deportált mn-i ign, mn és fn (/Tört)

I. mn-i ign → deportál.

II. mn 2A1

’vmely bűncselekmény elkövetéséért, ill. a hatalommal való szembeszegülés, a hatalom által károsnak ítélt nézetek v. 〈kül. a 20. század első felében:〉 a faji, politikai, vallási hovatartozás miatt (az országtól, birodalomtól távoli) kényszerlakóhelyre, kül. internáló- v. koncentrációs táborba szállított és ott fogva tartott 〈személy v. csoport〉’ ❖ [a] deportalt, az az hazájokból ki zetett papoknak, semmi maradás nem fog [engedtetni] (1796 Magyar Kurír C0330, 349) | deportált rablókbul (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Ausztráliában] szokássá vált, hogy a kormányhatóságok a deportált büntetteseket igazolvány, u. n. ticket of leave [= elbocsátójegy] kiadása mellett szabadságolták, s ezáltal a tartási költségeket megtakarították (1894 PallasLex. CD02) | Kurasnak 538-ban kiadott rendelete […] a deportált népeknek megengedte a hazájukba való visszatérést (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Az auschwitzi szelekciót túlélt deportált magyarok életkora ebben az allágerben [ti. Ebenseeben] az átlagnál magasabbat, 37 évet ért el (2000 Szita Szabolcs CD58).

III. fn 2A1

’vmely bűncselekmény elkövetése, ill. a hatalommal való szembeszegülés, a hatalom által károsnak ítélt nézetek v. 〈kül. a 20. század első felében:〉 a faji, politikai, vallási hovatartozás miatt (az országtól, birodalomtól távoli) kényszerlakóhelyre, kül. internáló- v. koncentrációs táborba szállított és ott fogva tartott személy’ ❖ 1839. nyárhavától 1840. nyárhaváig 443 chartistát zártak el Angliában, kik, a’ deportáltakat kivévén, most is börtönben ülnek (1841 Pesti Hírlap CD61) | A szökött katona vagy az a jobbágy, aki kezet emelt földesurára, vajmi könnyen került mint deportált Amerikába [a 17. századi Angliából] (1933 Braun Róbert CD10) | [1945 áprilisában] biztos hír érkezett, hogy a gunskircheni haláltáborból többezer deportált tart Sopron felé (1954 Takács Kálmán CD52) | Kuropatiban (Minszk) működni kezd az a kivégzőtábor, ahol 1941-ig több tízezer embert lőnek tarkón az NKVD legényei (parasztokat, értelmiségieket, majd baltikumi és lengyel deportáltakat) (1989 Tények könyve CD37) | A deportáltak füvet, sáskát, döghúst vagy saját halottaik húsát ették. Nem csoda, hogy a trebizondi 14 000 örmény közül 100 ember sem maradt életben (1990 Rubicon CD17).

Vö. ÉrtSz.; TESz. deportál; ÉKsz.

deportált melléknévi igenév, melléknév és főnév (/Tört)
I. melléknévi igenévdeportál.
II. melléknév 2A1
vmely bűncselekmény elkövetéséért, ill. a hatalommal való szembeszegülés, a hatalom által károsnak ítélt nézetek v. 〈kül. a 20. század első felében:〉 a faji, politikai, vallási hovatartozás miatt (az országtól, birodalomtól távoli) kényszerlakóhelyre, kül. internáló- v. koncentrációs táborba szállított és ott fogva tartott 〈személy v. csoport〉
[a] deportalt, az az hazájokból ki zetett papoknak, semmi maradás nem fog [engedtetni]
(1796 Magyar Kurír)
deportált rablókbul
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
[Ausztráliában] szokássá vált, hogy a kormányhatóságok a deportált büntetteseket igazolvány, u. n.úgynevezett ticket of leave [= elbocsátójegy] kiadása mellett szabadságolták, s ezáltal a tartási költségeket megtakarították
(1894 PallasLex.)
Kurasnak 538-ban kiadott rendelete […] a deportált népeknek megengedte a hazájukba való visszatérést
(1935 Hóman Bálint munkái)
Az auschwitzi szelekciót túlélt deportált magyarok életkora ebben az allágerben [ti. Ebenseeben] az átlagnál magasabbat, 37 évet ért el
(2000 Szita Szabolcs)
III. főnév 2A1
vmely bűncselekmény elkövetése, ill. a hatalommal való szembeszegülés, a hatalom által károsnak ítélt nézetek v. 〈kül. a 20. század első felében:〉 a faji, politikai, vallási hovatartozás miatt (az országtól, birodalomtól távoli) kényszerlakóhelyre, kül. internáló- v. koncentrációs táborba szállított és ott fogva tartott személy
1839. nyárhavától 1840. nyárhaváig 443 chartistát zártak el Angliában, kik, a’ deportáltakat kivévén, most is börtönben ülnek
(1841 Pesti Hírlap)
A szökött katona vagy az a jobbágy, aki kezet emelt földesurára, vajmi könnyen került mint deportált Amerikába [a 17. századi Angliából]
(1933 Braun Róbert)
[1945 áprilisában] biztos hír érkezett, hogy a gunskircheni haláltáborból többezer deportált tart Sopron felé
(1954 Takács Kálmán)
Kuropatiban (Minszk) működni kezd az a kivégzőtábor, ahol 1941-ig több tízezer embert lőnek tarkón az NKVDНародный комиссариат внутренних дел ’Belügyi Népbiztosság’ legényei (parasztokat, értelmiségieket, majd baltikumi és lengyel deportáltakat)
(1989 Tények könyve)
A deportáltak füvet, sáskát, döghúst vagy saját halottaik húsát ették. Nem csoda, hogy a trebizondi 14 000 örmény közül 100 ember sem maradt életben
(1990 Rubicon)
Vö. ÉrtSz.; TESz. deportál; ÉKsz.

Beállítások