differenciál¹ ige 1a

1. ts (vál) ’〈vmely többé-kevésbé egységes dolgot, jelenséget, folyamatot, tevékenységet stb. bizonyos szempontok szerint〉 elkülönített v. megkülönböztetett részekre, részterületekre bont, szed, ill. vminek ilyen részekre bomlását idézi elő’ ❖ a szellemi munka kevésbé volt differenciálva (1913 Szabó Ervin CD10) | szakosztályaink komolyan foglalkoztak átgondolt, megfelelően differenciált tematikák összeállításával (1959 Darvas Andorné 2056047, 136) | a piac kiszélesítése differenciálja a parasztságot (1964 Simkovics Gyula CD52) | A megannyi felhasználási mód differenciálja a szükséges minőséget (1992 Juhász Endre 2034005, 222).

1a. (ritk, vál) ’elkülönít, ill. megkülönböztet vmit vmitől’ ❖ [a humanizmus korában] a kézirat nem lévén még kellőleg differenciálva a nyomtatott betűtől (1927–1930 Thienemann Tivadar 9707003, 144).

2. tn (vál) ’〈személy (agyi tevékenysége)〉 különbségeket érzékel, árnyalatokat megkülönböztet (vmiben, vmik között), ill. képes erre’ ❖ [A gyermek fejlődésében a szimbolikus funkció Wallon szerint] az érés következtében hirtelen felbukkanó és a társadalmi környezetben megerősödő, differenciáló és rendszert foganó funkció (1961 Mérei Ferenc 9435004, 22) | érett, világosan differenciáló tudatából következő szabad választás (1972 Hegyi Béla 2057022, 315) | A [bűn] megítélésében a népi erkölcs differenciál hely, idő, személy stb. szempontjából (1977 NéprajziLex. CD47) | a csoportok között differenciálni nem képes hatóságok (1996 Századok CD58).

2a. ts (tárgy n. is) (vál) ’különbségeket érzékelve, ill. érzékeltetve fog fel, ír le, ábrázol vmit vki, ritk. vmi’ ❖ [az irodalomtörténet-írás régi és újabb mesterei] a lélektani elemzés gazdagon differenciáló művészetével dolgoztak (1910 Schöpflin Aladár CD10) | [Abel Gance] a drámai történetet nagyon erősen részletezi és differenciálja, de nem a külső események, hanem a belső motívumok szempontjából (1924 Hevesy Iván CD10) | Rippl-Rónaiból kitör a kolorista, aki a színek szépségének aláveti a testformát, aki addig bontja és differenciálja a felületek hamvas tarkaságát, amíg a párában fürdő, párában bontott szín át nem veszi egyeduralmát (1926 Rabinovszky Máriusz CD10) | Herodotos igyekezett a szkytha-fogalmat differenciálni (1995 Századok CD58).

2b. ts (vál) ’〈vmely dolgot, ill. arról alkotott képet stb.〉 gazdagabbá v. árnyaltabbá tesz vmi’ ❖ az erkölcsi lekötöttség is sokban differenciálja [Romain Rolland] művészetét (1920 Kuncz Aladár CD10) | A kapitalista fejlődés jó és rossz értelemben egyaránt differenciálta, cizellálta, érzékenyebbé tette az emberi érzelemvilágot (1956 Hermann István 2005038, 189) | A „kisbirtokosok” részletezése valószínűleg tovább differenciálná a képet a gazdag- és középparasztság vonatkozásában (1990 Magyar néprajz CD47) | a felnőttokt.-i pszich., ill. az andragógia újabb vizsgálatai tovább bővítik és differenciálják a felnőttkori tanulásról szóló ismereteinket (1997 PedagógiaiLex. C6809, 468).

3. ts (Mat) ’〈annak kif-ére, hogy vmely függvény deriváltját meghatározza〉’ ❖ Ha e derivált függvényt ujból differenciáljuk, vagyis f’(x) differenciálhányadosát képezzük, akkor f(x) másodrendü vagy második differenciálhányadosát nyerjük (1895 PallasLex. CD02) | Differenciáljuk az első egyenlet mindkét oldalát y szerint, a másodikat pedig x szerint (1968 Pásztor István C6715, 403).

3a. tn (Mat is) ’függvény differenciálhányadosát, deriváltját, derivált függvényét meghatározza, ill. differenciálszámítást végez’ ❖ [Giusto Bellavitis matematikus] 15 éves korában már differenciálni és integrálni is tudott (1893 PallasLex. CD02) | Babits […] fogarasi magányában nemcsak görögül tanul, hanem integrálni és differenciálni is (1996 Természet Világa CD50).

Sz: differenciálás, differenciálatlan.

Vö. ÉrtSz. differenciál¹; TESz. differencia; ÉKsz. differenciál¹; SzT.; IdSz. differenciál¹

differenciál¹ ige 1a
1. tárgyas (vál)
〈vmely többé-kevésbé egységes dolgot, jelenséget, folyamatot, tevékenységet stb. bizonyos szempontok szerint〉 elkülönített v. megkülönböztetett részekre, részterületekre bont, szed, ill. vminek ilyen részekre bomlását idézi elő
a szellemi munka kevésbé volt differenciálva
(1913 Szabó Ervin)
szakosztályaink komolyan foglalkoztak átgondolt, megfelelően differenciált tematikák összeállításával
(1959 Darvas Andorné)
a piac kiszélesítése differenciálja a parasztságot
(1964 Simkovics Gyula)
A megannyi felhasználási mód differenciálja a szükséges minőséget
(1992 Juhász Endre)
1a. (ritk, vál)
elkülönít, ill. megkülönböztet vmit vmitől
[a humanizmus korában] a kézirat nem lévén még kellőleg differenciálva a nyomtatott betűtől
(1927–1930 Thienemann Tivadar)
2. tárgyatlan (vál)
〈személy (agyi tevékenysége) különbségeket érzékel, árnyalatokat megkülönböztet (vmiben, vmik között), ill. képes erre
[A gyermek fejlődésében a szimbolikus funkció Wallon szerint] az érés következtében hirtelen felbukkanó és a társadalmi környezetben megerősödő, differenciáló és rendszert foganó funkció
(1961 Mérei Ferenc)
érett, világosan differenciáló tudatából következő szabad választás
(1972 Hegyi Béla)
A [bűn] megítélésében a népi erkölcs differenciál hely, idő, személy stb.s a többi szempontjából
(1977 NéprajziLex.)
a csoportok között differenciálni nem képes hatóságok
(1996 Századok)
2a. tárgyas (tárgy n. is) (vál)
különbségeket érzékelve, ill. érzékeltetve fog fel, ír le, ábrázol vmit vki, ritk. vmi
[az irodalomtörténet-írás régi és újabb mesterei] a lélektani elemzés gazdagon differenciáló művészetével dolgoztak
(1910 Schöpflin Aladár)
[Abel Gance] a drámai történetet nagyon erősen részletezi és differenciálja, de nem a külső események, hanem a belső motívumok szempontjából
(1924 Hevesy Iván)
Rippl-Rónaiból kitör a kolorista, aki a színek szépségének aláveti a testformát, aki addig bontja és differenciálja a felületek hamvas tarkaságát, amíg a párában fürdő, párában bontott szín át nem veszi egyeduralmát
(1926 Rabinovszky Máriusz)
Herodotos igyekezett a szkytha-fogalmat differenciálni
(1995 Századok)
2b. tárgyas (vál)
〈vmely dolgot, ill. arról alkotott képet stb.〉 gazdagabbá v. árnyaltabbá tesz vmi
az erkölcsi lekötöttség is sokban differenciálja [Romain Rolland] művészetét
(1920 Kuncz Aladár)
A kapitalista fejlődés jó és rossz értelemben egyaránt differenciálta, cizellálta, érzékenyebbé tette az emberi érzelemvilágot
(1956 Hermann István)
A „kisbirtokosok” részletezése valószínűleg tovább differenciálná a képet a gazdag- és középparasztság vonatkozásában
(1990 Magyar néprajz)
a felnőttokt.-ifelnőttoktatási pszich.pszichológia, ill.illetve az andragógia újabb vizsgálatai tovább bővítik és differenciálják a felnőttkori tanulásról szóló ismereteinket
(1997 PedagógiaiLex.)
3. tárgyas (Mat)
〈annak kif-ére, hogy vmely függvény deriváltját meghatározza〉
Ha e derivált függvényt ujból differenciáljuk, vagyis f’(x) differenciálhányadosát képezzük, akkor f(x) másodrendü vagy második differenciálhányadosát nyerjük
(1895 PallasLex.)
Differenciáljuk az első egyenlet mindkét oldalát y szerint, a másodikat pedig x szerint
(1968 Pásztor István)
3a. tárgyatlan (Mat is)
függvény differenciálhányadosát, deriváltját, derivált függvényét meghatározza, ill. differenciálszámítást végez
[Giusto Bellavitis matematikus] 15 éves korában már differenciálni és integrálni is tudott
(1893 PallasLex.)
Babits […] fogarasi magányában nemcsak görögül tanul, hanem integrálni és differenciálni is
(1996 Természet Világa)
Sz: differenciálás, differenciálatlan
Vö. ÉrtSz. differenciál¹; TESz. differencia; ÉKsz. differenciál¹; SzT.; IdSz. differenciál¹

Beállítások