csordogál tn ige 1a

1. ’〈folyadék〉 lassan, vékony sugárban v. alig folyik’ ❖ [A füredi kút] három forrásiból szűnetlen tsordogál a’ viz (1817 Tudományos Gyűjtemény C5482, 71) | Tetőről már esővíz csordogál (1907 Karinthy Frigyes CD01) | ágyamra az almabefőtt leve hullongott, melyet ő este a szekrény tetejére helyezett – […] hajnalig csordogált édes és ragadós patakban (1932 Kosztolányi Dezső 9359189, 172) | Eleinte még csordogált belőle [ti. a falikútból] a víz, később már csak csöpögött (1989 Regős János 2046015, 42).

1a. (ritk) ’〈szemes v. szemcsés anyag〉 ehhez hasonló módon, nem nagy mennyiségben hull’ ❖ [Az emberek] hátra-hátra szaladtak a cséplőgép farához s a tenyerüket oda tartották a vékonyan csordogáló mag alá (1956 Darvas József C0091, 428).

2. (átv is) ’〈folyóvíz v. más folyadék〉 lassan folydogál, csörgedezik’ ❖ A’ terméſzeti meleg víz, melly a’ Budai hegyekbl tsordogál, nagy haſznú ferdket kéſzít (1789 Mindenes Gyűjtemény C0367, 299) | Borókabokrok közt jobbra kavicsos medrébe kis csermely csordogál (1860 Virág Lajos C4510, 8) | [a híd] alatt a félig kiszáradt erecske csordogált (1912 Elek Artúr CD10) | Ősei közt akadnak lengyelek, ereiben zsidó és cigány vér is csordogál (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈folyadék〉 vékony, meg-megszakadó csíkban folydogál v. erősen szivárog’ ❖ [a leányzó] a’ gyümöltöt ſzl-levélre rendbe rakván tsordogaló könyveivel áztatá (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2736, 29) | [a marha] tagjainak minden oldaláról a forró verejték cseppek formában csurdogált (1856 Vasárnapi Újság CD56) | olvad a cukor a számban és a ragacsos piros lé az államra csurdogál (1932 Nagy Endre CD10) | A kicsit csordogáló hajszáleres vérzésnél steril fedőkötést […] alkalmazzunk (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. (ritk, irod) ’〈fénysugár〉 hosszan vetődik, árad vhova’ ❖ Lágyan csordogált az őszire sárgult napfény (1947 Kolozsvári Grandpierre Emil 2055003, 26).

2c. (irod) ’〈beszéd, zene stb.〉 erőtlenül, meg-megszakadva hangzik, árad (vhova)’ ❖ a pap ma szépen prédikált, szava szívekbe csordogált (1938 Ambrózy Ágoston CD10) | [Weöres Sándor Rusztaveli-fordításának] lassan csordogáló tíz szótagos sorai párosrímekkel kötözve a régi lantosok elbeszélő modorára emlékeztettek (1986 A magyar irodalom története CD53) | a falból halkan csordogál a Strauss család megannyi walzere, polkája, galoppja (1999 Figyelő CD2601).

2d. ’〈élet, idő〉 lassan telik, múlik, ill. 〈tevékenység, folyamat stb.〉 lassan, erőtlenül zajlik, folyik’ ❖ Derék, kötelességtudó családapa, élete egyhangúan csordogál (1958 Esti Hírlap máj. 23. C0122, 2) | az események még tulajdonképpen lassan csordogáltak (1981 Tandori Dezső 9703001, 54) | [Martin] felbecsülhetetlen értékű androidja társaságában múlatja – a „lassan csordogáló” – időt (1999 Új Könyvek CD29) | figyeljük a meccset, amely jobbára csak csordogál (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (ritk) ’〈folyadékot tartalmazó v. folyadéktól nedves tárgy〉 benne levő v. képződő folyadékot meg-megszakadva kifolyni v. felületén lefolyni enged’ ❖ végezzük … a mosakodást e kútnál, mely tőlünk két lépésnyire csordogál (1862 e. Szemere Bertalan C3938, 209) | virrasztott a hamvadó, olvadó, csurdogáló gyertyaszálnál (1908 Szini Gyula CD10).

