
[a megvadult tehénnek] a csordán egy tinó szurta ki a szemét
(1957 Csoóri Sándor)
3.
〈kül. vadon élő, nagy testű, növényevő állatokra vonatkoztatva:〉 azonos fajba tartozó egyedek alkalmilag v. ösztönösen összeállt csoportja, csapata, falkája
az erdei-bikák és beléndek [= bölények] tsordánként járták a’ Német Orſzágot
(1793 Sándor István)
[zebrák] és más négylábu füevők’ csordáihoz
(1834 Fillértár)
[mikor a rozmárok] alusznak, őröket állítanak ki, hogy azok a közeledő veszélyre a csordát felköltsék
(1847 Peregriny Elek)
a kutyák egész csordástól jönnek elő a temetőkről s marakodnak a piaczon hagyott hulladékok felett
(1854 Jókai Mór)
havasi ordasok csordája
(1956 Gereblyés László)
3a. (jelzőként)
(vhány v. vmekkora) ilyen csoportnyi 〈állat〉
alig tért Tsorda kutyád ide, már zúrzavar éri fejünk
(1786 Baróti Szabó Dávid)
[a pataknál] nagy csorda jávor szarvast láttunk
(1858 Xantus János)
[Selous] megfigyelt egy csorda elefántot, amint egy ösvényen libasorban haladt
(1929 Az állatok világa ford.)
[a csizmás kandúr] nagy csorda nyulat, rókát, farkast […] visz a királynak
(1977 NéprajziLex.)
4. (jelzőként is) (pejor)
fegyelmezetlenül, féktelenül, erkölcsi felelősség nélkül viselkedő, ill. nyájszerűen összeterelt, vezetésre, gondoskodásra szoruló, vkit, vmit bárgyún követő emberekből álló csoport
a’ rosz gonosz Férfiak … tsordájoknak éktelen a’ sokasága
(1778 Faludi Ferenc ford.)
Föl hát, magyar nép, e gaz csorda ellen, Mely birtokodra s életedre tör
(1848 Petőfi Sándor)
Az orosz nép nem azért csinált forradalmat, hogy néma csorda maradjon
(1917 Budapesti Hírlap)
ennek a csorda társaságnak […] elég, ha a parancsot végrehajtják, elég, ha enni van mit
(1953 Sarkadi Imre)
Vandál csordák pengével szétnyesték az ülések műbőr borítását
(1995 Magyar Hírlap)
5. (kissé rég)
embercsoport, csapat
Végre az Aszszonyok jöttek egy tsordába
(1796 Gvadányi József)
Az utczán a tanítványai virágszállal ajándékozták meg hunczfutságból s a nevenapján az egész csorda reá szállt verssel, énekkel, hogy kifacsarjanak tőle egy szónoklatot
(1905 Petelei István)
5a. (jelzőként) (/ritk)
ilyen csoportot kitevő számú, (vmekkora) csoportnyi 〈személy〉
[Zrínyi Miklós 1566-ban] kéntelenitetnék olyan nagy tſorda vagy gulya Törökre ki-ütni
(1790 Andrád Sámuel)
hozatnék a számodra Párizsból […] egy csorda francia táncmestert
(1892 Jókai Mór)
a vízvezető csapja mellett sokadozott egy csorda cselédnép vihánczolva
(1905 Petelei István)
Egy csorda leányt látok. […] És milyen vidámak!
(1985 Sütő András)
6. (irod v. vál)
térben egymáshoz közel eső, egynemű, vmilyen egységet alkotó tárgyak, dolgok összessége, csoportja
a vétkeknek minden csordája előjött
(1822 Vörösmarty Mihály)
már egy csordát őrzök ennek a ficzkónak a firkálásából
(1882 Petelei István)
autobuszok és a gépkocsik csordája
(1936 Márai Sándor)
Örvénylenek csordákban csillagok
(1965 Csanádi Imre)
6a. (jelzőként) (irod v. vál)
(vhány) ilyen csoportnyi mennyiségű 〈tárgy, dolog〉
Majd mínden elgyenglt testet egy egy tsorda ollyan nyavaja késér, mellynek megfordítását talám egyedl tsak a’ vasas borvizektl lehet remélleni
(1800 Nyulas Ferenc)
egy csorda lánctalpas [keresztülment] a fiatal erdőn
(1989 Csengey Dénes)
ÖU: borjúcsorda, embercsorda, lócsorda, népcsorda, rablócsorda, tatárcsorda
ÖE: csordahajtó, csordanép
Vö. CzF. ~, csordánként; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások