datálás fn 4A (vál)

1. ’a datál igével kifejezett cselekvés’ ❖ III. Incze az, a kinek egy oklevélből sem maradhatott el az annus ponitificatus; a fősúly erre volt fektetve, a többi keltezési formula inkább csak a traditio kedveért lett a datálásnál alkalmazva (1876 Knauz Nándor CD57).

2. ’vmely alkotáson, kül. írás() végén feltüntetett dátum, keltezés’ ❖ A kisszékek peremén vagy a lapjuk alján, ritkábban a felső rész díszítményei közé iktatva gyakori a felirat, a datálás (1979 NéprajziLex. CD47) | a Népoktatónak a cenzúrázott kézirata megvan az OSZK Kézirattárában, 1839. november 28-i cenzori datálással (1990 D. Mátai Mária CD30).

3. ’vmi létrejöttének, fennállásának stb. feltételezett ideje, időpontja’ ❖ [az első görög színházak] a legkorábbi datálás szerint is csak a Kr. e. 5. század végső évtizedeiben keletkezhettek (1904 ÓkoriLex. CD28) | A lőcsei kiadás 1629-es datálása sem állja meg a helyét: az Ali basa históriáját Lőcsén olyan betűtípussal nyomtatták, amelyet a Brewer-nyomda […] 1634-től évtizedeken keresztül használt (1999 Pavercsik Ilona CD40).

Sz: datálású.

datálás főnév 4A (vál)
1.
a datál igével kifejezett cselekvés
III. Incze az, a kinek egy oklevélből sem maradhatott el az annus ponitificatus; a fősúly erre volt fektetve, a többi keltezési formula inkább csak a traditio kedveért lett a datálásnál alkalmazva
(1876 Knauz Nándor)
2.
vmely alkotáson, kül. írás() végén feltüntetett dátum, keltezés
A kisszékek peremén vagy a lapjuk alján, ritkábban a felső rész díszítményei közé iktatva gyakori a felirat, a datálás
(1979 NéprajziLex.)
a Népoktatónak a cenzúrázott kézirata megvan az OSZKOrszágos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában, 1839. november 28-i cenzori datálással
(1990 D. Mátai Mária)
3.
vmi létrejöttének, fennállásának stb. feltételezett ideje, időpontja
[az első görög színházak] a legkorábbi datálás szerint is csak a Kr. e.Krisztus előtti 5. század végső évtizedeiben keletkezhettek
(1904 ÓkoriLex.)
A lőcsei kiadás 1629-es datálása sem állja meg a helyét: az Ali basa históriáját Lőcsén olyan betűtípussal nyomtatták, amelyet a Brewer-nyomda […] 1634-től évtizedeken keresztül használt
(1999 Pavercsik Ilona)
Sz: datálású

Beállítások