4. (kissé biz) ’〈pénz, jövedelem〉 kis tételekben v. rendszertelenül folyik be’ ❖ szerényen csordogáló egyleti tagdíjak (1963 Kelényi Ferenc CD52) | gyéren csordogáló anyagi támogatás (1975 Szita Szabolcs CD52) | egyre lassabban csordogál Magyarországra a külföldi tőke (1995 Magyar Hírlap CD09) | 1889-ben kevés haszonbér csordogált az ivánci kocsma és bolt […] befizetéséből (2000 Benczik Gyula CD36).

4a. ’〈információ, közlés stb.〉 lassan v. ritkán, kis tételekben áramlik’ ❖ végiggondolatlanul, esetlegesen csordogáltak a különféle kárpótlási és igazságtételt szolgáló jogszabályok (1991 Országgyűlési Napló CD62) | mintha elkezdtek volna csordogálni az első kedvező hírek (1995 Figyelő CD2601) | [Hevesy György Nobel-díjának története] magában foglalja […] a széles körű nemzetközi tudósközösség szimpátiáját és az itthonról éppen csak csordogáló elismerést (1998 Palló Gábor CD30).

4b. (’lefelé’ jelentésű határozóval) (sajtó) ’értékében lassan, fokozatosan csökken’ ❖ Az egy hónapos Bubor folyamatosan csordogált lefelé a hét folyamán 18,84-ről 18,56 százalékra (1998 Magyar Hírlap CD09) | csordogáltak lefelé az árfolyamok (1999 Magyar Hírlap CD09) | az amerikai tőzsde startjáig lefelé csordogáltak az árak (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈emberek csoportja〉 kis részletekben megy v. érkezik vhova’ ❖ [Vancekné és Krizsánné] megindultak kifelé. Lassan, csöndes csoszogással s utánuk csurdogáltak a többi asszonyok is (1932 Hamvas H. Sándor CD10) | A szurkolók csoportja szép lassan csordogált, helyet foglalt az étteremben (1999 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: be~, el~, ki~, le~, vissza~.

Sz: csordogálás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csorog; ÉKsz.; ÚMTsz.

