diszparitás fn 4A (vál)

1. ’kül. két dolog, érték stb. közötti különb(öző)ség, egyenlőtlenség, eltérés’ ❖ Lótenyésztésben többet kell tekinteni a’ fajra, azaz vérre, mint a’ testre; mert ha az elsőben tulirányu disparitas van, az ivadék mindig alábbvaló lesz a’ nemzőknél (1831 Széchenyi István CD1501) | a koronának a márkával szemben fennálló diszparitása (1915 Fekete Miklós CD10) | [Droz, svájci kommunista] elismeri a kiegyezés szükségszerűségét, de a magyarok fölényéről (prepondérance), a javukra érvényesülő diszparitásról, a Bécs fölötti „magyar gyámságról” ír (1975 Hanák Péter 9222001, 293) | [az európai átlagnál gyorsabb termelékenységnövekedés és a forint enyhe felértékelődése] mérsékli a jövedelmek diszparitását Magyarország és az Európai Unió átlaga között (2000 Figyelő CD2601).

2. ’két dolog összeegyeztethetetlen v. ellentétes volta’ ❖ [Zilahy Lajos] nagy témát kis eszközökkel próbált megoldani s a téma és eszközök diszparitása megbosszulta magát (1927 Schöpflin Aladár CD10) | a tágabb esztétikai és szűkebb ízlés közötti diszparitás. Ki ne ismerne igényes művészeket, nagy kultúrájú műkritikusokat, akik a közvetlen környezetükre, öltözetükre hanyagok (1963 Mesterházi Lajos 2027004, 25).

3. (Közg) ’vmely értékpapír tőzsdén jegyzett árfolyamának eltérése a névértékétől’ ❖ A tőzsdei életben paritás alatt valamely értékpapír névértékének az árfolyammal való azonosságát értik, […] ha a kettő eltér, diszparitás keletkezik (1941 ÚjIdőkLex. C5449, 5017) | a bank, saját részvényei tőzsdei árfolyamának nagy „diszparitása”, vagyis alulértékeltsége esetén fenntartja magának a jogot[, hogy további részvényeket vásároljon] (1995 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: jövedelem~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

diszparitás főnév 4A (vál)
1.
kül. két dolog, érték stb. közötti különb(öző)ség, egyenlőtlenség, eltérés
Lótenyésztésben többet kell tekinteni a’ fajra, azaz vérre, mint a’ testre; mert ha az elsőben tulirányu disparitas van, az ivadék mindig alábbvaló lesz a’ nemzőknél
(1831 Széchenyi István)
a koronának a márkával szemben fennálló diszparitása
(1915 Fekete Miklós)
[Droz, svájci kommunista] elismeri a kiegyezés szükségszerűségét, de a magyarok fölényéről (prepondérance), a javukra érvényesülő diszparitásról, a Bécs fölötti „magyar gyámságról” ír
(1975 Hanák Péter)
[az európai átlagnál gyorsabb termelékenységnövekedés és a forint enyhe felértékelődése] mérsékli a jövedelmek diszparitását Magyarország és az Európai Unió átlaga között
(2000 Figyelő)
2.
két dolog összeegyeztethetetlen v. ellentétes volta
[Zilahy Lajos] nagy témát kis eszközökkel próbált megoldani s a téma és eszközök diszparitása megbosszulta magát
(1927 Schöpflin Aladár)
a tágabb esztétikai és szűkebb ízlés közötti diszparitás. Ki ne ismerne igényes művészeket, nagy kultúrájú műkritikusokat, akik a közvetlen környezetükre, öltözetükre hanyagok
(1963 Mesterházi Lajos)
3. (Közg)
vmely értékpapír tőzsdén jegyzett árfolyamának eltérése a névértékétől
A tőzsdei életben paritás alatt valamely értékpapír névértékének az árfolyammal való azonosságát értik, […] ha a kettő eltér, diszparitás keletkezik
(1941 ÚjIdőkLex.)
a bank, saját részvényei tőzsdei árfolyamának nagy „diszparitása”, vagyis alulértékeltsége esetén fenntartja magának a jogot[, hogy további részvényeket vásároljon]
(1995 Magyar Hírlap)
ÖU: jövedelemdiszparitás
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások