dulakodás fn 4A

1. ’a dulakodik igével kifejezett cselekvés’ ❖ Hadban és Tſatában, vagy akármi Dulakodásban az Orſzág ellenségeivel (1791 Balia Sámuel C0747, 87).

2. (rég, Tört) ’〈ókori ünnepi játékok részeként:〉 a birkózással azonos gimnasztikai versenyszám, ill. a birkózás mint sportesemény v. játék’ ❖ [az Augustus császár születésnapját ünneplő római cirkuszi játékok része a] Keſztyüs ököllel való verekedés. A’ Dulakodás (1791 Parnasszusi időtöltés 7036012, 43) | A’ Játékok ſok féle lovaglás, ’Sidázás, Hintózás, Dulakodás [= dzsidával való viaskodás] (1794 Benkő Ferenc C0125, 21).

3. (kissé rég)(elmérgesedett) viszálykodás, vetélkedés, (durva, nemtelen) versengés (vmilyen cél érdekében)’ ❖ Ezen szellem azt kivánja, hogy magok között, egyedül csak nemes vetélkedésnek, és semmi esetre nem irigy dulakodásnak levén helye, [a színészek] mindenkor az egész szintestület tekintetét és becsületét hordozzák szemeik előtt (1841 Pesti Hírlap CD61) | már most van az országnak királynéja és ezentul vége a bajnak meg a dulakodásnak (1871 Rákosi Jenő 8385003, 5) | Nemes dulakodás fejlődik ki a gyöngéd keblek között, ki ápolt-istápolt többet a másiknál (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 4) | Minden egyén egy külön morál, külön idea, külön életszisztéma akar lenni. És ebben a dulakodásban azok az ideák győznek, melyekben akkor a társadalom életősztöne a lehető legélhetőbb ideákat érzi meg (1911 Szabó Dezső CD10) | A koalíciós pártok dulakodása megbénítja a kormány működését (1995 Magyar Hírlap CD09).

4. ’verekedés, egymás ütlegelése’ ❖ [Adolf] éktelen lármával Sambónak rontott s azt ütlegelni kezdette. A körülállók jóizüen nevettek e dulakodáson (1894 Fésűs György ford.–Beecher Stowe 8143002, 99) | A fickónak sikerült kicsavarnia Osvaldo kezét és két marokra fogta a fegyvert, hogy elvegye tőle. A dulakodásban leesett a szalmakalapja (1955 Határ Győző ford.–Pratolini 9227039, 101) | A tömeg a gyilkosra veti magát. Veszett dulakodás támad (1981 Dénes Tibor 9812003, 192) | A dulakodás közben a flóbert típusú pisztoly elsült (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. (ritk)(játékos) lökdösődés, huzakodás’ ❖ [a posztón való osztozkodás] gyermekes dulakodással ment többnyire végbe (1867 Salamon Ferenc 8402003, 179) | [Galgó] maga elé rajzolta az édes dulakodásokat, amelyeket a lakásán fog megvívni Elvirával (1943 e. Harsányi Zsolt 9226003, 89).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

dulakodás főnév 4A
1.
a dulakodik igével kifejezett cselekvés
Hadban és Tſatában, vagy akármi Dulakodásban az Orſzág ellenségeivel
(1791 Balia Sámuel)
2. (rég, Tört)
〈ókori ünnepi játékok részeként:〉 a birkózással azonos gimnasztikai versenyszám, ill. a birkózás mint sportesemény v. játék
[az Augustus császár születésnapját ünneplő római cirkuszi játékok része a] Keſztyüs ököllel való verekedés. A’ Dulakodás
(1791 Parnasszusi időtöltés)
A’ Játékok ſok féle lovaglás, ’Sidázás, Hintózás, Dulakodás [= dzsidával való viaskodás]
(1794 Benkő Ferenc)
3. (kissé rég)
(elmérgesedett) viszálykodás, vetélkedés, (durva, nemtelen) versengés (vmilyen cél érdekében)
Ezen szellem azt kivánja, hogy magok között, egyedül csak nemes vetélkedésnek, és semmi esetre nem irigy dulakodásnak levén helye, [a színészek] mindenkor az egész szintestület tekintetét és becsületét hordozzák szemeik előtt
(1841 Pesti Hírlap)
már most van az országnak királynéja és ezentul vége a bajnak meg a dulakodásnak
(1871 Rákosi Jenő)
Nemes dulakodás fejlődik ki a gyöngéd keblek között, ki ápolt-istápolt többet a másiknál
(1881 Budapesti Hírlap)
Minden egyén egy külön morál, külön idea, külön életszisztéma akar lenni. És ebben a dulakodásban azok az ideák győznek, melyekben akkor a társadalom életősztöne a lehető legélhetőbb ideákat érzi meg
(1911 Szabó Dezső)
A koalíciós pártok dulakodása megbénítja a kormány működését
(1995 Magyar Hírlap)
4.
verekedés, egymás ütlegelése
[Adolf] éktelen lármával Sambónak rontott s azt ütlegelni kezdette. A körülállók jóizüen nevettek e dulakodáson
(1894 Fésűs György ford.Beecher Stowe)
A fickónak sikerült kicsavarnia Osvaldo kezét és két marokra fogta a fegyvert, hogy elvegye tőle. A dulakodásban leesett a szalmakalapja
(1955 Határ Győző ford.Pratolini)
A tömeg a gyilkosra veti magát. Veszett dulakodás támad
(1981 Dénes Tibor)
A dulakodás közben a flóbert típusú pisztoly elsült
(1999 Magyar Hírlap)
4a. (ritk)
(játékos) lökdösődés, huzakodás
[a posztón való osztozkodás] gyermekes dulakodással ment többnyire végbe
(1867 Salamon Ferenc)
[Galgó] maga elé rajzolta az édes dulakodásokat, amelyeket a lakásán fog megvívni Elvirával
(1943 e. Harsányi Zsolt)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások