dátál (1a) l. datál

datál ts ige 1a (vál)dátál (rég)

1. ’〈kül. írás(műve)t〉 a keletkezési idejét (és helyét) jelölő dátummal ellát; keltez’ ❖ A legutolsó Leveledet 8-a xbris Datáltad Kassán (1786 Kazinczy Ferenc C2554, 89) | Ma a seregnek, tegnapról datált tudósitás szerint, át kellett vonulnia a Tiszán (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az 1880. évi február 3-án datált egyesség (1882 Ágoston János C0562, 38) | 380-ban september 8-án megszakad a Sirmiumból datált császári rendeletek sora (1904 ÓkoriLex. CD28) | [Kapoli Antal fafaragó] nemcsak szignálta és datálta munkáit (mint tudatos alkotó), hanem legtöbbre rá is írta […]: Készült Kopaszhegy-pusztán (1972 Mándoki László 2021050, 1029).

2. ’〈vmely dolgot, ill. lezajlott v. tervezett eseményt〉 vmely időpontra v. időszakra tesz, ahhoz rögzít’ ❖ Ezen valódi clenodiumnak [= kincsnek, ti. az ezüst ékszernek] főbecsét az teszi, hogy [történészek által] datálva van (1868 Rómer Flóris CD57) | az I. Béla és Sz. László érmeivel datált földvári (Arad m.) temető leletei (1900 Nagy Géza CD20) | Furtwängler, a ki Phidias működésének úgynevezett cimoni korát egyenesen tagadásba veszi, a Promachos szobrot 445–440 közé datálja (1904 ÓkoriLex. CD28) | az illetményrendszer életbelépését 1993. január 1-jére datálja a törvény (1992 Országgyűlési Napló CD62).

3. ’vmely időponttól, időszaktól számít vmit’ ❖ a szüléknek gyermekeik nevelhetésbeli jusa a természet könyvébe van irva, ezen szülői privilegium magát a világ teremtése idejétől dátálja (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Rudnyánszky Flórián Barsnak első alispánja, kinek hazafiúsága nem martius óta datáltatik (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Az oláhok politikai egyénisége voltaképen 1330-tól fogva datálható, midőn havasaik szorosaiban I. Károly seregét megsemmisítették (1892 Pór Antal CD55) | Az euroatlanti világ elhúzódó, a bolygó egész gazdálkodására kiható és most oldódó furcsa recesszióját az olajválságtól szokás datálni (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. (ritk) ’〈vmely helyzetet, állapotot stb.〉 okozatként származtat, eredeztet vhonnan’ ❖ Nagy Pál mint törvényhozó az embert csak igen tökéletlen teremtésnek tekintetvén, teljeséggel nem foghatja meg, honnan dátáltatnék a magyar nemes embernek ama különös tökéletességi privilegiuma (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A [Vay] család ezen I. Ádámtól eredő ága r. kat. vallásu, amely onnan datálható, hogy I. Ádám fia II. Ádám, hogy kegyelmet könnyebben nyerhessen III. Károlytól, áttért (1897 PallasLex. CD02) | A „kultúra” irányítói egzisztenciálisan is lehetetlenné akartak tenni, s csak a néhány jó barátnak köszönhetem, hogy „ép” bőrrel megúsztam ezeket az éveket (még akkor is, ha ez idő tájt szereztem gyomorfekélyt, és innen datálható jelenlegi bajom is) (1989 Keresztury Tibor 2001011, 54).

J: dátumoz.

Vö. ÉrtSz.; TESz. dátum; ÉKsz.; SzT. ~, datált; IdSz.

dátál lásd datál
datál tárgyas ige 1a (vál)
dátál 1a (rég)
1.
〈kül. írás(műve)t〉 a keletkezési idejét (és helyét) jelölő dátummal ellát; keltez
A legutolsó Leveledet 8-a xbris Datáltad Kassán
(1786 Kazinczy Ferenc)
Ma a seregnek, tegnapról datált tudósitás szerint, át kellett vonulnia a Tiszán
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
az 1880. évi február 3-án datált egyesség
(1882 Ágoston János)
380-ban september 8-án megszakad a Sirmiumból datált császári rendeletek sora
(1904 ÓkoriLex.)
[Kapoli Antal fafaragó] nemcsak szignálta és datálta munkáit (mint tudatos alkotó), hanem legtöbbre rá is írta […]: Készült Kopaszhegy-pusztán
(1972 Mándoki László)
2.
〈vmely dolgot, ill. lezajlott v. tervezett eseményt〉 vmely időpontra v. időszakra tesz, ahhoz rögzít
Ezen valódi clenodiumnak [= kincsnek, ti. az ezüst ékszernek] főbecsét az teszi, hogy [történészek által] datálva van
(1868 Rómer Flóris)
az I. Béla és Sz.Szent László érmeivel datált földvári (Arad m.megye) temető leletei
(1900 Nagy Géza)
Furtwängler, a ki Phidias működésének úgynevezett cimoni korát egyenesen tagadásba veszi, a Promachos szobrot 445–440 közé datálja
(1904 ÓkoriLex.)
az illetményrendszer életbelépését 1993. január 1-jére datálja a törvény
(1992 Országgyűlési Napló)
3.
vmely időponttól, időszaktól számít vmit
a szüléknek gyermekeik nevelhetésbeli jusa a természet könyvébe van irva, ezen szülői privilegium magát a világ teremtése idejétől dátálja
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
Rudnyánszky Flórián Barsnak első alispánja, kinek hazafiúsága nem martius óta datáltatik
(1848 Kossuth Hírlapja)
Az oláhok politikai egyénisége voltaképen 1330-tól fogva datálható, midőn havasaik szorosaiban I. Károly seregét megsemmisítették
(1892 Pór Antal)
Az euroatlanti világ elhúzódó, a bolygó egész gazdálkodására kiható és most oldódó furcsa recesszióját az olajválságtól szokás datálni
(1996 Magyar Hírlap)
4. (ritk)
〈vmely helyzetet, állapotot stb.〉 okozatként származtat, eredeztet vhonnan
Nagy Pál mint törvényhozó az embert csak igen tökéletlen teremtésnek tekintetvén, teljeséggel nem foghatja meg, honnan dátáltatnék a magyar nemes embernek ama különös tökéletességi privilegiuma
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
A [Vay] család ezen I. Ádámtól eredő ága r. kat.római katolikus vallásu, amely onnan datálható, hogy I. Ádám fia II. Ádám, hogy kegyelmet könnyebben nyerhessen III. Károlytól, áttért
(1897 PallasLex.)
A „kultúra” irányítói egzisztenciálisan is lehetetlenné akartak tenni, s csak a néhány jó barátnak köszönhetem, hogy „ép” bőrrel megúsztam ezeket az éveket (még akkor is, ha ez idő tájt szereztem gyomorfekélyt, és innen datálható jelenlegi bajom is)
(1989 Keresztury Tibor)
Vö. ÉrtSz.; TESz. dátum; ÉKsz.; SzT. ~, datált; IdSz.

Beállítások