dandár fn 4A2

1. (tulajdonnév részeként is) (Kat) ’rendsz. néhány (azonos fegyvernemhez tartozó) zászlóaljból és szakszolgálati alegységekből álló katonai szervezeti egység(et alkotó katonák összessége), ill. a teljes (had)seregnél kisebb katonai egység’ ❖ a’ dandártól vezetik bástyára (1772 Orczy Lőrinc 7249001, 6) | a dombon egy kis dandár mutatkozék. Huszan lehettek, fényes de porlepett öltözetben, tajtékzó és kifárasztott lovakkal (1847 Kemény Zsigmond 8235022, 85) | Schurrter – 5 zászlóalj, aránylagos lovasság és tüzérség által képezett – dandárával 18-án Brassóba megérkezett (1869 Orbán Balázs 8340014, 189) | a Zichy-dandár elszakadt a főseregtől, sőt a Karger dandára sem érkezett meg (1896 Gracza György CD45) | [a magyar királyi honvédségben] a budapesti, székesfehérvári, szombathelyi és debreceni vegyes dandárban 1-1, a pécsiben 2 árkász század [van] (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 202) | Ha a robbantás sikerül, alighanem az egész dandár odavész (1941 Bánlaky József CD16) | Duna Légvédelmi Dandár (1994 Magyar Hírlap CD09) | A szárazföldi erőknél három összfegyvernemi dandárt alakítanak ki az ország keleti, nyugati és déli körzeteiben (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. (jelzőként) (átv is) ’vhány ilyen egységet alkotó 〈katonaság〉, ill. vhány ilyen egységnyi 〈katona〉’ ❖ feloszlattak az előbbi junta által alakított három dandár nemzeti lövészek (1842 Pesti Hírlap CD61) | Oldalt volt egy nádas, abból egy dandár tatárság tört elő (1860 Jókai Mór CD18) | Katonabál! Kinek ne jutna eszébe egyszerre egy sereg szakácsnő, egy dandár szobaleány (1876 Ágai Adolf C0547, 263) | A bal szárnyat egy dandár lovassal a vízhez állítottam (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | Hadosztály: Főhadiszállás és három dandár tüzérséggel, segédcsapatokkal és hadtáp támogatással egy dandártábornok parancsnoksága alatt (1997 Tények könyve CD37).

1b. (jelzőként) (ritk, Kat) ’vhány ilyen egység által képviselt 〈haderő〉’ ❖ A főtámadással megbízott balszárnyat Radetzky aránylag elég erősre, 3 dandár erejűre szabta (1942 Bánlaky József CD16) | A bolsevista kormány a vörös hadseregen belül minden hadosztály részére egy vörös dandár erejű vörös gárdát szervezett (1942 Bánlaky József CD16) | Csongrádot az egy dandár erejű IV. határvéd kerületi parancsnokság, Tokajt pedig a 21. ezredparancsnokság tartotta (1-1 zászlóalj és üteg) (1990 Fogarassy László CD52).

1c. (rég) ’〈(had)seregben:〉derékhad, középhad’ ❖ Dandár. R. Meditullium exercitus (1803 Sándor István C3667, 41) | Közepére a’ derék ervel, dandárral (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 125) | [Zrínyi szerint] a központi sereg lenne a dandára, a derékhada a végbelinek; azt az ország, ezt a király fizetné, s a kettő a haza oltalmában összeműködnék (1900 Széchy Károly CD55).

1d. (rég, átv is) ’〈(had)seregben:〉előhad’ ❖ A’ Dandáron értek Avand-Gárdát, a’ mint Frantziáson nevezik (1785 Magyar Hírmondó C0273, Toldalék 13) | Dandár: Avant-Gárda (1813 Hazai és Külföldi Tudósítások C0201, 64) | A’ Dandár (Avant garde) és Horn Generalnak Brigádája az ellenség jobb szárnyát Weinberg mellett megtámadta (1813 Hazai és Külföldi Tudósítások C0201, 172) | A szöszke dandár [ti. Erzsike] aztán nyargalt kengyelfutónak, előre belármázni udvart és házat az örömhírrel, hogy megjött a keresztapa! (1875 Jókai Mór CD18).

1e. (rég) ’egy zászló alatt hadba vonuló katonai alakulat, bandérium, ill. ennek címeres zászlója’ ❖ a’ Hadi Rend tnjek ſzemeimbe, Borzaſztó rémülést ejt ez érzésimbe: Had vezérl jelek, fegyveres dandárok, Ékesítik ket mint fényl súgárok (1789 Révai Miklós C0794, [X]) | Dandár: egy tsoport, v. tsata, v. tsapat ſereg, egy záſzló-allya (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 30) | Banderium: Zászlóall; dandár (1835 Kunoss Endre C2852, 11) | már már ki lehet tűzni felettük a’ diadali dandárt (1841 Széchenyi István C3876, 360) | Itt látom körülötted az ország főkapitányait mind egy gyülekezetben; de hol vannak a dandáraik? A bandériumaik? A csatáik? Egyetlen zászlóaljat sem látok, se gyalog, se lóháton. Hol vannak? (1892 Jókai Mór CD18) | csak a zsoldosokra és a püspöki és tiszti banderiumokra számíthat az ország, a vármegyei dandárokra nem (1904 Nagy képes világtörténet CD03).

2. (birtokszóként) ’emberek, állatok, (tárgyi) dolgok serege, nagy(obb) csoportja’ ❖ a’ farkas bárányseregekre rohanván, a’ kuvaszok’ dandári között sírjába hanyatlik (1806 Verseghy Ferenc C4441, 213) | a’ bajok hosszu dandárát (1842 Pesti Hírlap CD61) | itt van egész dandára a hirlapoknak, a mik kapva-kapnak a tollforgató emberen (1900 Jókai Mór C5311, CIX) | döglegyek dandárja (1915 Kassák Lajos CD10) | zsibvásári árusok egész dandárja vonult fel [az árverésen] (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 43) | a formatervezők, designerek, művészi és műszaki alkotók dandárja (1997 Lakáskultúra CD39).

3. (birtokszóként) ’vminek a nagy, es. túlnyomó része, java’ ❖ 22-dik Juliusban el-kezdett az essö lanyházni, 2-dikig türhetöen esett, de bezzeg Anna eſtvéjén el-érkezett a’ dandárja (1793 Bécsi Magyar Merkurius C0342, 535) | húsz év alatt ez a mi generációnk volt az, amelyik elvégezte a magyar irodalmi termelés dandárát (1931 Móricz Zsigmond CD10) | [A távdolgozók] egy héten legföljebb kétszer látogatnak el munkahelyükre, mivel a munka dandárját lakásukban végzik (1997 Magyar Hírlap CD09) | Tevékenységem dandárját az első 4-5 évben a rekonstrukciós építkezés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása tette ki (1999 Soproni Szemle CD52).

3a. (birtokszóként v. egysz 3. sz-ű birt szjellel) ’vmely tevékenység, folyamat legfontosabb, legintenzívebb része, ill. annak ideje, idénye’ ❖ Most van a dandárja réten a munkának, De foga nem fűlik ahhoz e gazdának (1846 Arany János 8014001, 105) | mi nem katolizáltunk, amikor dandárját élte nálunk az ellenreformáció (1969 Domahidy András 1036005, 156) | a költségvetési vita dandárja alatt (1992 Országgyűlési Napló CD62) | A Dél-Alföldön először szervezett nagyszabású dinnyeünnepre a dinnyeérés dandárján, augusztus második hétvégéjén kerül sor (1995 Magyar Hírlap CD09) | a kárpótlás dandárjában potom összegekért lehetett termőföldhöz jutni (2000 Figyelő CD2601).

4. (rég) ’〈egyfajta tűzfegyver megnevezéseként〉’ ❖ a’ támentalan dandárak, öldöklő kardok, dárdák, és más taglást, konczolást, halált nemző eszközök (1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford. 7401003, 121).

UB: -parancsnok.

ÖU: lovas~, segéd~.

Sz: dandárnyi, dandárság.

Vö. CzF. dandár²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dandár¹, dandárja, dandárján

dandár főnév 4A2
1. (tulajdonnév részeként is) (Kat)
rendsz. néhány (azonos fegyvernemhez tartozó) zászlóaljból és szakszolgálati alegységekből álló katonai szervezeti egység(et alkotó katonák összessége), ill. a teljes (had)seregnél kisebb katonai egység
a’ dandártól vezetik bástyára
(1772 Orczy Lőrinc)
a dombon egy kis dandár mutatkozék. Huszan lehettek, fényes de porlepett öltözetben, tajtékzó és kifárasztott lovakkal
(1847 Kemény Zsigmond)
Schurrter – 5 zászlóalj, aránylagos lovasság és tüzérség által képezett – dandárával 18-án Brassóba megérkezett
(1869 Orbán Balázs)
a Zichy-dandár elszakadt a főseregtől, sőt a Karger dandára sem érkezett meg
(1896 Gracza György)
[a magyar királyi honvédségben] a budapesti, székesfehérvári, szombathelyi és debreceni vegyes dandárban 1-1, a pécsiben 2 árkász század [van]
(1930 TolnaiÚjLex.)
Ha a robbantás sikerül, alighanem az egész dandár odavész
(1941 Bánlaky József)
Duna Légvédelmi Dandár
(1994 Magyar Hírlap)
A szárazföldi erőknél három összfegyvernemi dandárt alakítanak ki az ország keleti, nyugati és déli körzeteiben
(1997 Magyar Hírlap)
1a. (jelzőként) (átv is)
vhány ilyen egységet alkotó 〈katonaság〉, ill. vhány ilyen egységnyi 〈katona〉
feloszlattak az előbbi junta által alakított három dandár nemzeti lövészek
(1842 Pesti Hírlap)
Oldalt volt egy nádas, abból egy dandár tatárság tört elő
(1860 Jókai Mór)
Katonabál! Kinek ne jutna eszébe egyszerre egy sereg szakácsnő, egy dandár szobaleány
(1876 Ágai Adolf)
A bal szárnyat egy dandár lovassal a vízhez állítottam
(1904 Nagy képes világtörténet)
Hadosztály: Főhadiszállás és három dandár tüzérséggel, segédcsapatokkal és hadtáp támogatással egy dandártábornok parancsnoksága alatt
(1997 Tények könyve)
1b. (jelzőként) (ritk, Kat)
vhány ilyen egység által képviselt 〈haderő〉
A főtámadással megbízott balszárnyat Radetzky aránylag elég erősre, 3 dandár erejűre szabta
(1942 Bánlaky József)
A bolsevista kormány a vörös hadseregen belül minden hadosztály részére egy vörös dandár erejű vörös gárdát szervezett
(1942 Bánlaky József)
Csongrádot az egy dandár erejű IV. határvéd kerületi parancsnokság, Tokajt pedig a 21. ezredparancsnokság tartotta (1-1 zászlóalj és üteg)
(1990 Fogarassy László)
1c. (rég)
(had)seregben:〉 derékhad, középhad
Dandár. R.régi Meditullium exercitus
(1803 Sándor István)
Közepére a’ derék ervel, dandárral
(1803 Baróti Szabó Dávid)
[Zrínyi szerint] a központi sereg lenne a dandára, a derékhada a végbelinek; azt az ország, ezt a király fizetné, s a kettő a haza oltalmában összeműködnék
(1900 Széchy Károly)
1d. (rég, átv is)
(had)seregben:〉 előhad
A’ Dandáron értek Avand-Gárdát, a’ mint Frantziáson nevezik
(1785 Magyar Hírmondó)
Dandár: Avant-Gárda
(1813 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A’ Dandár (Avant garde) és Horn Generalnak Brigádája az ellenség jobb szárnyát Weinberg mellett megtámadta
(1813 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A szöszke dandár [ti. Erzsike] aztán nyargalt kengyelfutónak, előre belármázni udvart és házat az örömhírrel, hogy megjött a keresztapa!
(1875 Jókai Mór)
1e. (rég)
egy zászló alatt hadba vonuló katonai alakulat, bandérium, ill. ennek címeres zászlója
a’ Hadi Rend tnjek ſzemeimbe, Borzaſztó rémülést ejt ez érzésimbe: Had vezérl jelek, fegyveres dandárok, Ékesítik ket mint fényl súgárok
(1789 Révai Miklós)
Dandár: egy tsoport, v.vagy tsata, v.vagy tsapat ſereg, egy záſzló-allya
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Banderium: Zászlóall; dandár
(1835 Kunoss Endre)
már már ki lehet tűzni felettük a’ diadali dandárt
(1841 Széchenyi István)
Itt látom körülötted az ország főkapitányait mind egy gyülekezetben; de hol vannak a dandáraik? A bandériumaik? A csatáik? Egyetlen zászlóaljat sem látok, se gyalog, se lóháton. Hol vannak?
(1892 Jókai Mór)
csak a zsoldosokra és a püspöki és tiszti banderiumokra számíthat az ország, a vármegyei dandárokra nem
(1904 Nagy képes világtörténet)
2. (birtokszóként)
emberek, állatok, (tárgyi) dolgok serege, nagy(obb) csoportja
a’ farkas bárányseregekre rohanván, a’ kuvaszok’ dandári között sírjába hanyatlik
(1806 Verseghy Ferenc)
a’ bajok hosszu dandárát
(1842 Pesti Hírlap)
itt van egész dandára a hirlapoknak, a mik kapva-kapnak a tollforgató emberen
(1900 Jókai Mór)
döglegyek dandárja
(1915 Kassák Lajos)
zsibvásári árusok egész dandárja vonult fel [az árverésen]
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
a formatervezők, designerek, művészi és műszaki alkotók dandárja
(1997 Lakáskultúra)
3. (birtokszóként)
vminek a nagy, es. túlnyomó része, java
22-dik Juliusban el-kezdett az essö lanyházni, 2-dikig türhetöen esett, de bezzeg Anna eſtvéjén el-érkezett a’ dandárja
(1793 Bécsi Magyar Merkurius)
húsz év alatt ez a mi generációnk volt az, amelyik elvégezte a magyar irodalmi termelés dandárát
(1931 Móricz Zsigmond)
[A távdolgozók] egy héten legföljebb kétszer látogatnak el munkahelyükre, mivel a munka dandárját lakásukban végzik
(1997 Magyar Hírlap)
Tevékenységem dandárját az első 4-5 évben a rekonstrukciós építkezés anyagi és személyi feltételeinek biztosítása tette ki
(1999 Soproni Szemle)
3a. (birtokszóként v. egysz 3. sz-ű birt szjellel)
vmely tevékenység, folyamat legfontosabb, legintenzívebb része, ill. annak ideje, idénye
Most van a dandárja réten a munkának, De foga nem fűlik ahhoz e gazdának
(1846 Arany János)
mi nem katolizáltunk, amikor dandárját élte nálunk az ellenreformáció
(1969 Domahidy András)
a költségvetési vita dandárja alatt
(1992 Országgyűlési Napló)
A Dél-Alföldön először szervezett nagyszabású dinnyeünnepre a dinnyeérés dandárján, augusztus második hétvégéjén kerül sor
(1995 Magyar Hírlap)
a kárpótlás dandárjában potom összegekért lehetett termőföldhöz jutni
(2000 Figyelő)
4. (rég)
〈egyfajta tűzfegyver megnevezéseként〉
a’ támentalan dandárak, öldöklő kardok, dárdák, és más taglást, konczolást, halált nemző eszközök
(1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford.)
ÖU: lovasdandár, segéddandár
Sz: dandárnyi, dandárság
Vö. CzF. dandár²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. dandár¹, dandárja, dandárján

Beállítások