csordogál tárgyatlan ige 1a
1.
〈folyadék〉 lassan, vékony sugárban v. alig folyik
[A füredi kút] három forrásiból szűnetlen tsordogál a’ viz
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
Tetőről már esővíz csordogál
(1907 Karinthy Frigyes)
ágyamra az almabefőtt leve hullongott, melyet ő este a szekrény tetejére helyezett – […] hajnalig csordogált édes és ragadós patakban
(1932 Kosztolányi Dezső)
Eleinte még csordogált belőle [ti. a falikútból] a víz, később már csak csöpögött
(1989 Regős János)
1a. (ritk)
〈szemes v. szemcsés anyag〉 ehhez hasonló módon, nem nagy mennyiségben hull
[Az emberek] hátra-hátra szaladtak a cséplőgép farához s a tenyerüket oda tartották a vékonyan csordogáló mag alá
(1956 Darvas József)
2. (átv is)
〈folyóvíz v. más folyadék〉 lassan folydogál, csörgedezik
A’ terméſzeti meleg víz, melly a’ Budai hegyekbl tsordogál, nagy haſznú ferdket kéſzít
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
Borókabokrok közt jobbra kavicsos medrébe kis csermely csordogál
(1860 Virág Lajos)
[a híd] alatt a félig kiszáradt erecske csordogált
(1912 Elek Artúr)
Ősei közt akadnak lengyelek, ereiben zsidó és cigány vér is csordogál
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
〈folyadék〉 vékony, meg-megszakadó csíkban folydogál v. erősen szivárog
[a leányzó] a’ gyümöltöt ſzl-levélre rendbe rakván tsordogaló könyveivel áztatá
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
[a marha] tagjainak minden oldaláról a forró verejték cseppek formában csurdogált
(1856 Vasárnapi Újság)
olvad a cukor a számban és a ragacsos piros lé az államra csurdogál
(1932 Nagy Endre)
A kicsit csordogáló hajszáleres vérzésnél steril fedőkötést […] alkalmazzunk
(1996 Magyar Hírlap)
2b. (ritk, irod)
〈fénysugár〉 hosszan vetődik, árad vhova
Lágyan csordogált az őszire sárgult napfény
(1947 Kolozsvári Grandpierre Emil)
2c. (irod)
〈beszéd, zene stb.〉 erőtlenül, meg-megszakadva hangzik, árad (vhova)
a pap ma szépen prédikált, szava szívekbe csordogált
(1938 Ambrózy Ágoston)
[Weöres Sándor Rusztaveli-fordításának] lassan csordogáló tíz szótagos sorai párosrímekkel kötözve a régi lantosok elbeszélő modorára emlékeztettek
(1986 A magyar irodalom története)
a falból halkan csordogál a Strauss család megannyi walzere, polkája, galoppja
(1999 Figyelő)
2d.
〈élet, idő〉 lassan telik, múlik, ill. 〈tevékenység, folyamat stb.〉 lassan, erőtlenül zajlik, folyik
Derék, kötelességtudó családapa, élete egyhangúan csordogál
(1958 Esti Hírlap máj. 23.)
az események még tulajdonképpen lassan csordogáltak
(1981 Tandori Dezső)
[Martin] felbecsülhetetlen értékű androidja társaságában múlatja – a „lassan csordogáló” – időt
(1999 Új Könyvek)
figyeljük a meccset, amely jobbára csak csordogál
(2000 Magyar Hírlap)
3. (ritk)
〈folyadékot tartalmazó v. folyadéktól nedves tárgy〉 benne levő v. képződő folyadékot meg-megszakadva kifolyni v. felületén lefolyni enged
végezzük … a mosakodást e kútnál, mely tőlünk két lépésnyire csordogál
(1862 e. Szemere Bertalan)
virrasztott a hamvadó, olvadó, csurdogáló gyertyaszálnál
(1908 Szini Gyula)
4. (kissé biz)
〈pénz, jövedelem〉 kis tételekben v. rendszertelenül folyik be
szerényen csordogáló egyleti tagdíjak
(1963 Kelényi Ferenc)
gyéren csordogáló anyagi támogatás
(1975 Szita Szabolcs)
egyre lassabban csordogál Magyarországra a külföldi tőke
(1995 Magyar Hírlap)
1889-ben kevés haszonbér csordogált az ivánci kocsma és bolt […] befizetéséből
(2000 Benczik Gyula)
4a.
〈információ, közlés stb.〉 lassan v. ritkán, kis tételekben áramlik
végiggondolatlanul, esetlegesen csordogáltak a különféle kárpótlási és igazságtételt szolgáló jogszabályok
(1991 Országgyűlési Napló)
mintha elkezdtek volna csordogálni az első kedvező hírek
(1995 Figyelő)
[Hevesy György Nobel-díjának története] magában foglalja […] a széles körű nemzetközi tudósközösség szimpátiáját és az itthonról éppen csak csordogáló elismerést
(1998 Palló Gábor)
4b. (
lefelé
jelentésű határozóval)
(sajtó)
értékében lassan, fokozatosan csökken
Az egy hónapos BuborBudapest Interbank Offered Rate ’budapesti bankközi kínálati kamatláb’ folyamatosan csordogált lefelé a hét folyamán 18,84-ről 18,56 százalékra
(1998 Magyar Hírlap)
csordogáltak lefelé az árfolyamok
(1999 Magyar Hírlap)
az amerikai tőzsde startjáig lefelé csordogáltak az árak
(2000 Magyar Hírlap)
5.
〈emberek csoportja〉 kis részletekben megy v. érkezik vhova
[Vancekné és Krizsánné] megindultak kifelé. Lassan, csöndes csoszogással s utánuk csurdogáltak a többi asszonyok is
(1932 Hamvas H. Sándor)
A szurkolók csoportja szép lassan csordogált, helyet foglalt az étteremben
(1999 Magyar Hírlap)
ÖU: becsordogál, elcsordogál, kicsordogál, lecsordogál, visszacsordogál
Sz: csordogálás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csorog; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások