dóm fn 3A1 (tulajdonnév részeként is)

’püspöki v. érseki székhelyen levő nagyméretű templom; székesegyház’ ❖ Ön a kölni dómot a német egység jelképének mondá: az is, és maradjon is (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A kassai dóm festményein […] a megváltókorabeli Jeruzsálem egészen olyan, mint a XV. századbeli Kassa (1896 Riedl Frigyes 8393006, 28) | [a középkorban az embereknek] volt művészetük s góth dómjaik hirdetik kezük remeklését (1903 Prohászka Ottokár 1125022, 110) | a háromhajós első gyulafehérvári dóm elrendezése rokon volt Szent István többi bazilikájával (1940 Gerevich Tibor CD22) | [Pázmány Péter] hamvait a pozsonyi Szent Márton dóm kriptája őrzi (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

ÖE: ~építő, ~templom.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. dóm¹

dóm főnév 3A1 (tulajdonnév részeként is)
püspöki v. érseki székhelyen levő nagyméretű templom; székesegyház
Ön a kölni dómot a német egység jelképének mondá: az is, és maradjon is
(1848 Kossuth Hírlapja)
A kassai dóm festményein […] a megváltókorabeli Jeruzsálem egészen olyan, mint a XV. századbeli Kassa
(1896 Riedl Frigyes)
[a középkorban az embereknek] volt művészetük s góth dómjaik hirdetik kezük remeklését
(1903 Prohászka Ottokár)
a háromhajós első gyulafehérvári dóm elrendezése rokon volt Szent István többi bazilikájával
(1940 Gerevich Tibor)
[Pázmány Péter] hamvait a pozsonyi Szent Márton dóm kriptája őrzi
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
ÖE: dómépítő, dómtemplom
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz. dóm¹

Beállítások