depónia fn 6A

1. (Víz) ’csatorna v. folyóvíz medrének mélyítésekor, tisztításakor kitermelt föld(ből kialakított töltés)’ ❖ [a kőtörmelék szállítása] magasan a csatorna fölött kifeszitett sodronyon történik, a sodrony pedig a két oldali deponiakon tul levő rácsos állványok között van kifeszitve (1894 Hazánk 8634001, 17) | 1910-ben a kotrás a pomogyi (ma: Pamhagen) híd felett, a Fertő medrében folyt. A kiemelt depóniák egyúttal árvízvédelmi töltést képeztek (1980 Dóka Klára CD52) | a helyi [árvíz]védelmi vezetés megnyitotta a Szarvágy-patak jobb parti depóniáját (2000 Országgyűlési Napló CD62) | a [belvízelvezető] csatorna széle (depónia) magasabb, mint a mezőgazdasági terület szintje, így a belvíz nem tud lefolyni (2000 Természet Világa CD50).

2. (Ép v. Műsz) ’kitermelt (meddő) anyag v. építőanyag felhalmozására, tárolására stb. szolgáló hely, ill. az ott tárolt anyag’ ❖ depónia: […] 2. bevágásból, anyag- v. munkagödörből stb. kitermelt meddő kőzet v. talaj tárolt tömege (1970 MűszakiLex. C5415, 452) | Depónia. Építőanyagok, épületelemek tárolási helye, illetve a tárolt anyaghalmaz (1971 ÉpítőipariKisLex. C7176, 72) | a földhalomból régészeti felügyelet mellett mindent át kell válogatni. Arra törekszünk, hogy a károkat minimalizáljuk, a depóniából kimentett értékeket megőrizve (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (Körny) ’hulladék v. veszélyes anyag tárolására, ártalmatlanítására szolgáló létesítmény, lerakóhely’ ❖ a hulladékban lévő nedvesség és a hozzá jutó víz rendezett elvezetése a depóniából (1990 Tények könyve CD37) | Számos olyan depónia van ma Magyarországon, akár a vörösiszap, akár a szürkeiszap kérdését veszem figyelembe, amelynek ideiglenes tárolási lehetősége van (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

depónia főnév 6A
1. (Víz)
csatorna v. folyóvíz medrének mélyítésekor, tisztításakor kitermelt föld(ből kialakított töltés)
[a kőtörmelék szállítása] magasan a csatorna fölött kifeszitett sodronyon történik, a sodrony pedig a két oldali deponiakon tul levő rácsos állványok között van kifeszitve
(1894 Hazánk)
1910-ben a kotrás a pomogyi (ma: Pamhagen) híd felett, a Fertő medrében folyt. A kiemelt depóniák egyúttal árvízvédelmi töltést képeztek
(1980 Dóka Klára)
a helyi [árvíz]védelmi vezetés megnyitotta a Szarvágy-patak jobb parti depóniáját
(2000 Országgyűlési Napló)
a [belvízelvezető] csatorna széle (depónia) magasabb, mint a mezőgazdasági terület szintje, így a belvíz nem tud lefolyni
(2000 Természet Világa)
2. (Ép v. Műsz)
kitermelt (meddő) anyag v. építőanyag felhalmozására, tárolására stb. szolgáló hely, ill. az ott tárolt anyag
depónia: […] 2. bevágásból, anyag- v.vagy munkagödörből stb.s a többi kitermelt meddő kőzet v.vagy talaj tárolt tömege
(1970 MűszakiLex.)
Depónia. Építőanyagok, épületelemek tárolási helye, illetve a tárolt anyaghalmaz
(1971 ÉpítőipariKisLex.)
a földhalomból régészeti felügyelet mellett mindent át kell válogatni. Arra törekszünk, hogy a károkat minimalizáljuk, a depóniából kimentett értékeket megőrizve
(1998 Magyar Hírlap)
3. (Körny)
hulladék v. veszélyes anyag tárolására, ártalmatlanítására szolgáló létesítmény, lerakóhely
a hulladékban lévő nedvesség és a hozzá jutó víz rendezett elvezetése a depóniából
(1990 Tények könyve)
Számos olyan depónia van ma Magyarországon, akár a vörösiszap, akár a szürkeiszap kérdését veszem figyelembe, amelynek ideiglenes tárolási lehetősége van
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások