de facto (hsz-i, mn-i és partikulai értékben, a 0 kód szerint, ragozatlanul) (vál)

I. (hsz-i értékben) (Jog is)

’〈gyakr. a de juréval szemben:〉(nem jogszabályban, törvényben, szerződésben rögzítve v. jóváhagyva, de) tény szerint, ténylegesen, gyakorlatilag’ ❖ Magyarország végre nem csak de jure – hanem de facto is […] independens [= független] lesz (1831 Széchenyi István CD1501) | az idegen hatalmak képviselői területkívüliséget élveznek, vagyis a büntethetőség szempontjából úgy tekintetnek, mintha nem volnának itt. De facto ugyan itt vannak, de jure azonban a külföldön vannak (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | Az erdélyi püspökkel folytatott hosszú harcok során a magyar királyok támogatásával sikerült a meggyesi dékán szászföldi egyházi fennhatóságát ha nem is elismertetni, de de facto biztosítani (1940 Deér József CD22) | A Nádasdyak nemcsak „állítólag” voltak a XVI–XVII. században Pusztacsalád birtokosai – mint ezt Csatkai hitte, – hanem de facto is (1977 Katona Imre CD52) | Mind a két fél arra törekszik, hogy a másik érveit ne csak de facto tegye érvénytelenné, hanem de satirico is, tehát kimutassa az ellenfél érveiben a nevetségesen hibás elemeket (1983 Szalay Károly 1144011, 151) | A kormány nem ülésezik a héten, így bár de facto Frajnát megbízhatja a miniszterelnök a felügyeleti teendők ellátásával, ám jogilag erre nincs lehetősége (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. (mn-i értékben, jelzőként) (Jog v. Pol is)

(nem jogszabály által rögzített v. jóváhagyott, nem hivatalos, de) valójában meglevő, működő, ill. megtörtént; tényleges’ ❖ a számtalan inditványok és a de facto lépések (1842 Széchenyi István CD1501) | [Clarendon] emlékezetbe hozza Nagy-Britannia törekvését a spanyol de facto kormány elleni fegyveres intervenczió elháritására 1823-ban (1879 Kossuth Lajos CD32) | a Vágó hadtest de facto helyettes parancsnoka (1963 Fogarassy László CD52) | Jelenleg a hálózatkezelő szoverek területén a Novell […] NetWare termékei jelentik a de facto szabványokat (1989 Tények könyve CD37).

III. (partikulai értékben) (vál)

’〈eltérő vélekedéssel szemben is: a (szerkezetes) állítm-ban kifejtett esemény, jelenség, helyzet tény voltának v. jelentőségének kif-ére〉’ ❖ olly eszes mint Democritus, meglehet, de körülállási, helyezete, könyvtül irtózása […] távul tartják őtet de facto ezen most nevezett tudományoktul (1830 Széchenyi István CD1501) | A gyönyör valóban az egyetlen állapot, melyben az egész külső világ tényleg megsemmisül és a lélek egy pillanatra de facto magára marad (1910 Babits Mihály CD10) | a legdemokratikusabb választások is de facto azt jelentik, hogy az általam választott párt egész politikai üzletét úgy „vettem meg”, hogy a magam részéről egyidejűleg kidobtam az ablakon az összes más politikai üzletet (1989 Liska Tibor 2015038, 53) | Az újabb csecsen háború de facto már elkezdődött (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. IdSz.

de facto (hsz-i, mn-i és partikulai értékben, a 0 kód szerint, ragozatlanul) (vál)
I. (hsz-i értékben) (Jog is)
〈gyakr. a de juréval szemben:〉 (nem jogszabályban, törvényben, szerződésben rögzítve v. jóváhagyva, de) tény szerint, ténylegesen, gyakorlatilag
Magyarország végre nem csak de jure – hanem de facto is […] independens [= független] lesz
(1831 Széchenyi István)
az idegen hatalmak képviselői területkívüliséget élveznek, vagyis a büntethetőség szempontjából úgy tekintetnek, mintha nem volnának itt. De facto ugyan itt vannak, de jure azonban a külföldön vannak
(1898 Mikszáth Kálmán)
Az erdélyi püspökkel folytatott hosszú harcok során a magyar királyok támogatásával sikerült a meggyesi dékán szászföldi egyházi fennhatóságát ha nem is elismertetni, de de facto biztosítani
(1940 Deér József)
A Nádasdyak nemcsak „állítólag” voltak a XVI–XVII. században Pusztacsalád birtokosai – mint ezt Csatkai hitte, – hanem de facto is
(1977 Katona Imre)
Mind a két fél arra törekszik, hogy a másik érveit ne csak de facto tegye érvénytelenné, hanem de satirico is, tehát kimutassa az ellenfél érveiben a nevetségesen hibás elemeket
(1983 Szalay Károly)
A kormány nem ülésezik a héten, így bár de facto Frajnát megbízhatja a miniszterelnök a felügyeleti teendők ellátásával, ám jogilag erre nincs lehetősége
(1999 Magyar Hírlap)
II. (mn-i értékben, jelzőként) (Jog v. Pol is)
(nem jogszabály által rögzített v. jóváhagyott, nem hivatalos, de) valójában meglevő, működő, ill. megtörtént; tényleges
a számtalan inditványok és a de facto lépések
(1842 Széchenyi István)
[Clarendon] emlékezetbe hozza Nagy-Britannia törekvését a spanyol de facto kormány elleni fegyveres intervenczió elháritására 1823-ban
(1879 Kossuth Lajos)
a Vágó hadtest de facto helyettes parancsnoka
(1963 Fogarassy László)
Jelenleg a hálózatkezelő szoverek területén a Novell […] NetWare termékei jelentik a de facto szabványokat
(1989 Tények könyve)
III. (partikulai értékben) (vál)
〈eltérő vélekedéssel szemben is: a (szerkezetes) állítm-ban kifejtett esemény, jelenség, helyzet tény voltának v. jelentőségének kif-ére〉
olly eszes mint Democritus, meglehet, de körülállási, helyezete, könyvtül irtózása […] távul tartják őtet de facto ezen most nevezett tudományoktul
(1830 Széchenyi István)
A gyönyör valóban az egyetlen állapot, melyben az egész külső világ tényleg megsemmisül és a lélek egy pillanatra de facto magára marad
(1910 Babits Mihály)
a legdemokratikusabb választások is de facto azt jelentik, hogy az általam választott párt egész politikai üzletét úgy „vettem meg”, hogy a magam részéről egyidejűleg kidobtam az ablakon az összes más politikai üzletet
(1989 Liska Tibor)
Az újabb csecsen háború de facto már elkezdődött
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. IdSz.

Beállítások