differál ige 1a1 (rég)

1. ts ’elhalaszt, elnapol vmit’ ❖ írtam Kazinczy Andrásné nénémnek is, bejelentettem esketésemet, és assecuráltam [= biztosítottam], hogy ha lehetett volna elhalasztani, a’ temetés [ti. Kazinczy Andrásé] miatt örömest differáltam volna, és kimentettem magam (1804 Kazinczy Ferenc C2556, 230) | Somogyi észre-vevén, hogy Festetich nincs, soha sem tudta, differálja e a’ parancsolat’ teljesítését, vagy utánna küldjön (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 444).

2. tn ’〈több dolog〉 különbözik, eltér’ ❖ Az operaszinházi zenekaroknak megvannak saját hangszeri külön igényeik, amelyeket nem nélkülözhetnek, ha céljuknak meg akarnak felelni, a számokban azonban a viszonyok szerint differálhatnak (1897 PallasLex. CD02).

2a. ’〈több személy〉 összekülönbözik, nézeteltérésbe keveredik’ ❖ alig létezik honunkban tizenkét egyed, ki egyet értene s olly világosan tudná, valódilag mit akar […]; s elvégre míg nem egyszer tapasztaljuk, milly tiszta gyermekkedélyileg [= gyerekesen] differálnak szemünk előtt az iu óriásnak, ezen egylelkü közvéleménynek főpapjai még magok között is, s milly fiatal menyecskeileg neheztelgetnek néha egymásra (1843 Széchenyi István CD1501).

Vö. ÉKsz. diferál; SzT. ~, differáltat, differáltatik; IdSz.; ÉKsz.².

differál ige 1a1 (rég)
1. tárgyas
elhalaszt, elnapol vmit
írtam Kazinczy Andrásné nénémnek is, bejelentettem esketésemet, és assecuráltam [= biztosítottam], hogy ha lehetett volna elhalasztani, a’ temetés [ti. Kazinczy Andrásé] miatt örömest differáltam volna, és kimentettem magam
(1804 Kazinczy Ferenc)
Somogyi észre-vevén, hogy Festetich nincs, soha sem tudta, differálja e a’ parancsolat’ teljesítését, vagy utánna küldjön
(1806 Kazinczy Ferenc)
2. tárgyatlan
〈több dolog〉 különbözik, eltér
Az operaszinházi zenekaroknak megvannak saját hangszeri külön igényeik, amelyeket nem nélkülözhetnek, ha céljuknak meg akarnak felelni, a számokban azonban a viszonyok szerint differálhatnak
(1897 PallasLex.)
2a.
〈több személy〉 összekülönbözik, nézeteltérésbe keveredik
alig létezik honunkban tizenkét egyed, ki egyet értene s olly világosan tudná, valódilag mit akar […]; s elvégre míg nem egyszer tapasztaljuk, milly tiszta gyermekkedélyileg [= gyerekesen] differálnak szemünk előtt az iu óriásnak, ezen egylelkü közvéleménynek főpapjai még magok között is, s milly fiatal menyecskeileg neheztelgetnek néha egymásra
(1843 Széchenyi István)
Vö. ÉKsz. diferál; SzT. ~, differáltat, differáltatik; IdSz.; ÉKsz.²

Beállítások