dátumoz ts ige 4a

1. ’〈kül. írás(műve)t〉 dátummal, keltezéssel ellát, keltez’ ❖ A kötet utolsó dátumozott verse (1971 Keresztury Dezső CD30) | csak három ilyen, a művész által szignált és dátumozott nagyítás készült erről a híres [fénykép]felvételről (1996 Magyar Hírlap CD09) | az utolsó […], augusztus 31-ével dátumozott levél (1999 Magyar Hírlap CD09) | [ha] az átutaláson nincs év, hó és nap feltüntetve, a banki program azt automatikusan a bejövés napjára dátumozza (1999 Figyelő CD2601).

2. (tárgy n. is) ’〈vmely (lezajlott v. tervezett) eseményt〉 vmely időpontra v. időszakra tesz, ahhoz rögzít’ ❖ A tényeket felsoroltuk, hogy miként, honnan kell dátumozni a históriát [ti. Ady Endrének R. Máriával való szakítását] (1932 Révész Béla CD10) | 1582-ig a Julián-naptár volt használatban, tehát Nostradamus e szerint dátumozott. Ő nemcsak csillagjós, de jó csillagász is lehetett, mert bizonyosnak látszik, hogy kiszámított egy európai napfogyatkozást 1999. július 29-ére (1999 Természet Világa CD50).

3. (ritk) ’〈vmely helyzetet, állapotot〉 okozatként származtat, eredeztet vmiből’ ❖ Az újkádárizmus tehát nem a szocialisták választási győzelmének az eredménye, nem abból nő ki, és nem is onnan dátumozható (1995 Magyar Hírlap CD09).

J: datál.

dátumoz tárgyas ige 4a
1.
〈kül. írás(műve)t〉 dátummal, keltezéssel ellát, keltez
A kötet utolsó dátumozott verse
(1971 Keresztury Dezső)
csak három ilyen, a művész által szignált és dátumozott nagyítás készült erről a híres [fénykép]felvételről
(1996 Magyar Hírlap)
az utolsó […], augusztus 31-ével dátumozott levél
(1999 Magyar Hírlap)
[ha] az átutaláson nincs év, hó és nap feltüntetve, a banki program azt automatikusan a bejövés napjára dátumozza
(1999 Figyelő)
2. (tárgy n. is)
〈vmely (lezajlott v. tervezett) eseményt〉 vmely időpontra v. időszakra tesz, ahhoz rögzít
A tényeket felsoroltuk, hogy miként, honnan kell dátumozni a históriát [ti. Ady Endrének R. Máriával való szakítását]
(1932 Révész Béla)
1582-ig a Julián-naptár volt használatban, tehát Nostradamus e szerint dátumozott. Ő nemcsak csillagjós, de jó csillagász is lehetett, mert bizonyosnak látszik, hogy kiszámított egy európai napfogyatkozást 1999. július 29-ére
(1999 Természet Világa)
3. (ritk)
〈vmely helyzetet, állapotot〉 okozatként származtat, eredeztet vmiből
Az újkádárizmus tehát nem a szocialisták választási győzelmének az eredménye, nem abból nő ki, és nem is onnan dátumozható
(1995 Magyar Hírlap)
J: datál

Beállítások