dolgozótárs fn 2A (rég)

1. ’〈kül. a másik hasonló személyhez való viszonyában:〉 vkivel azonos munkahelyen dolgozó v. vmely munkában együtt részt vevő személy’ ❖ Te a’ Tárház dolgában ne végy senkit magad mellé kormányzó-társnak, kormányozzd magad, ’s ne adj számot eggy dolgozó társadnak is az eránt, hogy ezt vagy amazt miért cselekedted (1809 Kazinczy Ferenc C2559, 189) | [a] művet az atya […] szerkeszté, s két fiát csupán dolgozótársul használta (1881 e. Szemere Miklós C3946, 83) | sok [szakszervezeti] bizalmi nem tud kielégítő választ adni dolgozótársainak kérdéseire (1958 Népszava szept. 20. C1502, 2).

2. ’〈vmely szellemi (alkotó)munkában v. ilyen tevékenységet végző intézményben, kül. tudományos intézetben, szerkesztőségben:〉(bizonyos beosztásban) hivatásszerűen v. alkalomszerűen dolgozó személy; munkatárs’ ❖ Buzgósága a’ literatura eránt ismeretes volt, ’s a’ társak által dolgozó társnak meghívatott [a Kassai Magyar Társaságba] (1815 Kölcsey Ferenc C5482, 110) | Szerkesztő vagy? – Nem, egyszerü dolgozótárs (1850 Pesti Röpívek C1517, 83) | A természettudományi vizsgálódásokat egyes szakbizottságok vezetik, a melyek tagjai és dolgozótársai az egész országban munkálkodnak (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Mikszáth Kálmán] mint a Pesti Hirlap belső dolgozótársa, sokoldalú ujságírói munkát végzett (1934 Pintér Jenő CD44) | szeretnénk, ha a dolgozótársak megértenék, hogy a Metraco Rt.-hez történt áthelyezésükkel egy nyereséges társasághoz kerülnek át (1997 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

dolgozótárs főnév 2A (rég)
1.
〈kül. a másik hasonló személyhez való viszonyában:〉 vkivel azonos munkahelyen dolgozó v. vmely munkában együtt részt vevő személy
Te a’ Tárház dolgában ne végy senkit magad mellé kormányzó-társnak, kormányozzd magad, ’s ne adj számot eggy dolgozó társadnak is az eránt, hogy ezt vagy amazt miért cselekedted
(1809 Kazinczy Ferenc)
[a] művet az atya […] szerkeszté, s két fiát csupán dolgozótársul használta
(1881 e. Szemere Miklós)
sok [szakszervezeti] bizalmi nem tud kielégítő választ adni dolgozótársainak kérdéseire
(1958 Népszava szept. 20.)
2.
〈vmely szellemi (alkotó)munkában v. ilyen tevékenységet végző intézményben, kül. tudományos intézetben, szerkesztőségben:〉 (bizonyos beosztásban) hivatásszerűen v. alkalomszerűen dolgozó személy; munkatárs
Buzgósága a’ literatura eránt ismeretes volt, ’s a’ társak által dolgozó társnak meghívatott [a Kassai Magyar Társaságba]
(1815 Kölcsey Ferenc)
Szerkesztő vagy? – Nem, egyszerü dolgozótárs
(1850 Pesti Röpívek)
A természettudományi vizsgálódásokat egyes szakbizottságok vezetik, a melyek tagjai és dolgozótársai az egész országban munkálkodnak
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Mikszáth Kálmán] mint a Pesti Hirlap belső dolgozótársa, sokoldalú ujságírói munkát végzett
(1934 Pintér Jenő)
szeretnénk, ha a dolgozótársak megértenék, hogy a Metraco Rt.Részvénytársaság-hez történt áthelyezésükkel egy nyereséges társasághoz kerülnek át
(1997 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások