diszpenzáció fn 1A

1. (Jog is, átv is) ’hivatalos felmentés vmely jogszabály hatálya alól, ill. engedély az attól való eltérésre’ ❖ millyen örömest isszák ezen világí édességeket üldöző Tsalnokok a’ fekete kávé hevítős édességét! – Dispensátiót nyertek azomban, úgy vélem (1805 Horvát István 8186008, 202) | rendre jönnek a választók, hasonló ürügy alatt dispensátiót kérni (1869 Toldy István 8482006, 269) | A lembergi érseknek írata nem dispensatió. És II. József alatt sem voltak a püspökök feljogosítva szerzeteseket fogadalmaiktól fölmenteni (1877 Fraknói Vilmos CD57) | a pápa számára való adókhoz számítandók bizonyos illetékek diszpenzációkért, privilégiumokért (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 85) | néhány ország kért – s kapott – diszpenzációt a határidő meghosszabbítására (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (Vall) ’〈a keresztény kánonjogban:〉 az illetékes egyházi hivatal által adott felmentés vmely egyházi törvény szigorú alkalmazása alól, kül. a rokonok között v. a kihirdetés nélkül kötendő házasságok esetében’ ❖ atyafiak lévén, dispensatioval vette volt el (1779 Rettegi György 7282005, 406) | vérségi és sógorsági házasságokra minél ritkábban ’s ingyen adassék dispensatio (1841 Pesti Hírlap CD61) | a háromszori hirdetést se várja be Mácsik, diszpenzációval lesz meg az esküvő (1882–1883 Mikszáth Kálmán CD04) | [Jack London és menyasszonya] huszonnégy órás dispenzációval esküdtek (1925 Harsányi Zsolt CD10) | [Zethner Nándor] Zethner Zsófiát vette nőül, – tekintettel másodfokú unokatestvéri rokonságukra, diszpenzációval (1972 Szabó Jenő CD52).

2a. (vál) ’ilyen engedélyt tanúsító okirat’ ❖ Zsebében van a diszpenzáció (1862 Jókai Mór CD18) | Ha egyszer úgy, sétaközben kedvünk támad, betérhetünk az anyakönyvi hivatalba. Tartsa kéznél a diszpenzációt (1909 Kaffka Margit CD10).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

diszpenzáció főnév 1A
1. (Jog is, átv is)
hivatalos felmentés vmely jogszabály hatálya alól, ill. engedély az attól való eltérésre
millyen örömest isszák ezen világí édességeket üldöző Tsalnokok a’ fekete kávé hevítős édességét! – Dispensátiót nyertek azomban, úgy vélem
(1805 Horvát István)
rendre jönnek a választók, hasonló ürügy alatt dispensátiót kérni
(1869 Toldy István)
A lembergi érseknek írata nem dispensatió. És II. József alatt sem voltak a püspökök feljogosítva szerzeteseket fogadalmaiktól fölmenteni
(1877 Fraknói Vilmos)
a pápa számára való adókhoz számítandók bizonyos illetékek diszpenzációkért, privilégiumokért
(1926 TolnaiÚjLex.)
néhány ország kért – s kapott – diszpenzációt a határidő meghosszabbítására
(1998 Magyar Hírlap)
2. (Vall)
〈a keresztény kánonjogban:〉 az illetékes egyházi hivatal által adott felmentés vmely egyházi törvény szigorú alkalmazása alól, kül. a rokonok között v. a kihirdetés nélkül kötendő házasságok esetében
atyafiak lévén, dispensatioval vette volt el
(1779 Rettegi György)
vérségi és sógorsági házasságokra minél ritkábban ’s ingyen adassék dispensatio
(1841 Pesti Hírlap)
a háromszori hirdetést se várja be Mácsik, diszpenzációval lesz meg az esküvő
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
[Jack London és menyasszonya] huszonnégy órás dispenzációval esküdtek
(1925 Harsányi Zsolt)
[Zethner Nándor] Zethner Zsófiát vette nőül, – tekintettel másodfokú unokatestvéri rokonságukra, diszpenzációval
(1972 Szabó Jenő)
2a. (vál)
ilyen engedélyt tanúsító okirat
Zsebében van a diszpenzáció
(1862 Jókai Mór)
Ha egyszer úgy, sétaközben kedvünk támad, betérhetünk az anyakönyvi hivatalba. Tartsa kéznél a diszpenzációt
(1909 Kaffka Margit)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások