differencia fn 6A

1. (vál) ’〈azonos (minőségű) mérhető dolgok mennyiségére, mértékére, fokára vonatkoztatva:〉 különbözet, ill. eltérés’ ❖ már többször tapasztalók, hogy a’ nevezett gyógyszertárban ugyanannyi és ugyanazon orvosságért különféle árt kelle fizetnünk; […] (meg kell jegyezni, hogy a’ differentia többször forintokra is rugott) (1842 Pesti Hírlap CD61) | tegnapelőtt 10 óra 20 perckor igazítottam meg az órámat a politechnikum órájához, de már tegnap déli 11 órakor kilenc perc differencia mutatkozott (1891 Mikszáth Kálmán 8312260, 115) | A hőmérsékek csekély differenciája mellett (1895 PallasLex. CD02) | A megrakott kocsik súlya is közel egyenlő, legfeljebb 100-150 kg. a differencia (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 22) | A talaj és a víz szintje közt helyenként csak pár centiméter a differencia (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Mat) ’〈az ún. vektorterekben:〉 két elem közti különbség, vagyis az az elem, amelyet a második elemhez adva az elsőt kapjuk’ ❖ az a, b valós számok differenciája az az a – b valós szám, amelyre teljesül, hogy (a – b) + b = a (1998 MagyarNagyLex. C5819, 573).

1b. (Mat) ’számtani sorozat állandója, vagyis két szomszédos tagjának különbsége’ ❖ A számokat a számtani sorozat tagjainak, a számtani sorozatra jellemző d állandót a számtani sorozat különbségének v. differenciájának nevezik (1968 TermészettudományiLex. C6855, 41) | a sorozat differenciája (vagyis a sorozat két szomszédos tagjának különbsége) nem 1, mint a természetes számok sorozatában, hanem szintén tetszőleges valós szám (1997 Természet Világa CD50).

1c. (Mat) ’〈a halmazelméletben:〉 két halmaz különbsége, vagyis az első halmaz azon elemeinek halmaza, amelyek nem elemei a másodiknak’ ❖ Két halmaz, A és B szimmetrikus differenciáján értjük az (A∖B) ∪ (B∖A) halmazt (1968 Ruzsa Imre C6715, 455) | különbségük (v. differenciájuk) azon elemek halmaza, amelyek A-ban benne vannak, de B-ben nincsenek (1999 MagyarNagyLex. C5822, 156).

2. (vál) ’〈két v. több hasonló, de bizonyos tekintetben egymástól elütő dolog, jelenség stb. minőségére, jellegére, fajtájára vonatkoztatva:〉 eltérés, distancia’ ❖ [a disznó- és a lónevelés közötti] differentia körülbelől abban állott, hogy a disznónak nem adtak zabot, a lovat pedig nem kinálták meg moslékkal (1857 Széchenyi István CD1501) | nincs általánosságban más lényeges differencia az én asztaltársaim közt, minthogy vannak olyanok köztük, akik parfét esznek, és olyanok, akik parfét nem esznek (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | nagy differencia, hogy egy kunyhó szalmazsákján, vagy egy angol mintára berendezett szanatóriumban várjuk a gyógyulás percét (1930 Krúdy Gyula CD54) | társadalmi differenciák (1966 Soproni Szemle CD52) | a szerzőpáros két alkotása közötti differenciákat (1991 Vég Gábor 2003052, 39).

3. (vál) ’〈személyek, csoportok között:〉 véleménykülönbség(ből), nézeteltérés(ből adódó szembenállás)’ ❖ minden réſznkrl való illyen lépéseket igyekezeteket, a’ Differentia is közibe elegyedvén, valóságos nyomattatásnak magyarázzák (1806 Teleki László¹ 8472006, 174) | Kormány s fejedelem közti differentiáról eleget beszéltek már Wesselényi pörében. Ők ugyan csak véleményi harczot emlegetnek, de a véleményi harczok, mint a vallásiak, politicai véres harczot szoktak szülni (1839 Kossuth Lajos CD32) | nincs közöttünk a világon semmiféle differencia. Szóval kibékültek? Ugyan, nem is voltunk mi haragban (1941 Békeffi László 9038002, 66) | a bíróság dönt a nemzetgyűlések és az országos törvényhozás között felmerülő differenciákban (2000 Tilkovszky Loránt CD58).

J: különbség.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

differencia főnév 6A
1. (vál)
〈azonos (minőségű) mérhető dolgok mennyiségére, mértékére, fokára vonatkoztatva:〉 különbözet, ill. eltérés
már többször tapasztalók, hogy a’ nevezett gyógyszertárban ugyanannyi és ugyanazon orvosságért különféle árt kelle fizetnünk; […] (meg kell jegyezni, hogy a’ differentia többször forintokra is rugott)
(1842 Pesti Hírlap)
tegnapelőtt 10 óra 20 perckor igazítottam meg az órámat a politechnikum órájához, de már tegnap déli 11 órakor kilenc perc differencia mutatkozott
(1891 Mikszáth Kálmán)
A hőmérsékek csekély differenciája mellett
(1895 PallasLex.)
A megrakott kocsik súlya is közel egyenlő, legfeljebb 100-150 kg.kilogramm a differencia
(1928 TolnaiÚjLex.)
A talaj és a víz szintje közt helyenként csak pár centiméter a differencia
(2000 Magyar Hírlap)
1a. (Mat)
〈az ún. vektorterekben:〉 két elem közti különbség, vagyis az az elem, amelyet a második elemhez adva az elsőt kapjuk
az a, b valós számok differenciája az az a – b valós szám, amelyre teljesül, hogy (a – b) + b = a
(1998 MagyarNagyLex.)
1b. (Mat)
számtani sorozat állandója, vagyis két szomszédos tagjának különbsége
A számokat a számtani sorozat tagjainak, a számtani sorozatra jellemző d állandót a számtani sorozat különbségének v.vagy differenciájának nevezik
(1968 TermészettudományiLex.)
a sorozat differenciája (vagyis a sorozat két szomszédos tagjának különbsége) nem 1, mint a természetes számok sorozatában, hanem szintén tetszőleges valós szám
(1997 Természet Világa)
1c. (Mat)
〈a halmazelméletben:〉 két halmaz különbsége, vagyis az első halmaz azon elemeinek halmaza, amelyek nem elemei a másodiknak
Két halmaz, A és B szimmetrikus differenciáján értjük az (A∖B) ∪ (B∖A) halmazt
(1968 Ruzsa Imre)
különbségük (v.vagy differenciájuk) azon elemek halmaza, amelyek A-ban benne vannak, de B-ben nincsenek
(1999 MagyarNagyLex.)
2. (vál)
〈két v. több hasonló, de bizonyos tekintetben egymástól elütő dolog, jelenség stb. minőségére, jellegére, fajtájára vonatkoztatva:〉 eltérés, distancia
[a disznó- és a lónevelés közötti] differentia körülbelől abban állott, hogy a disznónak nem adtak zabot, a lovat pedig nem kinálták meg moslékkal
(1857 Széchenyi István)
nincs általánosságban más lényeges differencia az én asztaltársaim közt, minthogy vannak olyanok köztük, akik parfét esznek, és olyanok, akik parfét nem esznek
(1886 Mikszáth Kálmán)
nagy differencia, hogy egy kunyhó szalmazsákján, vagy egy angol mintára berendezett szanatóriumban várjuk a gyógyulás percét
(1930 Krúdy Gyula)
társadalmi differenciák
(1966 Soproni Szemle)
a szerzőpáros két alkotása közötti differenciákat
(1991 Vég Gábor)
3. (vál)
〈személyek, csoportok között:〉 véleménykülönbség(ből), nézeteltérés(ből adódó szembenállás)
minden réſznkrl való illyen lépéseket igyekezeteket, a’ Differentia is közibe elegyedvén, valóságos nyomattatásnak magyarázzák
(1806 Teleki László¹)
Kormány s fejedelem közti differentiáról eleget beszéltek már Wesselényi pörében. Ők ugyan csak véleményi harczot emlegetnek, de a véleményi harczok, mint a vallásiak, politicai véres harczot szoktak szülni
(1839 Kossuth Lajos)
nincs közöttünk a világon semmiféle differencia. Szóval kibékültek? Ugyan, nem is voltunk mi haragban
(1941 Békeffi László)
a bíróság dönt a nemzetgyűlések és az országos törvényhozás között felmerülő differenciákban
(2000 Tilkovszky Loránt)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások