csúsztat ige 5a

1. ts ’〈(lejtőn) lefelé〉 csúszni enged v. kényszerít’ ❖ [a részecskét] lejtőn lefelé csúsztatja (1850 Jedlik Ányos 8208005, 318) | A glecser mozgásának gyorsasága tömegétől és hajlásának mértékétől függ. A mozgás magyarázata éppen az, hogy a völgy felé hajló tömege a jégnek nyomást gyakorol és ez a nyomás csusztatja az egészet lefelé (1894 PallasLex. CD02) | csomagját hónalja alól az ölébe csúsztatta (1915 Ambrus Zoltán CD10) | A padlóra csúsztatta az ablakpárna kemény, megdermedt hasábját (1969 Domahidy András 1036005, 168).

2. ts ’sima v. síkos felületen súrlódva tol v. húz vmit’ ❖ Majd szüntelen veszdtek a’ jéggel, mellynek hátán tsusztatni-is kellett a’ hajókat (1793 Molnár János C0294, 297) | Bé zárja a’ szökrént, egy asztalt tsúsztat elejbé (1808 Holosovszky Imre C2096, 118) | Mari beilleszkedett a karszékbe, a két udvarló pedig belefogódzott hátúl s mint a szánkót szokás, csúsztatta maga előtt (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3118, 86) | Szatmári kitöltötte a rumot, és az egyik poharat látogatója elé csúsztatta (1985 Eörsi István 9125029, 58).

2a. ’〈végtagját〉 vmely felületre helyezi, és azon tolja v. húzza’ ❖ balkarját […] az asszonyság köténye szalagjához csusztatta (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1889, 80) | A férfitánczosok lassan s egymás után állnak elő; eleinte csöndesen csúsztatják lábukat, majd elkezdenek topogni, csapkodják tenyérrel czombjukat (1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A katona az asszony tejszínfényű combjára bámult, melyen függönyszerűen magasba csúszott a szoknya. Kinyújtotta a kezét, s a combok belső oldalán fölfelé csúsztatta (1969 Bertha Bulcsu 9053006, 132) | Az analitikus legkisebb mozdulatára – már arra is, ha a lábát kissé arrébb csúsztatta a szőnyegen – a páciens ingerülten figyelt föl (1984 Vikár György 1164001, 80).

2b. ’〈alkatrészt, építőelemet stb.〉 vmely számára kialakított pályán, ill. helyre tol v. húz’ ❖ [a fedelet] a’ 4 oszlop között fel ’s alá lehessen tsúsztatni (1805 Pethe Ferenc 8364008, 716) | 3 hosszgerendát cövekelnek le: kettőt, amelyre az ágyutalp kerekei jönnek és a közepébe egyet, amelyen az ágyutalp farkát csusztathatják előre és hátra (1893 PallasLex. CD02) | nútba csúsztatott farostlap (1996 Lakáskultúra CD39) | az égő lámpa sínen csúsztatható (1999 Lakáskultúra CD39).

3. ts (átv is) ’〈sima felületű (és lapos) dolgot〉(vmin súrlódva) vmely szűk v. számára kialakított helyre tesz’ ❖ 1, és 10 közé csúſztauk e’ ſzámokat: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 (1784 Dugonics András C1462, 237) | a tepsiket, melyeket az anyja a kemenczébe csúsztatott (1857 Szegfi Mór 8430005, 15) | – Hát te? csúsztatta Molnár nagymama a Bibliába a hímzett könyvjelzőt (1940 Németh László² 9485002, 29) | A kártyát a leolvasónyílásba csúsztatva (2000 Természet Világa ford. CD50).

3a. (tárgy n. is) (Sp) ’〈labdarúgásban: játékos labdát, ill. lövést〉 a labda felületét súrolva vhova v. vkihez továbbít’ ❖ Rákosi vezette a labdát, Albertnek adta, a középcsatár a 16-oson nem lőtt, hanem a két védő között Oroszhoz csúsztatott, ám az összekötő […] az üres kapu fölé célzott (1960 Népszabadság ápr. 23. C4812, 8) | [Tiefenbach] fejjel csúsztatta a labdát a hálóba (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ts (átv is) ’〈sima (és lapos) dolgot〉 a feltűnést kerülve v. lopva, titokban vhova tesz’ ❖ Kezébe adván Argenis Timonideſnek Poliarkushoz írott Levelét; de nem azon hideget, […] hanem ſokkal nyájaabbat, mellyet a’ petsételés közbe amannak helyébe tsúſztatott (1789 Fejér Antal ford.–Barclay 7103002, 244) | A leány […] egy fényes huszast csusztatott az öreg markába (1861 Zlinszky István C4581, 162) | egeret fogott künn a konyhában a szuszék alatt s aztán az asszonyok valamelyikének az ingvállába csúsztatta a hasítékon át (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | Óra alatt időnként hátba bökött és egy-egy kutyanyelvet csúsztatott hozzám (1956 Becht Rezső CD52).

4a. (ritk) ’〈jövedelmet, pénzösszeget〉(titokban v. illegálisan) nyújt, juttat vkinek’ ❖ stikában 12 milliárdot csúsztattak az egyik banknak (1995 Magyar Hírlap CD09) | a minimálbér felhajtásával csupán a bérek és „csúsztatott” jövedelmek közti sima átváltás történne (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ts ’〈eseményt, tevékenységet, ill. vminek az időpontját〉 későbbre halaszt(ja)’ ❖ a családi pótlék csúsztatott átadása (1991 Országgyűlési Napló CD62) | a reggel 10 órára Londonban kitűzött eseményt kénytelenek voltak 12 órára csúsztatni (1995 Figyelő CD2601) | [a tévécsatornák az újságokban] meghirdetett [kezdési] időpontokat semmibe veszik, és kényük-kedvük szerint csúsztatják, a reklámoktól függően (2000 Magyar Hírlap CD09).

5a. (tárgy n. is) ’〈kötött munkaidő vmely részét beosztott〉 főnöke engedélyével más időpontban teljesíti’ ❖ [a tisztviselő] olykor munkaidő után is bent marad, persze másnap csúsztat (1955 Tabi László C4079, 59) | [a balatoni hajóvezetők, hajógépészek] nyáron több száz túlórát teljesítenek, csúsztatják a munkaidejüket, így a téli munkanapjaikat már nyáron ledolgozzák (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. ts egymásba csúsztat ’〈két v. több egymás melletti dolgot〉 a közöttük levő különbség fokozatos elmosásával eggyé tesz v. egyként kezel’ ❖ bizonyára szerepet játszik az, hogy egymásba csúsztatja (explicite) a modellezés és a megismerés, illetve (implicite) az információs rendszer és a megismerő rendszer fogalmát (1982 Kelemen János² 2029007, 570) | az érdekképviseletek intézményes részvétele a kamarákban szervezetileg egymásba csúsztatja az érdekképviseleteket és a kamarákat, amely nem a funkcionális elkülönülés, hanem inkább az integrálódás irányába hat (1993 Országgyűlési Napló CD62) | A hatalomra került bolsevik típusú politikai pártok mindenhol a hatalomkoncentráció szerveivé váltak, és összekapcsolták, illetve a szervezeti csúcsokon egymásba csúsztatták a párt-, a szakszervezeti, az állami képviseleti, az államigazgatási és a katonai-védelmi szervezeti pozíciókat, valamint a döntési jogköröket (1996 Bihari Mihály CD17) egymásra csúsztat ’ua.’ ❖ két különböző természetű és különböző szintű absztrakciós rendszert egymásra csúsztat (1983 Poszler György 1124005, 124) | érzelmileg egymásra csúsztatnak két merőben különböző dolgot: a svábellenességet, amely (mint minden előítélet) a demokrata felfogás számára elfogadhatatlan és a náciellenességet, mondván: mindkettő németellenesség, holott utóbbinak semmi köze az előítéletekhez, meglehetősen konkrét okokra vezethető vissza (2000 Magyar Hírlap CD09).

7. tn (szépítő is) ’vmely érdek szerint a valóságnak nem (pontosan) megfelelő dolgot állít vki’ ❖ nagyon szeretném […], ha mindenki aki idéz, pontosan idézne, nem csúsztatna (1990 Országgyűlési Napló CD62) | a nagy önigazoló igyekezetben jócskán ferdítettek, csúsztattak, maszatoltak az urak (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Kádár] itt is csúsztat, hiszen felmentését belügyminiszteri funkciójából 1950 júniusában kérte (2000 Huszár Tibor CD17).

Ö: alá~, át~, be~, le~.

ÖU: bele~, ki~.

Vö. CzF. csúsztat · csusztat; ÉrtSz.; TESz. csúszik; ÉKsz.; ÚMTsz.

csúsztat ige 5a
1. tárgyas
(lejtőn) lefelé〉 csúszni enged v. kényszerít
[a részecskét] lejtőn lefelé csúsztatja
(1850 Jedlik Ányos)
A glecser mozgásának gyorsasága tömegétől és hajlásának mértékétől függ. A mozgás magyarázata éppen az, hogy a völgy felé hajló tömege a jégnek nyomást gyakorol és ez a nyomás csusztatja az egészet lefelé
(1894 PallasLex.)
csomagját hónalja alól az ölébe csúsztatta
(1915 Ambrus Zoltán)
A padlóra csúsztatta az ablakpárna kemény, megdermedt hasábját
(1969 Domahidy András)
2. tárgyas
sima v. síkos felületen súrlódva tol v. húz vmit
Majd szüntelen veszdtek a’ jéggel, mellynek hátán tsusztatni-is kellett a’ hajókat
(1793 Molnár János)
Bé zárja a’ szökrént, egy asztalt tsúsztat elejbé
(1808 Holosovszky Imre)
Mari beilleszkedett a karszékbe, a két udvarló pedig belefogódzott hátúl s mint a szánkót szokás, csúsztatta maga előtt
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Szatmári kitöltötte a rumot, és az egyik poharat látogatója elé csúsztatta
(1985 Eörsi István)
2a.
〈végtagját〉 vmely felületre helyezi, és azon tolja v. húzza
balkarját […] az asszonyság köténye szalagjához csusztatta
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
A férfitánczosok lassan s egymás után állnak elő; eleinte csöndesen csúsztatják lábukat, majd elkezdenek topogni, csapkodják tenyérrel czombjukat
(1890 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A katona az asszony tejszínfényű combjára bámult, melyen függönyszerűen magasba csúszott a szoknya. Kinyújtotta a kezét, s a combok belső oldalán fölfelé csúsztatta
(1969 Bertha Bulcsu)
Az analitikus legkisebb mozdulatára – már arra is, ha a lábát kissé arrébb csúsztatta a szőnyegen – a páciens ingerülten figyelt föl
(1984 Vikár György)
2b.
〈alkatrészt, építőelemet stb.〉 vmely számára kialakított pályán, ill. helyre tol v. húz
[a fedelet] a’ 4 oszlop között fel ’s alá lehessen tsúsztatni
(1805 Pethe Ferenc)
3 hosszgerendát cövekelnek le: kettőt, amelyre az ágyutalp kerekei jönnek és a közepébe egyet, amelyen az ágyutalp farkát csusztathatják előre és hátra
(1893 PallasLex.)
nútba csúsztatott farostlap
(1996 Lakáskultúra)
az égő lámpa sínen csúsztatható
(1999 Lakáskultúra)
3. tárgyas (átv is)
〈sima felületű (és lapos) dolgot〉 (vmin súrlódva) vmely szűk v. számára kialakított helyre tesz
1, és 10 közé csúſztauk e’ ſzámokat: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
(1784 Dugonics András)
a tepsiket, melyeket az anyja a kemenczébe csúsztatott
(1857 Szegfi Mór)
– Hát te? csúsztatta Molnár nagymama a Bibliába a hímzett könyvjelzőt
(1940 Németh László²)
A kártyát a leolvasónyílásba csúsztatva
(2000 Természet Világa ford.)
3a. (tárgy n. is) (Sp)
〈labdarúgásban: játékos labdát, ill. lövést〉 a labda felületét súrolva vhova v. vkihez továbbít
Rákosi vezette a labdát, Albertnek adta, a középcsatár a 16-oson nem lőtt, hanem a két védő között Oroszhoz csúsztatott, ám az összekötő […] az üres kapu fölé célzott
(1960 Népszabadság ápr. 23.)
[Tiefenbach] fejjel csúsztatta a labdát a hálóba
(1995 Magyar Hírlap)
4. tárgyas (átv is)
〈sima (és lapos) dolgot〉 a feltűnést kerülve v. lopva, titokban vhova tesz
Kezébe adván Argenis Timonideſnek Poliarkushoz írott Levelét; de nem azon hideget, […] hanem ſokkal nyájaabbat, mellyet a’ petsételés közbe amannak helyébe tsúſztatott
(1789 Fejér Antal ford.Barclay)
A leány […] egy fényes huszast csusztatott az öreg markába
(1861 Zlinszky István)
egeret fogott künn a konyhában a szuszék alatt s aztán az asszonyok valamelyikének az ingvállába csúsztatta a hasítékon át
(1893 Mikszáth Kálmán)
Óra alatt időnként hátba bökött és egy-egy kutyanyelvet csúsztatott hozzám
(1956 Becht Rezső)
4a. (ritk)
〈jövedelmet, pénzösszeget〉 (titokban v. illegálisan) nyújt, juttat vkinek
stikában 12 milliárdot csúsztattak az egyik banknak
(1995 Magyar Hírlap)
a minimálbér felhajtásával csupán a bérek és „csúsztatott” jövedelmek közti sima átváltás történne
(2000 Magyar Hírlap)
5. tárgyas
〈eseményt, tevékenységet, ill. vminek az időpontját〉 későbbre halaszt(ja)
a családi pótlék csúsztatott átadása
(1991 Országgyűlési Napló)
a reggel 10 órára Londonban kitűzött eseményt kénytelenek voltak 12 órára csúsztatni
(1995 Figyelő)
[a tévécsatornák az újságokban] meghirdetett [kezdési] időpontokat semmibe veszik, és kényük-kedvük szerint csúsztatják, a reklámoktól függően
(2000 Magyar Hírlap)
5a. (tárgy n. is)
〈kötött munkaidő vmely részét beosztott〉 főnöke engedélyével más időpontban teljesíti
[a tisztviselő] olykor munkaidő után is bent marad, persze másnap csúsztat
(1955 Tabi László)
[a balatoni hajóvezetők, hajógépészek] nyáron több száz túlórát teljesítenek, csúsztatják a munkaidejüket, így a téli munkanapjaikat már nyáron ledolgozzák
(2000 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
egymásba csúsztat
〈két v. több egymás melletti dolgot〉 a közöttük levő különbség fokozatos elmosásával eggyé tesz v. egyként kezel
bizonyára szerepet játszik az, hogy egymásba csúsztatja (explicite) a modellezés és a megismerés, illetve (implicite) az információs rendszer és a megismerő rendszer fogalmát
(1982 Kelemen János²)
az érdekképviseletek intézményes részvétele a kamarákban szervezetileg egymásba csúsztatja az érdekképviseleteket és a kamarákat, amely nem a funkcionális elkülönülés, hanem inkább az integrálódás irányába hat
(1993 Országgyűlési Napló)
A hatalomra került bolsevik típusú politikai pártok mindenhol a hatalomkoncentráció szerveivé váltak, és összekapcsolták, illetve a szervezeti csúcsokon egymásba csúsztatták a párt-, a szakszervezeti, az állami képviseleti, az államigazgatási és a katonai-védelmi szervezeti pozíciókat, valamint a döntési jogköröket
(1996 Bihari Mihály)
egymásra csúsztat
ua.
két különböző természetű és különböző szintű absztrakciós rendszert egymásra csúsztat
(1983 Poszler György)
érzelmileg egymásra csúsztatnak két merőben különböző dolgot: a svábellenességet, amely (mint minden előítélet) a demokrata felfogás számára elfogadhatatlan és a náciellenességet, mondván: mindkettő németellenesség, holott utóbbinak semmi köze az előítéletekhez, meglehetősen konkrét okokra vezethető vissza
(2000 Magyar Hírlap)
7. tárgyatlan (szépítő is)
vmely érdek szerint a valóságnak nem (pontosan) megfelelő dolgot állít vki
nagyon szeretném […], ha mindenki aki idéz, pontosan idézne, nem csúsztatna
(1990 Országgyűlési Napló)
a nagy önigazoló igyekezetben jócskán ferdítettek, csúsztattak, maszatoltak az urak
(1997 Magyar Hírlap)
[Kádár] itt is csúsztat, hiszen felmentését belügyminiszteri funkciójából 1950 júniusában kérte
(2000 Huszár Tibor)
ÖU: belecsúsztat, kicsúsztat
Vö. CzF. csúsztat · csusztat; ÉrtSz.; TESz. csúszik; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások