depó fn 1A

1. ’Vmilyen anyag, készlet, tartalék stb. raktározására szolgáló hely, ill. az ott tárolt készlet.’

1a. (Kat is) ’hadianyag, utánpótlás raktározására v. tartalék haderő elhelyezésére szolgáló helyiség, épület, tábor stb., ill. annak készlete v. állománya’ ❖ A [katonai] depó egész deputatio jelenlétében felnyittatott; nem hiányzott csak 24 oldal szalonna (1847 Pesti Divatlap C5840, 247) | [Frigyesy utasította] Sottfriedet, szólítsa fel az egész cuneói tiszti depôt-t, hogy menjenek egyben Lengyelországba (1863 Tanárky Gyula 8460003, 272) | [a sarkkutató expedícióból] Erichsen és Hagen éhenhalt; Brönlund elérte ugyan élelmi depójukat, de […] megfagyott (1912 RévaiNagyLex. C5702, 639) | a Koszovói Felszabadítási Hadseregnek (UCK) a kijelölt gyűjtőhelyekre kellett szállítania a nehézfegyvereket […]. Eddig maguk a gerillák őrizték a depókat, ezentúl a nemzetközi békeerők veszik át az ellenőrzést (1999 Magyar Hírlap CD09).

1b. (átv is) ’áruraktár, lerakat’ ❖ Ver’ mög Isten a Fekete dėpóját! M’é rablották ki a czukrász ládáját? (1882 Szeged népe C2482, 17) | Egy délelőtt nem volt senki a boltban. Csancsics úr, a segéd, elment a depóba petróleumért (1926 Zilahy Lajos CD10) | [a Soproni Sörgyárnál] befejeződött az a folyamat is, amely az ország 18 pontján lévő kereskedelmi telepek (közismertebb nevén a depók) több mint száz terminálját köti össze a központi számítógéppel (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’az a hely v. létesítmény, ahol vmely faanyagot, terményt, kitermelt (meddő) anyagot v. hulladékot, veszélyes anyagot stb. felhalmoznak, ill. az ott tárolt készlet, anyag’ ❖ depó (farakás) (1901 Magyar Nyelvőr C5241, 542) | nem tudta […] megnézni ezt a rohadt fát ott a depóban (1931 Bogdányi H. Ferenc CD10) | a bányákból kitermelt szén […] tonnaszám áll felhasználatlanul a külszíni depókon (1994 Magyar Hírlap CD09) | [szénatárolásra használt] átmeneti képződmények a sop, sopa, depó, rakodó stb. elnevezésű színek az ország északkeleti vidékein (1997 Magyar néprajz CD47) | Betelt Nagykanizsa kommunális hulladéklerakó telepe […]. Az új depóhoz szükséges legalább 20 ezer négyzetméternyi ingatlan kisajátítására 12 millió forintot tartalékolt az önkormányzat (1998 Magyar Hírlap CD09) | [decemberben még] közel egymillió tonna [cukorrépa] volt a földszélen a depókban (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2. (nyj) ’szeszes italokat, kül. pálinkát árusító italbolt’ ❖ Depó: pálinkamérés (1906 Magyar Nyelv C5848, 93) | [a] pálinkamérések rendesen alsóbb osztályból származó látogatói a szó jelentését nem értve a pálinkaméréseket nevezték el dépôt-knak [a szeszes italt gyártó gazdaságok ilyen felirattal ellátott lerakatai alapján] (1912 RévaiNagyLex. C5701, 442) | Dëpó: pálinkás bolt (1920 Magyar Nyelv C5862, 48) | depó dëpó (-t, -jja) fn. ’pálinkamérés’ (1957 Szegedi szótár C6400, 277).

3. (Közl) ’kocsiszín, garázs villamosok, trolibuszok v. vonatok számára’ ❖ a depotból jött ki egy nagy mozdony (1895 Zempléni P. Gyula ford.–Zola 8536004, 17) | Budapest villamosvásárlási szempontjait is szem előtt tartjuk, a MÁV-ot illetően pedig a sínbuszoknál, illetve a dunakeszi és debreceni depóknál látunk komoly együttműködési lehetőséget (1997 Magyar Hírlap CD09) | Felvetődött a Bosnyák téri villamosgarázs eladása is, ugyanis […] ez a depó meglehetősen kihasználatlan (1999 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Sp) ’autó- v. motorversenypálya mellett levő, a csapatonként elkülönített bokszoknak helyet adó, ill. a csapatok személyzetének, szállítójárműveinek, versenyautóinak v. -motorjainak stb. elhelyezésére szolgáló, nagy, csarnokszerű épület, amely a bokszutcára nyílik’ ❖ Hillt 10 másodperces büntetéssel sújtották, amiért a depóban a megengedettnél gyorsabban hajtott (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a Pannonring motorversenypálya megépítése] 500 millió forintot emésztett fel, ebbe a betonszalagon túl belefért 20 boksz, a rendezői torony, egy nagy depó (1997 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég, ritk) ’〈bankban:〉 letétbe tett vagyontárgyak őrzésére való hely’ ❖ Nem zárja ön be a depó vasajtaját? – figyelmezteté Lándory [a bankárt] (1888 Jókai Mór CD18).

4a. (jelzőként is) (rég, Pénz is) ’letét mint jogintézmény, ill. letétbe helyezett értéktárgy, pénzösszeg’ ❖ egy nap a koma hozott oda a hóna alatt egy csomag divatból kiment részvényt, […] azt letette „depó”-ba: akkor a sógor adott neki rá kölcsönt (1875 Jókai Mór CD18) | a dépôt-val a bankár bizonyos adott esetekben rendelkezhetik; ha az ügylet, melynek fedezésére szolgál, veszteséggel végződik, ennek összegéig el is adhat a dépôt-ból (1893 PallasLex. CD02) | az Unió-bank a jelzálogbankot a részvényekre nézve elismeri, azok a jelzálogbank saját depot-in soha sem voltak (1909 Budapesti Hírlap márc. 31. C4697, 7).

4b. (Pénz) ’határozott időre lekötött bankbetét’ ❖ a Magyar Nemzeti Bank múlt hét végén csökkentette a kereskedelmi bankok és szakosított hitelintézetek számára meghirdetett fix futamidejű, fel nem mondható betétek (depo) kamatát. A hat hónapos depo kamatlába 21-ről 20,5 százalékra [csökkent] (1997 Figyelő CD2601) | az MNB új, tenderen alapuló kéthetes betéti instrumentumot vezet be a jövő héttől az eddigi kéthetes depó helyett (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. (jelzőként is) (Orvos) ’nehezen oldódó, lassan felszívódó, a szervezetben elraktározódó, így hatását hosszabb ideig kifejtő gyógyszer’ ❖ depó […] olyan gyógyszer, amelyből a hatóanyag a szervezetben hosszú idő alatt szabadul fel (1989 AkadémiaiKisLex. C6315, 415) | [az alkoholról való leszokást elősegítő] szer adagolható egyrészt tabletta formájában, másrészt úgynevezett „depó”-készítményként, a combbőr alá ültetve, ilyenkor a kapszula tartalma egy év alatt szívódik fel (1997 Magyar Hírlap CD09) | depó […] nehezen oldódó alakban adott gyógyszer (depógyógyszer), amely a szervezetben lassan szívódik fel, s így hosszabb ideig fejti ki a hatását (1998 MagyarNagyLex. C5819, 483).

6. (rég, ritk) ’fogda v. börtön’ ❖ dëpó: áristom (1889 Magyar Nyelvőr C5954, 93) | Dépôt […] börtön (1893 PallasLex. CD02).

ÖE: ~parancsnok.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

depó főnév 1A
1.
Vmilyen anyag, készlet, tartalék stb. raktározására szolgáló hely, ill. az ott tárolt készlet.
1a. (Kat is)
hadianyag, utánpótlás raktározására v. tartalék haderő elhelyezésére szolgáló helyiség, épület, tábor stb., ill. annak készlete v. állománya
A [katonai] depó egész deputatio jelenlétében felnyittatott; nem hiányzott csak 24 oldal szalonna
(1847 Pesti Divatlap)
[Frigyesy utasította] Sottfriedet, szólítsa fel az egész cuneói tiszti depôt-t, hogy menjenek egyben Lengyelországba
(1863 Tanárky Gyula)
[a sarkkutató expedícióból] Erichsen és Hagen éhenhalt; Brönlund elérte ugyan élelmi depójukat, de […] megfagyott
(1912 RévaiNagyLex.)
a Koszovói Felszabadítási Hadseregnek (UCKUshtria Çlirimtare e Kosovës ’Koszovói Felszabadítási Hadsereg’) a kijelölt gyűjtőhelyekre kellett szállítania a nehézfegyvereket […]. Eddig maguk a gerillák őrizték a depókat, ezentúl a nemzetközi békeerők veszik át az ellenőrzést
(1999 Magyar Hírlap)
1b. (átv is)
áruraktár, lerakat
Ver’ mög Isten a Fekete dėpóját! M’é rablották ki a czukrász ládáját?
(1882 Szeged népe)
Egy délelőtt nem volt senki a boltban. Csancsics úr, a segéd, elment a depóba petróleumért
(1926 Zilahy Lajos)
[a Soproni Sörgyárnál] befejeződött az a folyamat is, amely az ország 18 pontján lévő kereskedelmi telepek (közismertebb nevén a depók) több mint száz terminálját köti össze a központi számítógéppel
(1997 Magyar Hírlap)
1c.
az a hely v. létesítmény, ahol vmely faanyagot, terményt, kitermelt (meddő) anyagot v. hulladékot, veszélyes anyagot stb. felhalmoznak, ill. az ott tárolt készlet, anyag
depó (farakás)
(1901 Magyar Nyelvőr)
nem tudta […] megnézni ezt a rohadt fát ott a depóban
(1931 Bogdányi H. Ferenc)
a bányákból kitermelt szén […] tonnaszám áll felhasználatlanul a külszíni depókon
(1994 Magyar Hírlap)
[szénatárolásra használt] átmeneti képződmények a sop, sopa, depó, rakodó stb.s a többi elnevezésű színek az ország északkeleti vidékein
(1997 Magyar néprajz)
Betelt Nagykanizsa kommunális hulladéklerakó telepe […]. Az új depóhoz szükséges legalább 20 ezer négyzetméternyi ingatlan kisajátítására 12 millió forintot tartalékolt az önkormányzat
(1998 Magyar Hírlap)
[decemberben még] közel egymillió tonna [cukorrépa] volt a földszélen a depókban
(1998 Országgyűlési Napló)
2. (nyj)
szeszes italokat, kül. pálinkát árusító italbolt
Depó: pálinkamérés
(1906 Magyar Nyelv)
[a] pálinkamérések rendesen alsóbb osztályból származó látogatói a szó jelentését nem értve a pálinkaméréseket nevezték el dépôt-knak [a szeszes italt gyártó gazdaságok ilyen felirattal ellátott lerakatai alapján]
(1912 RévaiNagyLex.)
Dëpó: pálinkás bolt
(1920 Magyar Nyelv)
depó dëpó (-t, -jja) fn.főnév ’pálinkamérés’
(1957 Szegedi szótár)
3. (Közl)
kocsiszín, garázs villamosok, trolibuszok v. vonatok számára
a depotból jött ki egy nagy mozdony
(1895 Zempléni P. Gyula ford.Zola)
Budapest villamosvásárlási szempontjait is szem előtt tartjuk, a MÁVMagyar Államvasutak-ot illetően pedig a sínbuszoknál, illetve a dunakeszi és debreceni depóknál látunk komoly együttműködési lehetőséget
(1997 Magyar Hírlap)
Felvetődött a Bosnyák téri villamosgarázs eladása is, ugyanis […] ez a depó meglehetősen kihasználatlan
(1999 Magyar Hírlap)
3a. (Sp)
autó- v. motorversenypálya mellett levő, a csapatonként elkülönített bokszoknak helyet adó, ill. a csapatok személyzetének, szállítójárműveinek, versenyautóinak v. -motorjainak stb. elhelyezésére szolgáló, nagy, csarnokszerű épület, amely a bokszutcára nyílik
Hillt 10 másodperces büntetéssel sújtották, amiért a depóban a megengedettnél gyorsabban hajtott
(1995 Magyar Hírlap)
[a Pannonring motorversenypálya megépítése] 500 millió forintot emésztett fel, ebbe a betonszalagon túl belefért 20 boksz, a rendezői torony, egy nagy depó
(1997 Magyar Hírlap)
4. (rég, ritk)
〈bankban:〉 letétbe tett vagyontárgyak őrzésére való hely
Nem zárja ön be a depó vasajtaját? – figyelmezteté Lándory [a bankárt]
(1888 Jókai Mór)
4a. (jelzőként is) (rég, Pénz is)
letét mint jogintézmény, ill. letétbe helyezett értéktárgy, pénzösszeg
egy nap a koma hozott oda a hóna alatt egy csomag divatból kiment részvényt, […] azt letette „depó”-ba: akkor a sógor adott neki rá kölcsönt
(1875 Jókai Mór)
a dépôt-val a bankár bizonyos adott esetekben rendelkezhetik; ha az ügylet, melynek fedezésére szolgál, veszteséggel végződik, ennek összegéig el is adhat a dépôt-ból
(1893 PallasLex.)
az Unió-bank a jelzálogbankot a részvényekre nézve elismeri, azok a jelzálogbank saját depot-in soha sem voltak
(1909 Budapesti Hírlap márc. 31.)
4b. (Pénz)
határozott időre lekötött bankbetét
a Magyar Nemzeti Bank múlt hét végén csökkentette a kereskedelmi bankok és szakosított hitelintézetek számára meghirdetett fix futamidejű, fel nem mondható betétek (depo) kamatát. A hat hónapos depo kamatlába 21-ről 20,5 százalékra [csökkent]
(1997 Figyelő)
az MNBMagyar Nemzeti Bank új, tenderen alapuló kéthetes betéti instrumentumot vezet be a jövő héttől az eddigi kéthetes depó helyett
(2000 Magyar Hírlap)
5. (jelzőként is) (Orvos)
nehezen oldódó, lassan felszívódó, a szervezetben elraktározódó, így hatását hosszabb ideig kifejtő gyógyszer
depó […] olyan gyógyszer, amelyből a hatóanyag a szervezetben hosszú idő alatt szabadul fel
(1989 AkadémiaiKisLex.)
[az alkoholról való leszokást elősegítő] szer adagolható egyrészt tabletta formájában, másrészt úgynevezett „depó”-készítményként, a combbőr alá ültetve, ilyenkor a kapszula tartalma egy év alatt szívódik fel
(1997 Magyar Hírlap)
depó […] nehezen oldódó alakban adott gyógyszer (depógyógyszer), amely a szervezetben lassan szívódik fel, s így hosszabb ideig fejti ki a hatását
(1998 MagyarNagyLex.)
6. (rég, ritk)
fogda v. börtön
dëpó: áristom
(1889 Magyar Nyelvőr)
Dépôt […] börtön
(1893 PallasLex.)
ÖE: depóparancsnok
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások