divatoz l. divatozik

divatozik tn ige 14a1divatoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben) (rég)

1. (nyj/) ’a legújabb ízlésirányzatot követi, kül. a legújabb divat szerint öltözködik vki’ ❖ A leányok divatoznak legjobban (1882 Kálmány Lajos C2482, XX) | divatozni (= divat szerint öltözködni. Én bizon nem divatozok) (1905 Az adavidéki nyelvjárás C0706, 12) | Azt mondják, hogy csak a városiak divatoznak? Hát ez mi volt? Sírkődivat! (1963 Csoóri Sándor 9090026, 125) | a múlt században aki divatozott, azt legfeljebb a művészvilág fogadta be (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (népszerű, közkedvelt volta miatt) általános használatban van v. (uralkodóvá válva) tömegesen megjelenik vmi; dívik’ ❖ [Pozsonyban] divatozik a’ németül beszélés magyar uri házaknál (1830 Teleki Ferenc C4106, 243) | a’ környéken több helyen divatozó merino-juhok szaporítására (1839 Tóth Lőrinc ford.–Sheridan C0453, 17) | a nálunk nagy mértékben divatozó frázisok (1865 Bartalus István C0850, 183) | A szent épület az akkoriban divatozó román építési mód szerint lett megteremtve (1882 Jókai Mór C2299, 69) | divatoznak a szép levélpapirosok (1927 Krúdy Gyula CD54) | Megpróbálta ugyan az ajánlott újdonságokat, az akkoriban divatozni kezdő konzerveket, azonban pléhízűnek ítélte (1980 Magyar Konyha 2206013, 7) | [a mobiltelefon] ma már anélkül divatozhat, hogy megjegyzések kísérnék megjelenését (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’az aktuális ízlés- és stílusirányzatot tükrözve sok ember öltözékén, tárgyain stb. megtalálható, divatban van; dívik’ ❖ Nem jobb-e […] a divatozó ruhák hibáin javítgatni? (1833 Kovács Pál² C2761, 23) | [Tiepolo] alakjait a korában divatozott s előtte naponta feltünő öltönyökben festette (1885 Ormós Zsigmond 8341007, 301) | haja fel volt tekerve japániasan. Akkor divatozott az a hajviselet (1909 Gárdonyi Géza C1849, 205) | közönséges zsebóra ugyan, de hatalmas bőrfoglalatban, ahogy akkortájt divatozott (1942 u. Illyés Gyula 9274059, 187) | akkor a halfark formájában végződő frakk divatozott (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 171).

3. (rég) ’létezik, fennáll, ill. (vmely törvény, rendelkezés szerint) érvényben van’ ❖ A’ tartományokban, hol még nem divatoz ezen uj katonai intézkedés, mindenütt gondoskodnak annak mennélelőbbi behozatalára (1832 Jelenkor C0223, 231) | engedelmesség a’ divatozó törvényekhez (1833 Thewrewk József C4153, IV) | nálunk Szepes megyében a 49 és fél krajczárból álló paraszt forint divatozik (1847 Ramóczy Valerián 8388002, 25) | A föld mérésében az itt divatozó magyar, u. n. királyi mértéket vették alapul (1884 Hazánk 8633001, 201) | itt még mindig a régi jó erkölcsök divatoznak (1885 Tolnai Lajos C4201, 128) | Látszólag legigazságosabb az ujabb időben általánosban divatozó egyetemes hadkötelezettség rendszere (1895 Bárczay Oszkár C0792, 148).

Vö. CzF. ~, divatozó; ÉrtSz.; TESz. divat; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

divatoz lásd divatozik
divatozik tárgyatlan ige 14a1
divatoz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben) (rég)
1. (nyj/)
a legújabb ízlésirányzatot követi, kül. a legújabb divat szerint öltözködik vki
A leányok divatoznak legjobban
(1882 Kálmány Lajos)
divatozni (= divat szerint öltözködni. Én bizon nem divatozok)
(1905 Az adavidéki nyelvjárás)
Azt mondják, hogy csak a városiak divatoznak? Hát ez mi volt? Sírkődivat!
(1963 Csoóri Sándor)
a múlt században aki divatozott, azt legfeljebb a művészvilág fogadta be
(1997 Magyar Hírlap)
2.
(népszerű, közkedvelt volta miatt) általános használatban van v. (uralkodóvá válva) tömegesen megjelenik vmi; dívik
[Pozsonyban] divatozik a’ németül beszélés magyar uri házaknál
(1830 Teleki Ferenc)
a’ környéken több helyen divatozó merino-juhok szaporítására
(1839 Tóth Lőrinc ford.Sheridan)
a nálunk nagy mértékben divatozó frázisok
(1865 Bartalus István)
A szent épület az akkoriban divatozó román építési mód szerint lett megteremtve
(1882 Jókai Mór)
divatoznak a szép levélpapirosok
(1927 Krúdy Gyula)
Megpróbálta ugyan az ajánlott újdonságokat, az akkoriban divatozni kezdő konzerveket, azonban pléhízűnek ítélte
(1980 Magyar Konyha)
[a mobiltelefon] ma már anélkül divatozhat, hogy megjegyzések kísérnék megjelenését
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
az aktuális ízlés- és stílusirányzatot tükrözve sok ember öltözékén, tárgyain stb. megtalálható, divatban van; dívik
Nem jobb-e […] a divatozó ruhák hibáin javítgatni?
(1833 Kovács Pál²)
[Tiepolo] alakjait a korában divatozott s előtte naponta feltünő öltönyökben festette
(1885 Ormós Zsigmond)
haja fel volt tekerve japániasan. Akkor divatozott az a hajviselet
(1909 Gárdonyi Géza)
közönséges zsebóra ugyan, de hatalmas bőrfoglalatban, ahogy akkortájt divatozott
(1942 u. Illyés Gyula)
akkor a halfark formájában végződő frakk divatozott
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
3. (rég)
létezik, fennáll, ill. (vmely törvény, rendelkezés szerint) érvényben van
A’ tartományokban, hol még nem divatoz ezen uj katonai intézkedés, mindenütt gondoskodnak annak mennélelőbbi behozatalára
(1832 Jelenkor)
engedelmesség a’ divatozó törvényekhez
(1833 Thewrewk József)
nálunk Szepes megyében a 49 és fél krajczárból álló paraszt forint divatozik
(1847 Ramóczy Valerián)
A föld mérésében az itt divatozó magyar, u. n.úgynevezett királyi mértéket vették alapul
(1884 Hazánk)
itt még mindig a régi jó erkölcsök divatoznak
(1885 Tolnai Lajos)
Látszólag legigazságosabb az ujabb időben általánosban divatozó egyetemes hadkötelezettség rendszere
(1895 Bárczay Oszkár)
Vö. CzF. ~, divatozó; ÉrtSz.; TESz. divat; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások