diszponál ige 1a

1. tn ’határoz, dönt vmiről, rendelkezik vmivel, ritk. vkivel, uralkodik vmi fölött’ ❖ [az ember az állatok fölött] szabad akaratja szerént disponál, rendel, és sáfárkodik (1799 Főldi János 7112014, 31) | Komáromba két nap alatt bevetek ismét egy gyakorlatlan zászlóaljat, s a 15-ikkel disponálhatand kegyed tetszése szerint (1848 Kossuth Lajos CD32) | a vén szamár ... disponál leánya kezeiről (1863 Lauka Gusztáv C2892, 220) | Te a Dóczy György jobbágya vagy, és csak ő disponálhatna veled (1901 Mikszáth Kálmán C3120, 63) | a vidékieken kívül senkije se volt – könnyen diszponálhatott tehát az életével (1926 Krúdy Gyula CD54) | A teljes állami vagyoni érdekkör felett gyakorlatilag kontroll nélkül diszponáló kormánytag (1996 Figyelő CD2601) | a négy Tallóci fivér majdnem 50 vár fölött diszponált (2000 Pálosfalvi Tamás CD58).

1a. ts (rég) ’határoz, (el)dönt vmit’ ❖ Semmit sem is disponálnak, hanem a plebánus visel gondot reájok (1773 Rettegi György 7282002, 312) | jó nagykövet, ki szépen végre tudja hajtani, amit mások diszponálnak (1912 Ignotus CD10).

2. ts (rég) ’utasít vkit vmire, felszólít vkit vminek az elvégzésére’ ❖ Vesselényit az engedelemre disponálván, magával együtt Szebenbe bévigye (1785 Daniel család újabb adattára 7404007, 374) | Fáy Ferencz és Puky István az Ecclesiákat disponálák, hogy Telekire voksoljanak (1824 Kazinczy Ferenc C4936, 156) | disponálja a fő apát urat arra, hogy valami 20 ezer téglának ajánlásával járuljon ezen szép hazafiúi intézetnek [ti. a füredi játékszínnek] végrehajtására (1830 Kisfaludy Sándor 8243063, 461).

2a. ’〈vmely munkakörbe v. helyre〉 rendel, helyez vkit, ill. 〈katonatisztet, katonai alakulatot〉 vezényel vhova’ ❖ Strechay Lajos káplán részt vett ... az illyr mozgalmakban, és én őt, mihelyt arról értesültem azonnal Mohácsra disponáltam (1848 Március Tizenötödike C3027, 727) | a Felduna vidékéről fenyegető támadás miatt Aradra e perczben erőt lehetetlen disponálnom (1848 Kossuth Lajos C2749, 865) | eddigi működési helyéről máshová disponáltatnék (1896 Gracza György CD45) | [Apor Vilmos Geiszbühl lelkészt] a fegyintézettől más helyre akarta diszponálni (1985 Németh Lajos CD52).

2b. (eredeti helyéhez képest) más(ik) helyre irányít vmit’ ❖ ha valamely árkosi lakos cserefát kérne maga bizonyos szükségire, és azt esztendő elfolyása alatt fel nem építené, azon fa esztendőn túl legyen a falué, és oda disponálja, ahova a falu szüksége kívánja (1777 A rendtartó székely falu 7154003, 113) | [a teodicea alapkérdését] keresztény gondolkodók is a teológia területére, a hittitkok tartományába diszponálják (1997 Új Könyvek CD29).

3. ts (rendsz. ign-i alakban) ’〈vmely dolog személyt, es. csoportot〉 megfelelő v. kedvező (lelki)állapotra hangol (vmihez, vmire)’ ❖ Te, a mint veszem észre, Czenczi miatt nem igen jól vagy disponálva (1788 Kazinczy Ferenc C2554, 170) | ilyen tréfákhoz én ma nem vagyok disponálva (1854 Jókai Mór C2244, 51) | Talán mondanom sem kell, hogy Petőfinek váratlan megjelenése jókedvre disponált hangulatomban, mennyire hatványozta örömömet (1887 Gyalokay Lajos 9229006, 495) | a női báj éppen úgy diszponálja a költőt, mint akár a szenvedés a nők miatt (1932 Krúdy Gyula CD54) | az a közönség, mely elsősorban szerelmi témájú verseket várt, ilyesmire volt diszponálva (1998 Új Könyvek CD29).

4. ts (tárgy n. is) (Orvos is) ’〈vmely dolog, kül. állapot, testi, lelki adottság〉 hajlamosít, hajlamossá tesz vmire vkit, vmit’ ❖ a’ marhára éppen úgy, mint az Emberre, majd a’ közönséges, majd a’ különös okok munkálódnak, mellyek-által az, a’ nyavalyákra kéſzitetik ’s diſponáltatik (1791 Gödri János ford.–Lange 7120001, 16) | szellemi tehetségeink egyenletes kiművelése inkább megóv az elmebetegedéstől, mintsem disponál (1875 Laufenauer Károly 8267001, 12) | A keresztezés következő nemzedékeiből rendszeresen kiválasztották a gyors fejlődésre és hizékonyságra leginkább diszponált, nem ráncos, kevesebb gyapjúzsírt termelő, széles és mélytörzsű, izomdús vérvonalakat (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a mértéktelen húsélvezés egész sereg betegségre – köztük pl. valószínűleg a rákra is – diszponál (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 6) | ahol még nincsenek súlyosabban neurózisra diszponáló alapok, lényegesen enyhíthető ez az állapot (1965 György Júlia 1062001, 47).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, diszponálhat, diszponált, diszponáltatik, diszponáltatott; IdSz.

diszponál ige 1a
1. tárgyatlan
határoz, dönt vmiről, rendelkezik vmivel, ritk. vkivel, uralkodik vmi fölött
[az ember az állatok fölött] szabad akaratja szerént disponál, rendel, és sáfárkodik
(1799 Főldi János)
Komáromba két nap alatt bevetek ismét egy gyakorlatlan zászlóaljat, s a 15-ikkel disponálhatand kegyed tetszése szerint
(1848 Kossuth Lajos)
a vén szamár ... disponál leánya kezeiről
(1863 Lauka Gusztáv)
Te a Dóczy György jobbágya vagy, és csak ő disponálhatna veled
(1901 Mikszáth Kálmán)
a vidékieken kívül senkije se volt – könnyen diszponálhatott tehát az életével
(1926 Krúdy Gyula)
A teljes állami vagyoni érdekkör felett gyakorlatilag kontroll nélkül diszponáló kormánytag
(1996 Figyelő)
a négy Tallóci fivér majdnem 50 vár fölött diszponált
(2000 Pálosfalvi Tamás)
1a. tárgyas (rég)
határoz, (el)dönt vmit
Semmit sem is disponálnak, hanem a plebánus visel gondot reájok
(1773 Rettegi György)
jó nagykövet, ki szépen végre tudja hajtani, amit mások diszponálnak
(1912 Ignotus)
2. tárgyas (rég)
utasít vkit vmire, felszólít vkit vminek az elvégzésére
Vesselényit az engedelemre disponálván, magával együtt Szebenbe bévigye
(1785 Daniel család újabb adattára)
Fáy Ferencz és Puky István az Ecclesiákat disponálák, hogy Telekire voksoljanak
(1824 Kazinczy Ferenc)
disponálja a fő apát urat arra, hogy valami 20 ezer téglának ajánlásával járuljon ezen szép hazafiúi intézetnek [ti. a füredi játékszínnek] végrehajtására
(1830 Kisfaludy Sándor)
2a.
〈vmely munkakörbe v. helyre〉 rendel, helyez vkit, ill. 〈katonatisztet, katonai alakulatot〉 vezényel vhova
Strechay Lajos káplán részt vett ... az illyr mozgalmakban, és én őt, mihelyt arról értesültem azonnal Mohácsra disponáltam
(1848 Március Tizenötödike)
a Felduna vidékéről fenyegető támadás miatt Aradra e perczben erőt lehetetlen disponálnom
(1848 Kossuth Lajos)
eddigi működési helyéről máshová disponáltatnék
(1896 Gracza György)
[Apor Vilmos Geiszbühl lelkészt] a fegyintézettől más helyre akarta diszponálni
(1985 Németh Lajos)
2b.
(eredeti helyéhez képest) más(ik) helyre irányít vmit
ha valamely árkosi lakos cserefát kérne maga bizonyos szükségire, és azt esztendő elfolyása alatt fel nem építené, azon fa esztendőn túl legyen a falué, és oda disponálja, ahova a falu szüksége kívánja
(1777 A rendtartó székely falu)
[a teodicea alapkérdését] keresztény gondolkodók is a teológia területére, a hittitkok tartományába diszponálják
(1997 Új Könyvek)
3. tárgyas (rendsz. ign-i alakban)
〈vmely dolog személyt, es. csoportot〉 megfelelő v. kedvező (lelki)állapotra hangol (vmihez, vmire)
Te, a mint veszem észre, Czenczi miatt nem igen jól vagy disponálva
(1788 Kazinczy Ferenc)
ilyen tréfákhoz én ma nem vagyok disponálva
(1854 Jókai Mór)
Talán mondanom sem kell, hogy Petőfinek váratlan megjelenése jókedvre disponált hangulatomban, mennyire hatványozta örömömet
(1887 Gyalokay Lajos)
a női báj éppen úgy diszponálja a költőt, mint akár a szenvedés a nők miatt
(1932 Krúdy Gyula)
az a közönség, mely elsősorban szerelmi témájú verseket várt, ilyesmire volt diszponálva
(1998 Új Könyvek)
4. tárgyas (tárgy n. is) (Orvos is)
〈vmely dolog, kül. állapot, testi, lelki adottság〉 hajlamosít, hajlamossá tesz vmire vkit, vmit
a’ marhára éppen úgy, mint az Emberre, majd a’ közönséges, majd a’ különös okok munkálódnak, mellyek-által az, a’ nyavalyákra kéſzitetik ’s diſponáltatik
(1791 Gödri János ford.Lange)
szellemi tehetségeink egyenletes kiművelése inkább megóv az elmebetegedéstől, mintsem disponál
(1875 Laufenauer Károly)
A keresztezés következő nemzedékeiből rendszeresen kiválasztották a gyors fejlődésre és hizékonyságra leginkább diszponált, nem ráncos, kevesebb gyapjúzsírt termelő, széles és mélytörzsű, izomdús vérvonalakat
(1929 Az állatok világa ford.)
a mértéktelen húsélvezés egész sereg betegségre – köztük pl.például valószínűleg a rákra is – diszponál
(1930 TolnaiÚjLex.)
ahol még nincsenek súlyosabban neurózisra diszponáló alapok, lényegesen enyhíthető ez az állapot
(1965 György Júlia)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, diszponálhat, diszponált, diszponáltatik, diszponáltatott; IdSz.

Beállítások