-drót (utótagként)

’〈vmilyen fémből való〉 huzal’ ❖ acéldrót fn 3A1 | A teher a serpenőbe tetetvén, húzza az acéldrótot le felé (1843 Tarczy Lajos 8464003, 86) | Vékony acéldrótok segélyével kinyitotta a Wertheim-szekrényt (1910 Délmagyarország 2103001, 7) | Erős, rugalmas acéldrótból hurkokat készített (1986 Gion Nándor 9190001, 6)  alumíniumdrót fn 3A1 | [a Geissler-féle csövek] zárt üvegcsövek, melyek valamely gázt igen ritkított állapotban tartalmaznak s végeiken egy-egy beforrasztott platina- v. aluminiumdróttal vannak ellátva, hogy az elektromos áramot vezető drótokkal összekapcsolhatók legyenek (1894 PallasLex. CD02) | [a torziós inga] egyik típusánál körülbelül 40 cm. hosszú, könnyű alumíniumdrót, az úgynevezett lengő, vízszintesen van felfüggesztve egy igen vékony platinadróttal (1919 Dávid Lajos CD10) | [a drótosok anyagkészlete] kétfajta drótból állt: vörösréz és alumíniumdrótból, ezen kívül bádoglemezekből, melyeket vaskereskedésekben vásároltak (1991 Magyar néprajz CD47)  aranydrót fn 3A1 | Arany-drót Fontjától 6 [forint] (1788 Harmincadi rendtartás C2813, V[1r]) | Fattyú avagy nem igazi aranydrótot megaranyozott rézdrótból is szoktak tsinálni (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315001, 18) | kivarrták törökösen skófiummal vagyis vont arany vagy ezüst dróttal (1900 Nagy Géza CD20) | A csavart vagy gyöngyözött, meghajlított aranydrótból készített filigránborítás igen jellegzetes, bizánci eredetű díszítőeszköze a 12. századi magyarországi ötvösségnek (1993 A magyarság kézikönyve CD06)  ezüstdrót fn 3A1 | Nagyobb részént az aranydrótok tsak megaranyozott ezüstdrótok. A’ midőn t. i. az ezüstből vastag drótokat húznak […] ezeket aranyfüsttel béboritják, és papirossal ’s fonallal szorossan hozzá kötik (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315001, 18) | Az arany, platina és ezüst drótot öntött vagy kovácsolt rudakból huzzák (1893 PallasLex. CD02) | Az ezüst dróttal felszerelt catheter [= katéter] a röntgenképen jól látszott minden esetben és döntő volt a diagnózisban (1972 Babics Antal CD30)  rézdrót fn 3A1 | [az] Üvegbe egy vékony réz drót bédugattatik, mellyre leg-ottan magától ezen por [ti. a szemhéjfesték] reá ſzál (1795 Sándor István 7287063, 57) | [Wheatstone] azt találta, hogy a rézdrótban az elektromosság sebessége egyenlő a fény terjedési sebességének másfélszeresével (1897 PallasLex. CD02) | A fegyver agya rézdróttal volt összekötözve (1962 Lengyel József 9395004, 266) | Hét férfi többmázsányi rézdróthoz szeretett volna hozzájutni bizonytalan eredetű kábelek elégetésével (1997 Magyar Hírlap CD09)  vasdrót fn 3A1 | [a jól égő gyertyát] vas drótra függeſztve beléjek [ti. föld alatti helyekre] ereſztik (1786 Mátyus István C3067, 191) | a’ Bécsben 1824 állított kis lánczhidnál próba tétetett, ha valjon nem lenne-e czélirányosabb, vasrudak helyett vasdrótot használni, mivel, mint tudva van, kevésbé szakadozik a’ vas ezen alakban (1834 Fillértár 8623004, 283) | odalépett az ajtó mellé, hol egykor a kis rozsdás vasdróton lógó csengettyű volt (1899 Szabóné Nogáll Janka 8417003, 161) | [Az orángután] egy darab vasdrótot egészen félreérthetetlenül fogpiszkáló gyanánt használt (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az erélyes oxidálószer alatt elhelyezkedő higanycsepp, a vasdróttal történő érintés hatására összerándul (1996 Természet Világa CD50).

-drót (utótagként)
〈vmilyen fémből való〉 huzal
acéldrót főnév 3A1
A teher a serpenőbe tetetvén, húzza az acéldrótot le felé
(1843 Tarczy Lajos)
Vékony acéldrótok segélyével kinyitotta a Wertheim-szekrényt
(1910 Délmagyarország)
Erős, rugalmas acéldrótból hurkokat készített
(1986 Gion Nándor)
alumíniumdrót főnév 3A1
[a Geissler-féle csövek] zárt üvegcsövek, melyek valamely gázt igen ritkított állapotban tartalmaznak s végeiken egy-egy beforrasztott platina- v.vagy aluminiumdróttal vannak ellátva, hogy az elektromos áramot vezető drótokkal összekapcsolhatók legyenek
(1894 PallasLex.)
[a torziós inga] egyik típusánál körülbelül 40 cm.centiméter hosszú, könnyű alumíniumdrót, az úgynevezett lengő, vízszintesen van felfüggesztve egy igen vékony platinadróttal
(1919 Dávid Lajos)
[a drótosok anyagkészlete] kétfajta drótból állt: vörösréz és alumíniumdrótból, ezen kívül bádoglemezekből, melyeket vaskereskedésekben vásároltak
(1991 Magyar néprajz)
aranydrót főnév 3A1
Arany-drót Fontjától 6 [forint]
(1788 Harmincadi rendtartás)
Fattyú avagy nem igazi aranydrótot megaranyozott rézdrótból is szoktak tsinálni
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
kivarrták törökösen skófiummal vagyis vont arany vagy ezüst dróttal
(1900 Nagy Géza)
A csavart vagy gyöngyözött, meghajlított aranydrótból készített filigránborítás igen jellegzetes, bizánci eredetű díszítőeszköze a 12. századi magyarországi ötvösségnek
(1993 A magyarság kézikönyve)
ezüstdrót főnév 3A1
Nagyobb részént az aranydrótok tsak megaranyozott ezüstdrótok. A’ midőn t. i.tudniillik az ezüstből vastag drótokat húznak […] ezeket aranyfüsttel béboritják, és papirossal ’s fonallal szorossan hozzá kötik
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
Az arany, platina és ezüst drótot öntött vagy kovácsolt rudakból huzzák
(1893 PallasLex.)
Az ezüst dróttal felszerelt catheter [= katéter] a röntgenképen jól látszott minden esetben és döntő volt a diagnózisban
(1972 Babics Antal)
rézdrót főnév 3A1
[az] Üvegbe egy vékony réz drót bédugattatik, mellyre leg-ottan magától ezen por [ti. a szemhéjfesték] reá ſzál
(1795 Sándor István)
[Wheatstone] azt találta, hogy a rézdrótban az elektromosság sebessége egyenlő a fény terjedési sebességének másfélszeresével
(1897 PallasLex.)
A fegyver agya rézdróttal volt összekötözve
(1962 Lengyel József)
Hét férfi többmázsányi rézdróthoz szeretett volna hozzájutni bizonytalan eredetű kábelek elégetésével
(1997 Magyar Hírlap)
vasdrót főnév 3A1
[a jól égő gyertyát] vas drótra függeſztve beléjek [ti. föld alatti helyekre] ereſztik
(1786 Mátyus István)
a’ Bécsben 1824 állított kis lánczhidnál próba tétetett, ha valjon nem lenne-e czélirányosabb, vasrudak helyett vasdrótot használni, mivel, mint tudva van, kevésbé szakadozik a’ vas ezen alakban
(1834 Fillértár)
odalépett az ajtó mellé, hol egykor a kis rozsdás vasdróton lógó csengettyű volt
(1899 Szabóné Nogáll Janka)
[Az orángután] egy darab vasdrótot egészen félreérthetetlenül fogpiszkáló gyanánt használt
(1929 Az állatok világa ford.)
Az erélyes oxidálószer alatt elhelyezkedő higanycsepp, a vasdróttal történő érintés hatására összerándul
(1996 Természet Világa)

Beállítások