csődbíróság fn 3A8 (Jog)

’a csődeljárás lefolytatásának a hatáskörével rendelkező bíróság’ ❖ 125. §. A’ csődbiróság azon itéletben, melly által a’ csőd’ megnyitását biróiképen megrendeli, […] a’ bukottnak szorosan meghagyja: hogy bukásának okait a’ hitelezők’ öszvejövetelére kitüzött határnapig irásba foglalva, két példányban a’ csődbiróságnak beadja (1844 Pesti Hírlap CD61) | A kolozsvári kir. törvényszék, mint csődbiróság még 1855. évben csődöt nyitott Mikó Eszter … vagyonára (1901 Budapesti Hírlap nov. 6. C0056, 9) | A Budapesti Híradó 1847. április 29-i száma országosan hivatalosan hírül adta Balásházy csődjét. A csődbírósághoz vagyoni bukása okairól benyújtott jelentését tudomásul vették (1970 Tilkovszky Loránt CD30) | [az országgyűlési képviselő] csődbíróság létrehozását indítványozza (1991 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

csődbíróság főnév 3A8 (Jog)
a csődeljárás lefolytatásának a hatáskörével rendelkező bíróság
125. §. A’ csődbiróság azon itéletben, melly által a’ csőd’ megnyitását biróiképen megrendeli, […] a’ bukottnak szorosan meghagyja: hogy bukásának okait a’ hitelezők’ öszvejövetelére kitüzött határnapig irásba foglalva, két példányban a’ csődbiróságnak beadja
(1844 Pesti Hírlap)
A kolozsvári kir.királyi törvényszék, mint csődbiróság még 1855. évben csődöt nyitott Mikó Eszter … vagyonára
(1901 Budapesti Hírlap nov. 6.)
A Budapesti Híradó 1847. április 29-i száma országosan hivatalosan hírül adta Balásházy csődjét. A csődbírósághoz vagyoni bukása okairól benyújtott jelentését tudomásul vették
(1970 Tilkovszky Loránt)
[az országgyűlési képviselő] csődbíróság létrehozását indítványozza
(1991 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások