demonstráció fn 1A

1. ’〈kül. az (egyetemi) oktatás részeként:〉 vmely elméleti témához tartozó jelenség(ek) v. tárgy(ak) szemléltető bemutatása’ ❖ nem is képzelem, hogy lehessen oeconomiat practica [= gyakorlati] demonstratiok nélkül tanitani (1807 Cserey Farkas² C2558, 27) | torkig voltam a repcze, rozs, árpa, zab, búza közti különbség demonstrációival (1875 Ábrányi Kornél² C0514, 4) | [Lenhossék József] számos mikroszkopi demonstratiót tartott a természettud. társulat szakülésein (1900 Szinnyei József CD27) | Tudományos társadalmi tevékenységünk [ti. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéé] évenkénti demonstrációja a már hagyományos Sopron Műszaki Hetek (1973 Gunda Mihály CD52) | A tanácskozással egyidejűleg tizenegy biztonságtechnikai cég tartott demonstrációt a főiskola területén, bemutatva a legújabb, hazai fejlesztésű gépkocsivédelmi berendezéseket (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’vminek (írásos) bizonyítéka, ill. a bizonyítás mint (tudományos) eljárás’ ❖ a tavalyi bíró tegyen demonstrációt róla, hogy három ízben is admoniáltatta [= figyelmeztette] a réses asszonyt [a kerítés hiányának pótlására] (1784 A rendtartó székely falu 7154021, 147) | a’ mai Philosophiának tulajdonsága, hogy Deductiókon, nem pedig Demonstratiókon mégyen véghez (1814 Sipos Pál C2564, 217) | az itt elősorolt logicai demonstratiók mindenható szelleme által megbuktatott napirend (1841 Pesti Hírlap CD61) | Szamár, aki be nem látja, ily világos logikai demonstráció után[, hogy hadat kell üzenni] (1882 Mikszáth Kálmán CD04).

2a. (rég) ’vminek a bizonyítására szolgáló, vmit igazoló tény, érv, körülmény stb., ill. vminek ezen alapuló, ezt felhasználó igazolása’ ❖ Én sem szeretem a’ nagy bizonyosságot olly dolgok körűl, a’ hol a’ Demonstrátiónak kevés helye van, vagy a’ hol vannak vagy lehetnek kifogások, mint a’ Nyelvben minden nyomon lelünk (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 337) | nem sok demonstratio kell hozzá, hogy átláttassék, miszerint e működés a „faj kiirtás” színét viseli (1849 Nyáry Pál CD32).

2b. ’〈műszaki és természettudományi jellegű felsőoktatásban:〉 beszámoló jellegű számonkérés’ ❖ IdSz.

3. ’vmely érzelmet, állapotot v. álláspontot erőteljesen kifejező megnyilvánulás’ ❖ Az angol Tory kormány a muszka udvarhoz, a szabadság minden képzetének esküdt ellenségéhez, Londonderry marquist szinte minden liberalis demonstratio gyűlölőjét, követnek nevezte ki (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Utóbb a bajusz, mint a nemzeti jelleghez való szivós ragaszkodás külső kifejezője az ausztriai elnyomó törekvésekkel szemben demonstració eszközévé lett (1893 PallasLex. CD02) | [Kormos István] a sokáig tartó hallgatásból kilépve a látványos önmegújítás demonstrációját adta (1986 Fülöp László CD53) | [Tompos Ernő 1933-ban] szükségesnek tartotta az akkor demonstrációnak is számító névmagyarosítást (1989 Molnár László CD52) | A keresztények lakta Kelet-Bejrútban a harangok szóltak két percig, a muzulmán nyugati városrészben pedig a mecsetekben emlékeztek – a szolidaritás ritka demonstrációjaként – a halottakra (1996 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’vmely ügy támogatására v. ellene való tiltakozásul rendezett (tömeges) megmozdulás, tüntetés’ ❖ az ipar’ hazájában a tétlen elégületlenség és mindent koczkáztató lázadás közt egy harmadik állapot, a demonstratio vált ösmeretessé, sőt divatossá (1843 Kemény Zsigmond 8235032, 30) | [1819-ben a brit törvényhozás] a munkásoknak mindennemü politikai demonstrációját hosszu időre lehetetlenné tette (1893 PallasLex. CD02) | tüntetést tartani leginkább a veszélyben forgó munkahelyekért érdemes, a jelenlegi demonstráció pedig sokkal általánosabb célokért folyik (1995 Magyar Hírlap CD09) | Tegnap estére úgy 5 ezer tüntető gyűlt össze a Kossuth téren a Magyar Egyetemisták és Főiskolai Hallgatók Szövetsége (MEFHOSZ) által szervezett, tandíj elleni demonstráción (1996 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’fegyveres testületek, ill. vmely társadalmi réteg, csoport nagyságának, együttes erejének látványos kif-ére szervezett ünnepi felvonulás v. egyéb rendezvény’ ❖ Ezek a’ marsok nem barátságos demonstratiók (1805 Csehy József C2556, 347) | [Magyarország királya] erkélyéről nézte a demonstrációt (1877 Ábrányi Kornél² C0521, 82) | Közeledik május elseje, a munkásság legnagyobb ünnepe. Tegyük ezt az ünnepet hatalmas demonstrációvá (1957 Népszava ápr. 17. C4822, 1) | [1946 szeptemberében volt] a Parasztszövetség demonstrációja, amire félmillió falusi ember jött Budapestre (1999 Országgyűlési Napló CD62).

4. (Kat, átv is) ’hadmozdulat mint hadászati v. harcászati tevékenység’ ❖ az utóbi 10 évek alatt a magyar katonaság nem annyira hazánk védelmére, mint idegen kormányok s nemzetek elleni demonstratiókra használtatott (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Ambrus] erősen neki tombolá magát, s az ebek felé rohanási demonstrátiót tőn (1855 Fáy András¹ C1722, 37) | a demonstráció önállóan, a fősereg műveleteitől teljesen függetlenül került végrehajtásra (1941 Bánlaky József CD16) | A demonstrációt általában annak az államnak a határához közel eső térségben folytatják, amelynek politikájára erőszakos nyomást akarnak gyakorolni (1985 KatonaiLex. C6219, 95).

Ö: agrár-, erő~, tömeg~.

Sz: demonstrációs.

Vö. ÉrtSz.; TESz. demonstrál; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

demonstráció főnév 1A
1.
〈kül. az (egyetemi) oktatás részeként:〉 vmely elméleti témához tartozó jelenség(ek) v. tárgy(ak) szemléltető bemutatása
nem is képzelem, hogy lehessen oeconomiat practica [= gyakorlati] demonstratiok nélkül tanitani
(1807 Cserey Farkas²)
torkig voltam a repcze, rozs, árpa, zab, búza közti különbség demonstrációival
(1875 Ábrányi Kornél²)
[Lenhossék József] számos mikroszkopi demonstratiót tartott a természettud.természettudományi társulat szakülésein
(1900 Szinnyei József)
Tudományos társadalmi tevékenységünk [ti. a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségéé] évenkénti demonstrációja a már hagyományos Sopron Műszaki Hetek
(1973 Gunda Mihály)
A tanácskozással egyidejűleg tizenegy biztonságtechnikai cég tartott demonstrációt a főiskola területén, bemutatva a legújabb, hazai fejlesztésű gépkocsivédelmi berendezéseket
(1996 Magyar Hírlap)
2. (rég)
vminek (írásos) bizonyítéka, ill. a bizonyítás mint (tudományos) eljárás
a tavalyi bíró tegyen demonstrációt róla, hogy három ízben is admoniáltatta [= figyelmeztette] a réses asszonyt [a kerítés hiányának pótlására]
(1784 A rendtartó székely falu)
a’ mai Philosophiának tulajdonsága, hogy Deductiókon, nem pedig Demonstratiókon mégyen véghez
(1814 Sipos Pál)
az itt elősorolt logicai demonstratiók mindenható szelleme által megbuktatott napirend
(1841 Pesti Hírlap)
Szamár, aki be nem látja, ily világos logikai demonstráció után[, hogy hadat kell üzenni]
(1882 Mikszáth Kálmán)
2a. (rég)
vminek a bizonyítására szolgáló, vmit igazoló tény, érv, körülmény stb., ill. vminek ezen alapuló, ezt felhasználó igazolása
Én sem szeretem a’ nagy bizonyosságot olly dolgok körűl, a’ hol a’ Demonstrátiónak kevés helye van, vagy a’ hol vannak vagy lehetnek kifogások, mint a’ Nyelvben minden nyomon lelünk
(1815 Kazinczy Ferenc)
nem sok demonstratio kell hozzá, hogy átláttassék, miszerint e működés a „faj kiirtás” színét viseli
(1849 Nyáry Pál)
2b.
〈műszaki és természettudományi jellegű felsőoktatásban:〉 beszámoló jellegű számonkérés
IdSz.
3.
vmely érzelmet, állapotot v. álláspontot erőteljesen kifejező megnyilvánulás
Az angol Tory kormány a muszka udvarhoz, a szabadság minden képzetének esküdt ellenségéhez, Londonderry marquist szinte minden liberalis demonstratio gyűlölőjét, követnek nevezte ki
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
Utóbb a bajusz, mint a nemzeti jelleghez való szivós ragaszkodás külső kifejezője az ausztriai elnyomó törekvésekkel szemben demonstració eszközévé lett
(1893 PallasLex.)
[Kormos István] a sokáig tartó hallgatásból kilépve a látványos önmegújítás demonstrációját adta
(1986 Fülöp László)
[Tompos Ernő 1933-ban] szükségesnek tartotta az akkor demonstrációnak is számító névmagyarosítást
(1989 Molnár László)
A keresztények lakta Kelet-Bejrútban a harangok szóltak két percig, a muzulmán nyugati városrészben pedig a mecsetekben emlékeztek – a szolidaritás ritka demonstrációjaként – a halottakra
(1996 Magyar Hírlap)
3a.
vmely ügy támogatására v. ellene való tiltakozásul rendezett (tömeges) megmozdulás, tüntetés
az ipar’ hazájában a tétlen elégületlenség és mindent koczkáztató lázadás közt egy harmadik állapot, a demonstratio vált ösmeretessé, sőt divatossá
(1843 Kemény Zsigmond)
[1819-ben a brit törvényhozás] a munkásoknak mindennemü politikai demonstrációját hosszu időre lehetetlenné tette
(1893 PallasLex.)
tüntetést tartani leginkább a veszélyben forgó munkahelyekért érdemes, a jelenlegi demonstráció pedig sokkal általánosabb célokért folyik
(1995 Magyar Hírlap)
Tegnap estére úgy 5 ezer tüntető gyűlt össze a Kossuth téren a Magyar Egyetemisták és Főiskolai Hallgatók Szövetsége (MEFHOSZ) által szervezett, tandíj elleni demonstráción
(1996 Magyar Hírlap)
3b.
fegyveres testületek, ill. vmely társadalmi réteg, csoport nagyságának, együttes erejének látványos kif-ére szervezett ünnepi felvonulás v. egyéb rendezvény
Ezek a’ marsok nem barátságos demonstratiók
(1805 Csehy József)
[Magyarország királya] erkélyéről nézte a demonstrációt
(1877 Ábrányi Kornél²)
Közeledik május elseje, a munkásság legnagyobb ünnepe. Tegyük ezt az ünnepet hatalmas demonstrációvá
(1957 Népszava ápr. 17.)
[1946 szeptemberében volt] a Parasztszövetség demonstrációja, amire félmillió falusi ember jött Budapestre
(1999 Országgyűlési Napló)
4. (Kat, átv is)
hadmozdulat mint hadászati v. harcászati tevékenység
az utóbi 10 évek alatt a magyar katonaság nem annyira hazánk védelmére, mint idegen kormányok s nemzetek elleni demonstratiókra használtatott
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
[Ambrus] erősen neki tombolá magát, s az ebek felé rohanási demonstrátiót tőn
(1855 Fáy András¹)
a demonstráció önállóan, a fősereg műveleteitől teljesen függetlenül került végrehajtásra
(1941 Bánlaky József)
A demonstrációt általában annak az államnak a határához közel eső térségben folytatják, amelynek politikájára erőszakos nyomást akarnak gyakorolni
(1985 KatonaiLex.)
Sz: demonstrációs
Vö. ÉrtSz.; TESz. demonstrál; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások