dombormű fn 8C14 (Műv, átv is)

’anyagának sík hátteréből domborúan kiemelkedő, a formákat egy nézetben ábrázoló szobrászati alkotás; relief’ ❖ [Levelemben] igen rajta valék, hogy illyen honi erők fejtekezései [ti. Kisfaludy Károly, Fáy András, Munkácsy János darabjai] lennének színházunk dombormüvei, s a fordítás hát csak homormü, egyéb meg háttéri mulatság (1835 Berzsenyi Dániel C5244, 200) | Egy faragó genie kifaragta a szobrát [ti. Áldorfai Incéét] körtefából; egy lelkes honleány domborműben idomította azt ki viaszból (1875 Jókai Mór C2287, 49) | [a Mexikó őserdeiben feltárt romvárosokban] mély és magas domborműveket, szobrot, ember- és állatábrázolást találunk (1926 TolnaiÚjLex. C5718, 192) | [A sopronhorpácsi templomon] az ajtó feletti ívmezőben egykor Krisztus és az őt körülvevő angyalok domborműve állt (2000 Briber József–Pájer Imre CD36).

Ö: fél~.

ÖE: ~faragvány, ~kép, ~töredék.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

dombormű főnév 8C14 (Műv, átv is)
anyagának sík hátteréből domborúan kiemelkedő, a formákat egy nézetben ábrázoló szobrászati alkotás; relief
[Levelemben] igen rajta valék, hogy illyen honi erők fejtekezései [ti. Kisfaludy Károly, Fáy András, Munkácsy János darabjai] lennének színházunk dombormüvei, s a fordítás hát csak homormü, egyéb meg háttéri mulatság
(1835 Berzsenyi Dániel)
Egy faragó genie kifaragta a szobrát [ti. Áldorfai Incéét] körtefából; egy lelkes honleány domborműben idomította azt ki viaszból
(1875 Jókai Mór)
[a Mexikó őserdeiben feltárt romvárosokban] mély és magas domborműveket, szobrot, ember- és állatábrázolást találunk
(1926 TolnaiÚjLex.)
[A sopronhorpácsi templomon] az ajtó feletti ívmezőben egykor Krisztus és az őt körülvevő angyalok domborműve állt
(2000 Briber József–Pájer Imre)
ÖE: domborműfaragvány, domborműkép, domborműtöredék
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások